Laatu ja ympäristö

Hedengrenille laatu- ja ympäristösertifikaatit ovat tunnustus systemaattisesta toiminnan kehittämisestä asiakkaiden, päämiesten, henkilöstön, omistajien ja muiden sidosryhmien hyväksi. Nykyisellään Hedengrenin kotimaan toiminnoille on myönnetty EcoVadis -kestävän kehityksen hopeataso sekä ISO9001:2015- ja ISO14001:2015 -sertifikaatit. Toiminnassamme panostamme laatu- ja ympäristöasioihin, mikä näkyy mm. edustamissamme tuotteissa ja niiden  ympäristövaikutuksissa. Haluamme jatkossa kehittää konsernia ja sen toimintoja entistäkin ympäristöystävällisemmäksi, minkä vuoksi tähtäämme seuraavaksi EcoVadisin kultatasoon.
 

Hedengrenille myönnetyt sertifikaatit

EcoVadis -kestävän kehityksen hopeataso on myönnetty Hedengren konsernin toiminnoille kotimaassa. EcoVadis on kansainvälisesti tunnustettu kestävän kehityksen arviointiyritys, joka arvioi yli 100 000 yritystä neljällä pääteemalla: ympäristö, työ- ja ihmisoikeudet, etiikka sekä kestävä hankinta. Arvioinnin tulokset sijoittivat Hedengrenin 25 %:n parhaan yrityksen joukkoon kaikista EcoVadisin arvioimista yrityksistä.

ISO9001:2015 -laatusertifikaatti on myönnetty Hedengrenin emoyhtiölle ja kotimaan tytäryhtiöille. ISO 9001 -sertifikaatti on kansainvälisesti kaikkein tunnetuin ja eniten käytetty laadunhallintastandardi. Standardin avulla haluamme varmistaa, että tuotteemme ja palvelumme täyttävät aina niin asiakkaidemme kuin viranomaistenkin vaatimukset.

Hedengren konsernissa ja siihen sisältyvissä liiketoimintayksiköissä keskeisinä tavoitteina ovat kannattavuus, asiakastyytyväisyys, sekä sisäisesti sujuva ja tehokas käytännön toiminta. Näin varmistamme joka päivä asiakkaidemme tyytyväisyyden nopealla, ammattitaitoisella ja palveluhalukkaalla toiminnalla. Teemme minkä lupaamme, ja täytämme meihin kohdistuvat vaatimukset. Sitoudumme kehittämään toimintaamme ja toimintajärjestelmäämme jatkuvasti paremmaksi, tehokkaammaksi ja kannattavammaksi. Lisäksi noudatamme laadun ylläpitämiseksi sovittuja yhteisiä pelisääntöjä.

ISO14001:2015 -ympäristösertifikaatti on myönnetty Hedengrenin emoyhtiölle sekä sen kotimaan tytäryhtiöille. ISO 14001-standardi on ympäristöjohtamisen kansainvälinen standardi, jota käytetään maailmanlaajuisesti. Standardin avulla varmistamme, että tunnistamme ja ymmärrämme toimintojemme, tuotteidemme ja palveluidemme ympäristönäkökohdat sekä niihin liittyvät ympäristövaikutukset. 

Konsernimme ympäristöohjelman tavoitteena on varmistaa, että ympäristönäkökulmat ovat osa hedengreniläisten arkea. Arvot ja eettiset säännöt toimivat meille ohjenuorana päivittäisessä tekemisessämme. Noudatamme lakeja ja säännöksiä ja toimimme vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä. Kehitämme aktiivisesti omaa toimintaamme ja toimintajärjestelmäämme siten, että liiketoimintamme aiheuttaa mahdollisimman vähän ympäristökuormaa. Ympäristönäkökulma otetaan myös huomioon tarjoamissamme tuotteissa, palveluissa ja ratkaisuissa.

ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 laatu- ja ympäristösertifikaatit kattavat:

Oy Hedengren Ab: Konsernin logistiikka ja yhteiset toiminnot

Oy Hedengren Security Ab: Turvallisuuselektroniikan maahantuonti, suunnittelu, valmistus, myynti, asennus ja ylläpitopalvelut.

Oy Hedtec Ab: Talotekniikan ja teollisuuden sähkö- ja LVI-teknisten tuotteiden maahantuonti, varastointi, valmistuttaminen ja myynti

 

 

 

SGS_ISO-14001

SGS_ISO-9001ISO9001 sertifikaatti