Steinel

Optimaalista valonohjausta kaikkiin käyttökohteisiin

Steinel-tunnistintuotteet

Tunnistintekniikan perusidea valaistuksen ohjauksessa on, että tunnistin kytkee valaistuksen päälle havaitessaan liikettä valvonta-alueella ja, että liikkeen loputtua valot sammuvat automaattisesti asetetun kytkentäajan jälkeen. Tunnistimen hämäräkytkin ohjaa valot syttymään liikkeen vaikutuksesta vain silloin, kun asetettu lux-arvo alittuu.

Steinelin tunnistintekniset ratkaisut ovat sovellettavissa kaikkiin nykyaikaisiin ohjausjärjestelmiin (DALI, KNX, DIM-vakiovalo, COM1 ja COM2). Luotettava tunnistus vaatii erilaisten tunnistintekniikoiden käyttämistä kiinteistön eri tiloissa. Toimistotilat, kokoustilat, porraskäytävät, aulat, pysäköintihallit ja ulkoalueet sekä korkeat tilat asettavat kukin tunnistintekniikan valinnalle omat vaatimuksensa. Steinelin käyttämät tunnistintekniikat ovat PIR, HF, iHF, US, Digital HF (True Presence®) ja optinen tunnistus (HPD2). Tuotevalikoima kattaa sekä tunnistimet että tunnistinvalaisimet.

Mukavuutta
Tilaan saavuttaessa ei ole tarpeen erikseen sytyttää valoja ja tilasta poistuttaessa ei tarvitse huolehtia valojen sammuttamisesta. Valokytkintä ei tarvitse etsiä eikä kantamuksia laskea valojen sytyttämisen vuoksi.
Energiansäästöä
Oikein valittu tunnistintekniikka säästää jopa 80 % valaistuksen kustannuksista.
Turvallisuutta
Tunnistintekniikan ohjaama valonohjaus varmistaa, että valvonta-alue sisä- tai ulkotiloissa on turvallisesti valaistu aina, kun tilassa on liikettä tai läsnäoloa.

Tutustu Steinel-tunnistintekniikoihin

Steinel on valontunnistuksen edelläkävijä. Steinelin tuotteet kattavat kaikki tunnistintekniikat ja kaikenlaiset käyttökohteet. Tunnistintekniikan valinnassa on tärkeää tuntea kunkin tekniikan vahvuudet ja heikkoudet, jotta kuhunkin käyttökohteeseen osataan hakea oikea ratkaisu. Luotettava tunnistus vaatii monesti useiden tunnistintekniikoiden käyttämistä samanaikaisesti kiinteistön eri tiloissa.

Tunnistintekniikan käyttökohteet

Toimistot ja neuvottelutilat

Toimisto- ja neuvottelutiloihin paras tunnistintekniikka on äänitaajustunnistus eli US (ultrasonic). US-tunnistin on niin herkkä, että se havaitsee pienimmätkin liikkeet kuten näppäimistön käytön. Tunnistin ei tarvitse suoraa näköyhteyttä henkilöön. Ultraääniaallot on mahdollista rajata tiettyyn tilaan, kunhan ovet on suljettu. Jos ovi avataan, aallot levittäytyvät myös viereiseen tilaan, jos tunnistusetäisyys sen sallii. US tunnistaa yhtä hyvin niin kohtisuoran kuin poikittaisenkin liikesuunnan. Ultraäänitunnistuksen laatu ei riipu liikkeen suunnasta. Ultraäänitekniikassa lämpötila ei vaikuta tunnistukseen.

Käytävät ja aulat

Käytävä- ja aulatiloihin soveltuvin tunnistintekniikka on suurtaajuustunnistus eli HF (high frequency). Kun tilassa liikutaan, liike saa aikaan kytkentäsignaalin. HF tarjoaa käytännössä aukottoman liikkeen tunnistuksen sisätiloissa. HF-tunnistin toimii aktiivisena systeeminä täysin lämpötilasta riippumatta. Radioaaltojen ansiosta HF-tunnistin huomaa liikkeen myös lasin, puun ja ohuiden seinien takaa. Soveltuu myös esimerkiksi julkisiin wc-tiloihin, koska HF signaali läpäisee ohuet seinämät.

Piha-alueet

Ulkotiloihin soveltuvia tunnistintekniikoita ovat sekä PIR (passiivinen infrapunatunnistus), että iHF (intelligent high frequency) -tunnistus. PIR tunnistaa lämpimiä objekteja, kuten ihmiset ja autot, mutta ei kylmiä, kuten puiden ja pensaiden liike. iHF reagoi kaikkeen liikkeeseen ja kykenee erottamaan liikkuvat ja liikkumattomat kohteet erittäin tarkasti. Liikkumattomat kohteet kuten puut ja pensaat eivät tällöin aiheuta ”vääriä kytkentöjä”.

Korkeat tilat

Korkeissa tiloissa kuten varastot ja urheiluhallit toimivin tunnistintekniikka on PIR eli infrapunatunnistus, jopa 14 metrin asennuskorkeuteen saakka.

Pysäköintihallit

Pysäköintihalleissa voidaan käyttää sekä infrapunatunnistimia,että suurtaajuusliiketunnistimia.

Steinel on valontunnistuksen edelläkävijä. Steinelin tuotteet kattavat kaikki tunnistintekniikat ja kaikenlaiset käyttökohteet. Täysin luotettavaan tunnistinratkaisuun päästään vain käyttämällä samanaikaisesti useita eri tunnistintekniikoita.

Oikeanlaisen tunnistintekniikan valinnassa sinua auttaa

Stig Gustavsson, Tuoteryhmäpäällikkö
Puh. 0207 638 221
stig.gustavsson@hedengren.fi