Teknologi för ett bekymmersfritt liv

Aktuellt

Dessa lampor släcks inte när siste man går ut

I stora fastigheter finns det hundratals och rentav tusentals hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer som lyser dag och natt. Genom att utnyttja energieffektiv armaturteknik för utrymningsbelysningen kan fastighetens energiförbrukning minskas med upp till tusentals kilowattimmar och besparingen är märkbar. Av fastigheternas växthusgasutsläpp uppstår cirka 65% när byggnaden används. En enskild individ kan påverka en del av utsläppen med sina egna val, men de lagsta...

Läs mer

Aktuellt

Dessa lampor släcks inte när siste man går ut

I stora fastigheter finns det hundratals och rentav tusentals hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer som lyser dag och natt. Genom att utnyttja energieffektiv armaturteknik för ...

Läs mer

En julhälsning från Hedengren!

Vi önskar alla våra kunder och samarbetspartner en god jul och gott nytt år!

Läs mer
Se alla nyheter

Ny normbrytare lanseras av Sontheimer under kommande årskiftet

Ny normbrytare lanseras av Sontheimer under kommande årskiftet. Mer information om normbrytaren ges senare.

17.10.2019

Läs mer

Automatisk testning ger lägre testningskostnader för utrymningsbelysningen och garanterar systemets funktion

Funktionen hos utrymningsbelysningen kan garanteras endast genom regelbundna funktionstester och regelbundet underhåll. Största delen av utrymningsbelysningen i Sverige testas manuellt i mot...

08.04.2019

Läs mer

Energieffektiv utrymningsbelysning ger betydliga besparingar och iakttar gröna värderingar

Det förekommer betydande skillnader i utrymningsbelysningars energiförbrukning. Systemets energiförbrukning har en avgörande roll med avseende p...

04.01.2019

Läs mer

Våra mest populära varumärken

Blev du intresserad? Välkommen som vår kund