Steinel

Optimaalista valonohjausta kaikkiin käyttökohteisiin

Steinel-tunnistintuotteet

Tunnistintekniikan perusidea valaistuksen ohjauksessa on, että tunnistin kytkee valaistuksen päälle havaitessaan liikettä valvonta-alueella ja, että liikkeen loputtua valot sammuvat automaattisesti asetetun kytkentäajan jälkeen. Tunnistimen hämäräkytkin ohjaa valot syttymään liikkeen vaikutuksesta vain silloin, kun asetettu lux-arvo alittuu.

Tunnistintekniikan valinnassa on tärkeää tuntea kunkin tekniikan vahvuudet ja heikkoudet, jotta käyttökohteeseen osataan hakea oikea ratkaisu. Alan edelläkävijä, Steinel, on toiminut tunnistintekniikan parissa yli 30 vuoden ajan. Steinel soveltaa viittä erilaista tunnistintekniikka tuotevalikoimassaan. Tekniikoita yhdistelemällä kiinteistöjen kaikki tunnistintekniset haasteet saadaan ratkaistua.

Steinelin tunnistintekniset ratkaisut ovat sovellettavissa kaikkiin nykyaikaisiin ohjausjärjestelmiin (DALI, KNX, DIM-vakiovalo, COM1 ja COM2). Luotettava tunnistus vaatii erilaisten tunnistintekniikoiden käyttämistä kiinteistön eri tiloissa. Toimistotilat, kokoustilat, porraskäytävät, aulat, pysäköintihallit ja ulkoalueet sekä korkeat tilat asettavat kukin tunnistintekniikan valinnalle omat vaatimuksensa. Steinelin käyttämät tunnistintekniikat ovat PIR, HF, iHF, US, Digital HF (True Presence®) ja optinen tunnistus (HPD2). Tuotevalikoima kattaa sekä tunnistimet että tunnistinvalaisimet.

Mukavuutta
Tilaan saavuttaessa ei ole tarpeen erikseen sytyttää valoja ja tilasta poistuttaessa ei tarvitse huolehtia valojen sammuttamisesta. Valokytkintä ei tarvitse etsiä eikä kantamuksia laskea valojen sytyttämisen vuoksi.
Energiansäästöä
Oikein valittu tunnistintekniikka säästää jopa 80 % valaistuksen kustannuksista.
Turvallisuutta
Tunnistintekniikan ohjaama valonohjaus varmistaa, että valvonta-alue sisä- tai ulkotiloissa on turvallisesti valaistu aina, kun tilassa on liikettä tai läsnäoloa.

Tutustu Steinel-tunnistintekniikoihin

Steinel on valontunnistuksen edelläkävijä. Steinelin tuotteet kattavat kaikki tunnistintekniikat ja kaikenlaiset käyttökohteet. Tunnistintekniikan valinnassa on tärkeää tuntea kunkin tekniikan vahvuudet ja heikkoudet, jotta kuhunkin käyttökohteeseen osataan hakea oikea ratkaisu. Luotettava tunnistus vaatii monesti useiden tunnistintekniikoiden käyttämistä samanaikaisesti kiinteistön eri tiloissa.

Tunnistintekniikat

Passiivinen infrapunatunnistus
PIR
PIR (passiivinen infrapunatunnistus) reagoi liikkuviin lämmönlähteisiin ja voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa.
Suurtaajuustunnistus
HF
HF (suurtaajuustunnistus) reagoi kaikkeen liikkeeseen ja soveltuu vain liiketunnistukseen. HF soveltuu parhaiten käytävä- ja aulatiloihin
Älykäs suurtaajuustunnistus
iHF
iHF (älykäs suurtaajuustunnistus) reagoi kaikkeen liikkeeseen ja soveltuu vain liiketunnistukseen. iHF soveltuu parhaiten ulkotiloihin.
Äänitaajuustunnistus
US
US (äänitaajuustunnistus) reagoi sekä liikkeeseen, että läsnäoloon ja soveltuu toimisto-, neuvottelu-, käytävä- ja aulatiloihin.
True Presence
Digital HF
Erittäin tarkka tutkatunnistus havaitsee jopa hengittävän ihmisen rintakehän liikkeen ja soveltuu liikkeen, läsnäolon ja poissaolon tunnistukseen. Digital HF sopii parhaiten käytettäväksi sisätiloissa.
Optinen tunnistus
HPD 2
Tunnistaa ihmisen torson ja soveltuu liikkeen, läsnäolon ja poissaolon tunnistukseen sekä laskee valvonta-alueella olevien ihmisten lukumäärän (sisätilat).

Tunnistintekniikan käyttökohteet

Toimistot ja neuvottelutilat

Toimisto- ja neuvottelutiloihin paras tunnistintekniikka on äänitaajustunnistus eli US (ultrasonic). US-tunnistin on niin herkkä, että se havaitsee pienimmätkin liikkeet kuten näppäimistön käytön. Tunnistin ei tarvitse suoraa näköyhteyttä henkilöön. Ultraääniaallot on mahdollista rajata tiettyyn tilaan, kunhan ovet on suljettu. Jos ovi avataan, aallot levittäytyvät myös viereiseen tilaan, jos tunnistusetäisyys sen sallii. US tunnistaa yhtä hyvin niin kohtisuoran kuin poikittaisenkin liikesuunnan. Ultraäänitunnistuksen laatu ei riipu liikkeen suunnasta. Ultraäänitekniikassa lämpötila ei vaikuta tunnistukseen.

Käytävät ja aulat

Käytävä- ja aulatiloihin soveltuvin tunnistintekniikka on suurtaajuustunnistus eli HF (high frequency). Kun tilassa liikutaan, liike saa aikaan kytkentäsignaalin. HF tarjoaa käytännössä aukottoman liikkeen tunnistuksen sisätiloissa. HF-tunnistin toimii aktiivisena systeeminä täysin lämpötilasta riippumatta. Radioaaltojen ansiosta HF-tunnistin huomaa liikkeen myös lasin, puun ja ohuiden seinien takaa. Soveltuu myös esimerkiksi julkisiin wc-tiloihin, koska HF signaali läpäisee ohuet seinämät.

Piha-alueet

Ulkotiloihin soveltuvia tunnistintekniikoita ovat sekä PIR (passiivinen infrapunatunnistus), että iHF (intelligent high frequency) -tunnistus. PIR tunnistaa lämpimiä objekteja, kuten ihmiset ja autot, mutta ei kylmiä, kuten puiden ja pensaiden liike. iHF reagoi kaikkeen liikkeeseen ja kykenee erottamaan liikkuvat ja liikkumattomat kohteet erittäin tarkasti. Liikkumattomat kohteet kuten puut ja pensaat eivät tällöin aiheuta ”vääriä kytkentöjä”.

Korkeat tilat

Korkeissa tiloissa kuten varastot ja urheiluhallit toimivin tunnistintekniikka on PIR eli infrapunatunnistus, jopa 14 metrin asennuskorkeuteen saakka.

Pysäköintihallit

Pysäköintihalleissa voidaan käyttää sekä infrapunatunnistimia,että suurtaajuusliiketunnistimia.

Steinel on valontunnistuksen edelläkävijä. Steinelin tuotteet kattavat kaikki tunnistintekniikat ja kaikenlaiset käyttökohteet. Täysin luotettavaan tunnistinratkaisuun päästään vain käyttämällä samanaikaisesti useita eri tunnistintekniikoita.

Autamme sinua onnistumaan.

Hedtecin myynnin yhteystiedot -sivulla näet kaikki talotekniikan ja teollisuuden asiantuntijamme tai voit poimia henkilöitä tuotealueittain.

 

Myynnin yhteystiedot

Search engine powered by ElasticSuite