Takaisin artikkeleihin
Viimeisimmät julkaisut

Artikkelit

Tuotepäällikkö on suunnittelijan ja asentajan apuna projektin joka vaiheessa

Talotekniikan kokonaisuuden toimivuus on kriittisessä roolissa siinä, että kiinteistön arvo säilyy ja hallinta on tehokasta. Siksi Hedtecin tuotepäälliköiden tehtävä on auttaa su...

01.12.2021

Lue lisää

Artikkelit

Ei sanoja vaan tekoja – Hedengrenin asiakaslupaus syntyi asiakkaiden kokemuksesta

Uuden strategian kirkastama asiakaslupaus heijastaa Hedengrenin alkuperäistä liiketoimintatavoitetta sekä nykypäivän asiakkaiden saamia asiakashyötyjä. ”Asiakaslupauksen arvo ava...

30.11.2021

Lue lisää

Artikkelit

Apua monimutkaistuvan talotekniikan hallintaan

Tulevaisuudessa taloteknisten ratkaisujen valinnan osalta painaa entistä enemmän se, miten ne saadaan sovitettua yhteen kiinteistön omistajien tavoitteiden saavuttamiseksi ja lop...

30.11.2021

Lue lisää

Hedengrenin toimitusjohtaja Marek Hintze: ”Uusi strategiamme ajaa jokaisen arvoketjun toimijan etua”

Hedengrenin strategisena tavoitteena on jalkauttaa elinkaariajattelun ja innovatiivisen järjestelmäkehityksen tuomat hyödyt koko arvoketjuun. ”Autamme sekä arkkitehtiä, kiinteistön omistajaa, rakennuttajaa että urakoitsijaa onnistumaan paremmin omassa arjessaan ja liiketoiminnassaan”, Hintze sanoo.    

Kuusi vuotta Hedengrenin toimitusjohtajana toimineelle Hintzelle strategiahanke oli Hedengren-uran toinen.   

”Vuonna 2015 käynnistyneen strategiatyön tavoitteena oli yhdistää hajanainen yhtiö ja luoda synergiaetuja toimintoja yhdistelemällä. Nyt tunnemme tarkasti omat vahvuutemme ja fokusoimme niihin osa-alueisiin, joilla pystymme tuomaan asiakkaillemme suurinta mahdollista lisäarvoa”, Hintze taustoittaa.

Elinkaariajattelu strategiatyön pohjana

Toimitusjohtaja nostaa strategiatyön perustaksi elinkaariajattelun, jonka varaan koko yhtiön menestyksekäs satavuotinen historia on rakentunut – ja joka on noussut uudella tavalla myös asiakkaiden ja kilpailijoiden agendalle.

”Pitkätähtäimisen, kestäviin arvoihin perustuvan tuote- ja palvelukehityksen on huomattu tuovan nykyisen kertakäyttökulttuurin keskellä yhä merkittävämpää taloudellista ja ekologista hyötyä. Meidän tavoitteemme on tuoda vahvasta elinkaariosaamisestamme ja yhteensopivasta järjestelmäkehityksestämme syntyvät hyödyt entistä paremmin asiakkaiden ulottuville”.

Vaikka uuden strategian mukaiset hankkeet tähtäävät käytännössä prosessien yksinkertaistamiseen, järjestelmien integroimiseen ja pilvipalveluiden lisäämiseen, lähtökohtana on se, että jokaiselle arvoketjun toimijalle jää tilaa toimia.
 

Marek Hintze
Hedengrenin uusi strategia ajaa jokaisen arvoketjun toimijan etua. ”Mitä paremmin onnistumme, sitä vähemmän kiinteistön omistajien, rakennuttajien, arkkitehtien ja urakoitsijoiden välillä on ristiriitoja ja projekteissa ennakoimattomia ongelmia. Pyrimme siihen, että jokaisen toimijan työ helpottuu ja kannattavuus kasvaa”, toimitusjohtaja Marek Hintze kiteyttää.

”Elinkaariajattelu on onnistunut silloin, kun toimijan työ helpottuu ja kannattavuus kasvaa, mutta myös loppuasiakas saa kestävämmän ja helpommin ylläpidettävän turvaratkaisun – ja samalla kaikkien hiilijalanjälki pienenee”, Hintze kiteyttää.      

Henkilöstö ja asiakkaat vahvasti mukana

Uuden strategian tärkeimmät keihäänkärjet ovat kulttuuri ja asiakaslupaus.

”Kulttuuri tarkoittaa sitä, että meillä ihmiset tulevat ennen rakenteita. Yhteisö menestyy, kun yksilöllä on intoa kehittää osaamistaan ja tehdä työnsä hyvin. Se, että Hedengreniin on kiva tulla töihin, näkyy myös asiakasrajapinnassa”, Hintze määrittelee.

Asiakaslupaukseen, Parempi arki, kiteytyy Hedengrenin satavuotinen kokemus ja koko alaa uudistava innovatiivisuus.
 

Marek Hintze Hedengren uusi strategia
Hintzen mukaan uuden strategian onnistumista voidaan mitata eri tavoin. ”Tavoittelemme strategiatyöllä 100 miljoonan euron liikevaihtoa. Käytännössä onnistuminen näkyy siinä, että asiakkaat haluavat olla tekemisissä meidän kanssamme, yritys houkuttelee uusia osaajia ja henkilöstömme on entistä ylpeämpi omasta yrityksestä”, Hintze sanoo.

”Meidät tunnetaan toimijana, jonka kanssa vaativatkin hankkeet onnistuvat. Tarjoamme alan vahvinta kokemusta sekä uudenlaisia ratkaisuja, jotka ovat energiatehokkuuden ja kiertotalouden näkökulmasta alansa huippuja – ja kestävyytensä ansiosta lähes aina myös taloudellisesti kannattavimpia vaihtoehtoja.”

Hintzen mielestä asiakaslupauksessa hienointa on, että termi on alun perin kuultu asiakkaiden suusta.  

”Uutta strategiaa on rakennettu kiinteästi asiakkaiden kanssa. He pitivät tätä omaan arkeensa liittyvää onnistumisvarmuutta, ennakoitavuutta ja ratkaisujen kestävyyttä suurimpana asiakasarvona ja omaa kasvuaan ja menestystään tukevana tekijänä.”

Tiedon hallinta kehitystyön ytimessä

Strategian kolme muuta keihäänkärkeä ovat kiinteistöautomaatio, palveluliiketoiminta ja kansainvälistyminen.

”Kun maailma monimuotoistuu, keskiössä ovat tiedon hallinta ja saatavuus. Me pystymme luomaan avoimiin rajapintoihin perustuvan tuotekehityksemme ansiosta uusia ja yhteensopivia kiinteistöautomaatio- ja tiedonhallintaratkaisuja, jotka tuovat asiakkaille lisäarvoa ja helpottavat heidän arkeaan.”

Palveluliiketoiminnan kehitys tarkoittaa Hintzen mukaan palveluiden jalostamista yhä yksilöllisemmiksi – sitä, että ollaan entistä tiiviimmin asiakkaiden iholla ja kuunnellaan heitä herkällä korvalla.

”Tunnistamme asiakkaiden ongelmia ja tarjoamme uudenlaisia palveluratkaisuja kiinteistöistä kerättävän datan hyödyntämiseen.”

Pohjoismaissa toimiva yhtiö hakee kasvua erityisesti Norjasta ja Ruotsista ja Eestistä.

”Uusi strategiamme tähtää oman tarjooman terävöittämiseen. Tavoitteena on luoda tarkat maakohtaiset tuoteportfoliot ja konseptit, jotka tuottavat eniten lisäarvoa juuri sen alueen asiakkaille”, Hintze tiivistää.  


Näin strategia näkyy käytännössä:

  • Tuotekehityksessä resurssit keskitetään sinne, missä Hedengrenillä on maailmanluokan osaamista ja teknologiaa.
  • Hedengren panostaa vahvasti kiinteistöautomaatiota ja taloteknologiaa tukevaan palvelukehitykseen. Monimutkaistuvassa yhteiskunnassa palveluintegraatiolle on selkeä tarve ja asiakkaat kaipaavat teknologian ympärille rakennettuja ohjaus-, käyttöönotto-, ylläpito- ja rahoituspalveluita.
  • Kaiken keskiössä on integraatio. Talotekniikkaa, energiatehokkaita infraratkaisuja ja kiinteistöautomaation ohjaussovelluksia yhdistetään uudenlaisiksi kokonaisuuksiksi. Urakoitsijat pääsevät mukaan laajoihin kokonaisratkaisuihin ja suunnittelijat voivat muokata rakennettua asuin- ja työympäristöä tulevaisuuden vaatimusten mukaiseksi.
  • Avointa kiinteistöjen ja infran käyttödataa tuotetaan kaikille osapuolille sekä kaupallisiin että yhteiskunnallisiin tarkoituksiin.
  • Maayhtiöiden tarjoomaa terävöitetään, autonomiaa lisätään ja yhteisten resurssien hyödyntämistä helpotetaan.

 

Hedengren Securityn Willy Grönqvist: ”Tulevaisuuden turvajärjestelmä rakentuu avoimuuden ja integraatioiden ympärille” >>