Hedengrens etiska regler

Hedengrens värdegrund och etiska verksamhetsprinciper utgör ett rättesnöre i vårt dagliga arbete. Det
finns inte alltid entydiga riktlinjer för alla frågor, och då kan våra värderingar och de etiska
verksamhetsprinciperna vara till hjälp. Företagets värdegrund och de etiska verksamhetsprinciperna
fungerar som en kompass för hur vi i regel ska handla och konsekvent lösa våra dagliga uppgifter.

Hedengrens värdegrund
 

Hedengren etiska reglerHedengren etiska regler


 

Hedengrens etiska verksamhetsprinciper >>
Riktlinjer för bekämpning av mutor och korruption >>