Hedengrens etiska regler

Hedengrens värderingar och etiska regler fungerar som riktlinjer i vårt dagliga arbete. För allt finns det inte alltid entydiga regler. Då skall man följa våra värderingar och etiska regler. Våra värderingar och etiska regler fungerar som en kompass, då vi vet enligt vilka principer vi agerar, kan vi fungera konsekvent i vårt vardagliga jobb.


Hedengrens värderingar

Hedengren etiska reglerHedengren etiska regler