Mitä on kiinteistöautomaatio?

Kiinteistöautomaation avulla voidaan kaikki kiinteistön järjestelmien toiminnot tuoda yhteen ja poistaa päällekkäisyyksiä sekä näin tehostaa kiinteistön toimintaa.
Kiinteistöautomaation toiminta voidaan jakaa kolmeen askeleeseen.

  1. Datan kerääminen: Kiinteistöautomaatiolla kerätään dataa kiinteistön eri järjestelmien toiminnoista. Dataa voidaan saada esimerkiksi rakennuksen energian käytöstä.
  2. Datan analysointi: Analysoimalla kiinteistöautomaation dataa saadaan tietoa kiinteistön järjestelmien toiminnasta. Analysoimalla rakennuksen energiankäyttöä saadaan tietoa, miten esimerkiksi rakennuksen sähkön käyttö jakautuu tietyllä ajanjaksolla.
  3. Tiedon hyödyntäminen: Kerätyn tiedon perusteella voidaan optimoida kiinteistön toimintaa, jonka seurauksena saadaan säästöä. Esimerkiksi kiinteistö voi käyttää energiaa älykkäästi niin, että se tasoittaa sähkönkulutuksen piikkejä ja välttää sähköliittymän tehomaksut.