Laatu ja ympäristö

Hedengrenin emoyhtiölle ja kotimaan tytäryhtiöille on myönnetty laatu- ja ympäristösertifikaatit ISO9001:2015 ja ISO14001:2015. Sertifikaatti on tunnustus systemaattisesta toiminnan kehittämisestä asiakkaiden, päämiesten, henkilöstön, omistajien ja muiden sidosryhmien hyväksi. 

Konsernissa ja siihen sisältyvissä liiketoimintayksiköissä keskeisinä tavoitteina ovat kannattavuus, asiakastyytyväisyys, sekä sisäisesti sujuva ja tehokas käytännön toiminta. Näin varmistamme joka päivä asiakkaidemme tyytyväisyyden nopealla, ammattitaitoisella ja palveluhalukkaalla toiminnalla. Teemme minkä lupaamme, ja täytämme meihin kohdistuvat vaatimukset. Sitoudumme kehittämään toimintaamme ja toimintajärjestelmäämme jatkuvasti paremmaksi, tehokkaammaksi ja kannattavammaksi. Lisäksi noudatamme laadun ylläpitämiseksi sovittuja yhteisiä pelisääntöjä.

Ympäristöohjelman tavoitteena on varmistaa, että ympäristönäkökulmat ovat osa hedengreniläisten arkea. Arvot ja eettiset säännöt toimivat meille ohjenuorana päivittäisessä tekemisessämme. Noudatamme lakeja ja säännöksiä ja toimimme vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä. Kehitämme aktiivisesti omaa toimintaamme ja toimintajärjestelmäämme siten, että liiketoimintamme aiheuttaa mahdollisimman vähän ympäristökuormaa. Ympäristönäkökulma otetaan myös huomioon tarjoamissamme tuotteissa, palveluissa ja ratkaisuissa. 

Laatu ja ympäristösertifikaatti kattaa:

Oy Hedengren Ab: Konsernin logistiikka ja yhteiset toiminnot

Oy Hedengren Security Ab: Turvallisuuselektroniikan maahantuonti, suunnittelu, valmistus, myynti, asennus ja ylläpitopalvelut.

Hedengren Huolto: Elektroniikan sekä koneiden ja laitteiden huolto sekä niihin liittyvät toiminnot.

Oy Hedtec Ab: Talotekniikan ja teollisuuden sähkö- ja LVI-teknisten tuotteiden maahantuonti, varastointi, valmistuttaminen ja myynti

 

 

SGS_ISO-14001

SGS_ISO-9001ISO9001 sertifikaatti