Lösningar på olika nivåer:

Basic – kunden ansluter säkerhetssystemets center till det önskade molnet genom att använda Hedengren Device Server (HDS) mobila bredbandsmodem.
Data kan överföras i båda riktningar, och enheterna kan motta styrkommandon från andra system. Inkluderar Hedcloud-tjänsten ifall dataöverföring från mobila HDS-bredbandsmodem till molnet tillåts.

Advanced – dataöverföringen sker via Hedengrens serviceplattform med grundläggande funktioner.

Expert – inkluderar Hedengrens serviceplattform med avancerade funktioner och rapporteringsfunktionalitet. Plattformen kan även anslutas till tredjepartsenheter. Gränssnittet kan anpassas efter dina behov och anslutas till tredjepartsenheter.

Enterprice – Hedengrens serviceplattform kan skräddarsys efter kundens behov. Kunden har också tillgång till de data som samlas in via det öppna gränssnittet. Det öppna gränssnittet kan användas för rapportering, tidsserieanalys och prognoser samt för att samla in djupare dataanalys från en tredje part.