Teknologi för ett bekymmersfritt liv

Aktuellt

Nya Nepto 3K – tredje generationens nödbelysningscentral

Hedengren Sverige lanserar tredje generationens nödbelysningscentral Nepto 3K. Den nya nödbelysningscentralen har utvecklats med användarvänligheten i fokus – centralen är försedd med automatisk installation som handleder användaren i alla åtgärder. Nödbelysningscentralen Nepto 3K möjliggör ett nödbelysningssystem med upp till 3 048 armaturer. Den nya nödbelysningscentralen Nepto 3K är konstruerad och tillverkad i Finland. Målet för produktutvecklingen har varit att skap...

Läs mer

Aktuellt

Ett energieffektivt säkerhetssystem ger upp till 90 % lägre energiförbrukning

Användningen av energieffektiva byggnadstekniklösningar gör att du kan påverka koldioxidavtrycket och miljövänligheten hos en byggnad väsentligt. FIREscape minskar koldioxidutsläppen från sä...

Läs mer

Prodex FIREscape kombinerar de viktigaste säkerhetssystemen i samma linje

Att ansluta en byggnads brandlarms- och nödbelysningssystem till samma central förenklar både installation och kabeldragning. Det intelligenta, enhetsspecifika batteribackupsystemet är också...

Läs mer

Hänvisningsarmaturer som visar den säkraste vägen förbättrar brandsäkerheten

I händelse av brand är det viktigaste av allt att få ut folk så snabbt som möjligt. Intelligenta brandsäkerhetsarmaturer som identifierar och leder till den säkraste utrymningsvägen minskar ...

Läs mer
Se alla nyheter

Energieffektiv utrymningsbelysning ger betydliga besparingar och iakttar gröna värderingar

Det förekommer betydande skillnader i utrymningsbelysningars energiförbrukning. Systemets energiförbrukning har en avgörande roll med avseende p...

04.01.2019

Läs mer

Betydande skillnader i utrymningsbelysningars energiförbrukning

- När man väljer utrymningsbelysning är det fortfarande ofta man inte kartlägger energiförbrukning och driftskostnader. Särskilt beträffande energikostnaderna beaktas slutanvändarens kostnader i...

07.03.2019

Läs mer

Automatisk testning ger lägre testningskostnader för utrymningsbelysningen och garanterar systemets funktion

Funktionen hos utrymningsbelysningen kan garanteras endast genom regelbundna funktionstester och regelbundet underhåll. Största delen av utrymningsbelysningen i Sverige testas manuellt i mot...

08.04.2019

Läs mer

Våra mest populära varumärken

Blev du intresserad? Välkommen som vår kund