Prodex FIREscape

En intelligent vägvisare

Prodex FIREscape brandlarm

Fastighetens två viktigaste säkerhetssystem – brandlarm och nödbelysning – har integrerats till en lättanvänd helhet med egen multifunktionscentral. Multifunktionscentralen har utvecklats med användarvänlighet som utgångspunkt: konstruktionen möjliggör integrering av nödbelysnings- och brandlarmssystemen. Systemet kan dessutom nätverkas till en helhet med flera centraler med hjälp av bussintegration.

Ett adaptivt brandlarm- och nödbelysningssystem förbättrar säkerheten för både människor och fastigheter. Nödbelysningen och hänvisningsarmaturerna med skiftande symboler i det adaptiva brandlarm- och nödbelysningssystemet Prodex FIREscape reagerar på den förändrade situationen och leder människorna till nödutrymningsvägen samt visar aktivt vilken som är den säkraste vägen just då. Hänvisningsarmaturer med skiftande symboler har redan tidigare använts för att automatiskt leda människor till rätt nödutgång baserat på informationen från branddetektorer. I ett adaptivt system hänvisar även nödbelysningen människorna till en säker nödutrymningsväg med hjälp av en ljusrörelse och med trappstegarmaturens pilsymbol. Hänvisnings- och nödbelysningen anpassar sig dessutom efter den förändrade situationen och byter riktning om t.ex. branden sprider sig.

Prodex FIREscape ger betydande kostnadsbesparingar redan i konstruktionsfasen, vid installation och under hela livscykeln: i såväl service- underhålls- som driftskostnader jämfört med traditionella utföranden. De kostnadsbesparingar som användningen av klenspänningskablage medför är betydande, för att inte glömma den låga energiförbrukningen.

Det aktiva systemet följer upp såväl branddetektorernas smutsighet som skicket på nöd- och hänvisningsarmaturernas ledar och batterier. Prodex FIREscape ger användaren information om systemets skick på ett helt annat sätt än nuvarande system, vilket gör att service och underhåll kan göras mer inriktat.

Den nya generationens nödbelysningssystem lämpar sig för alla typer av fastigheter från köpcenter, kontorsbyggnader och industribyggnader till krävande specialobjekt. Prodex FIREscape-multifunktionscentralens mångsidiga fördelar betjänar såväl fastighetsägaren som myndigheterna framför allt i krissituationer. Brandlarmscentralen, branddetektorerna och nödbelysningen uppfyller kraven i EN 54 och nödbelysningen uppfyller dessutom tillämpliga EN-standarder, bl.a. standarden EN 50172.

Fråga mer! Ring +46 (0)8-23 16 00 eller skicka oss ett meddelande på förnamn.efternamn@hedengrensecurity.se. Tekniskt stöd +46 (0)73 206 01 63

Miljövänlig
Neptolux adresserade nöd- och hänvisningsarmaturer ger upp till 90 % lägre energiförbrukning jämfört med traditionell nödbelysning med centralt batteri. Systemet har en mycket låg strömförbrukning.
Aktiva hänvisningsarmaturer
I en krissituation hänvisar systemet ut personerna ur fastigheten längs en trygg rutt med aktiva hänvisningsarmaturer längs utrymningsvägarna.
En central, ett kablage – två system
Den användarvänliga multifunktionscentralen har en separat handledande menystruktur för nödbelysning och brandlarm. Därför är det nu ännu enklare att arbeta med antingen nödbelysning eller brandlarm.
Kostnadseffektiv under hela livscykeln
Prodex FIREscape ger betydande kostnadsbesparingar i konstruktionsfasen, vid installation under hela livscykeln med avseende på såväl användningen av klenspänningskablage som service- underhålls- och driftskostnader jämfört med traditionella utföranden.
Lätt, kostnadseffektivt kablage
Kräver inga tunga brandtåliga ledningssystem. Kan enkelt byggas ut och lämpar sig utmärkt även för krävande objekt. Kablaget kan genomföras på ett diskret och enkelt sätt, vilket medför kostnadseffektivitet.
Möjligt att byta ut branddetektorer och nödbelysningsarmaturer på flera olika sätt
Renoveringen av fastighetens brandlarms- och nödbelysningssystem kan enkelt utföras i faser med Prodex FIREscape så att man börjar med det system man först vill förnya.

Till projektörer

| Bläddra i planerings guiden |

Prodex FIREscape är ett  ansvarsfullt alternativ när du behöver ett automatiskt brandlarms- och nödbelysningssystem. Den smarta, energieffektiva och eleganta FIREscape-multifunktionscentralen är unik i sitt slag. Energieffektiviteten för systemets nödbelysning är i toppklass.

Prodex FIREscape bygger på en lättanvänd multifunktionscentral, som kombinerar brandlarms- och nödbelysningssystemen till en helhet med gemensam kabel och övervakning. Multifunktionscentralen har utvecklats med användarvänlighet som utgångspunkt: konstruktionen möjliggör integrering av nödbelysnings- och brandlarmssystemen. Centralen lämpar sig väl även som central för endera brandlarms- eller nödbelysningssystem. Projekteringen och genomförandet av en renovering av fastighetens brandlarms- och nödbelysningssystem blir enklare, eftersom man med ett system kan ersätta två system på önskat sätt och enligt önskad tidsplan.

Multifunktionscentralen har en modulär konstruktion som gör att den enkelt kan anpassas till objektet i genomförandefasen. Som standard har centralen en integrerad adresserad linje. Centralen kan byggas ut med adresserade och/eller konventionella linjekort. Centralen har omfattande anslutningar och med hjälp av bussintegration kan man bygga ihop flera centraler till en helhet bestående av flera centraler.

I projekteringsfasen kan man välja att ansluta aktiva hänvisningsarmaturer med ny teknik till Prodex FIREscape. Dessa anger den tryggaste rutten med en vanlig, grön hänvisningssymbol medan en mindre trygg rutt anges med ett rött kryss. De ovan nämnda egenskaperna ger en smidigare evakuering och ökad säkerhet då människorna evakueras ur fastigheten längs de tryggaste utrymningsvägarna. Systemet uppfyller EN 54-standarderna samt bl.a. standarderna EN 50172 och EN 62034 ATS.

Designen av armaturerna och branddetektorerna påverkar utrymmets allmänna utseende och arkitektur, och det är viktigt att man beaktar dessa aspekter när man planerar systemet. Vid behov kan belysningsarmaturerna och branddetektorerna i systemet nyanseras enligt kraven på objektet. Hänvisnings- och nödbelysningsarmaturerna kan även monteras med infällt utförande.

Det är enkelt att projektera kablaget utan brandtåliga kabelsystem
Branddetektorer, nödbelysnings- och hänvisningsarmaturer i samma linje – gemensamt slingkablage
Noggrann planering av styrningar med noggrannhet på adressnivå
Kablaget kan delas upp i programmet till exempel per våning eller område
Upp till 12 FIREscape-centraler kan nätverkskopplas i samma buss
De adresserade hänvisnings- och nödbelysningsarmaturerna samt branddetektorerna har samma bas
Aktiva hänvisningsarmaturer
Funktionssäkert system med lång livslängd

Brandsäkerhet och nödbelysning för alla projekt – våra referenser

Kultur- och turismobjekt samt hotell
Hotell Toppen i Storuman, Falkenbergs kunskaps och kulturcentrum, Hotell Niehku exklusivt vildmarkshotell och Eskilstuna Parken Zoo
Skolor och läroinrättningar
Kärlekens Skola, Söndrums skola paviljoner och Slottsjords skola paviljoner, Kattegattskolan Halmstad och Franska skolan i Stockholm
Daghem och förskolor
Linehed förskola, Gredby Förskola och Norra markens förskola
Köp- och affärscentra
Teslas Service center i Malmö och Varbergs nya handelsvaruhus
Sjukhus och vårdinrättningar
Uddevalla Sjukhus
Stadshus, ämbetshus och kontor
Nordeas lokaler i Eskilstuna, Grant Thorntons kontor, Gallerian i Eskilstuna, Hällby församlingshem, Samhalls huvudkontor och Skandia Elevator i Arentorp

Smidigare evakuering med aktiv hänvisningsarmatur

Hänvisningsarmatur med skiftande symboler

Aktiva hänvisningsarmaturer anger den tryggaste rutten med vanlig, grön utrymningssymbol och en mindre trygg rutt med ett rött kryss. De ovan nämnda egenskaperna ger en smidigare evakuering och ökad säkerhet då människorna evakueras ur fastigheten längs de tryggaste utrymningsvägarna.

Genom att hänvisa personer till den tryggaste utrymningsvägen kan man minska risken för rök- och personskador samt begränsa spridningen av en eventuell brand. Genom att låta bli att öppna dörren till en osäker rutt förhindrar man att branden och skadliga rökgaser sprids mellan brandceller. Man bör undvika evakuering via ett utrymme fyllt av till exempel rök, till exempel en trappuppgång, eftersom rökgaserna är livsfarliga och snabbt söver (Finska inrikesministeriet/Räddningsavdelningen 2018).

Iakttar kritiska positioner i fastigheten med avseende på evakuering
Ger smidigare evakuering
Minskar omfattningen av rökskador
Minimerar risken för personskador vid brand
Kompatibel med Prodex FIREscape-systemet
Finns för granskningsavstånd på 20 m och 40 m

Se broschyren

Prodex FIREscape logo

Våra experter hjälper dig att välja och projektera nödbelysningslösningar

+46 (0)8-23 16 00
förnamn.efternamn@hedengrensecurity.se

Tekniskt stöd
+46 (0)73 206 01 63

förnamn.efternamn@hedengrensecurity.se

Search engine powered by ElasticSuite