Takaisin artikkeleihin
Viimeisimmät julkaisut

Uutiset

Haemme Service & After -sales yksikköömme paloilmoitinjärjestelmien asentajaa/asiantuntijaa

Haemme valtakunnallisesti toimivaan Service & After -sales yksikköömme Paloilmoitinjärjestelmien asentajaa/asiantuntijaa monipuolisiin palo- ja...

15.10.2021

Lue lisää

Uutiset

Haemme määräaikaista markkinointipäällikköä

Haemme Markkinointipäällikköä vastaamaan Hedengren Securityn markkinoinnista Pohjoismaisella tasolla. Tehtävä on määräaikainen äitiyslomasijaisuus vähintään ...

14.10.2021

Lue lisää

Uutiset

Tervetuloa HHL+ ohjelmointikoulutukseen 4.11.2021

Järjestämme HHL+ -ohjelmointikoulutuksen 4.11.2021 klo 12-16 Teams-etäkoulutuksena. Koulutus koostuu HHL+ -järjestelmän keskusten perusohjelmoinnista ja HedGrphics-ohjelmiston käyttöönotosta.

13.10.2021

Lue lisää

Hedengren Securityn Willy Grönqvist: ”Tulevaisuuden turvajärjestelmä rakentuu avoimuuden ja integraatioiden ympärille”

Hedengren Securityn toimitusjohtaja Willy Grönqvistin mukaan turva-alan kehitystä leimaavat tiedon avoimuus ja kiinteistöjen käyttötapojen muutos. ”Kiinteistöjen käyttöasteet vähenevät, mikä tulee muuttamaan myös tilojen layouteja ja turvajärjestelmiä”, Grönqvist sanoo.

Turva-alalla lähes 20 vuotta toimineen Willy Grönqvistin mukaan alalle on ominaista jatkuva kasvu ja kehitys. Toimiala on pärjännyt myös koronakriisissä suhteellisen hyvin.

”Hitaasti reagoiva ala pärjää niin kauan, kun rakennustyömaat pysyvät auki ja kohteissa pystytään tekemään asennuksia. Etätyön haasteet näkyvät lähinnä vahvaa läsnäoloa vaativassa tuotekehityksessä”, Grönqvist sanoo.

Kiinteistöjen käyttötavat muuttuvat

Toimitusjohtajan mukaan korona-aika on kiihdyttänyt teknologisen kehityksen ja työn murroksen käynnistämää kiinteistöjen käyttötapojen muutosta. Kiinteistöissä liikutaan lisääntyneen etätyön takia yhä vähemmän ja epäsäännöllisemmin.

”Vähenevät käyttöasteet tulevat muuttamaan tilojen layouteja ja kiinteistöjen turvajärjestelmiä. Myös energiatehokkuuden – eli lämmityksen, valaistuksen ja ilmastoinnin optimoinnin – kannalta on entistä tärkeämpää tietää, kuka liikkuu missäkin ja mihin aikaan.”

Muutos lisää myös etävalvonnan ja pilvipalveluiden merkitystä, kun kiinteistöissä ei enää välttämättä työskentele vahtimestareita tai aulahenkilökuntaa.

Energiatehokkuutta järjestelmäintegraatiolla

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantava järjestelmäintegraatio on Grönqvistin mukaan ollut alalla trendinä jo pidemmän aikaa.

”Esimerkiksi turvajärjestelmien keräämää, liikkumista, lämpötilaa tai valaistusta mittaavaa dataa voidaan hyödyntää yhä paremmin kiinteistön energiatehokkuuden optimoinnissa. Tässä olemme toimineet itse alan edelläkävijöinä mahdollistamalla turvajärjestelmämme integroinnin esimerkiksi Hedtecin edustamaan Tridium-kiinteistöautomaatiojärjestelmään”, Grönqvist sanoo.

Hedengren avasi turvajärjestelmiensä rajapinnat – lue, kuinka avoin data hyödyttää asiakasta >>

Turvapalveluiden ostaminen muuttuu

Alan kehitys muuttaa myös turvajärjestelmien ostamista. Grönqvist näkee kehityksen kulkevan kohti elinkaariajatteluun pohjautuvaa liiketoimintaa, jossa asiakkaat hankkivat turvajärjestelmät kokonaispalveluina kiinteällä kuukausihinnalla.  

”Asiakkaat eivät osta enää yhtä tuotetta tai järjestelmää, vaan paloturvallisuutta tai kulunohjausta kymmeneksi vuodeksi.”

”Kokonaisvaltaisessa palvelumallissa toimittajan ammattitaidolla on yhä suurempi merkitys, joten asiakkaan on tärkeä varmistaa, että turvakumppanilta löytyy ajantasaista osaamista sekä ymmärrystä järjestelmäkokonaisuuksista”, Grönqvist muistuttaa.

Kun turvateknologia siirtyy tietoverkkoihin ja sulautuu entistä vahvemmin osaksi muuta tieto- ja talotekniikkaa, ostoprosesseissa tarvitaan myös asiakkaan puolelta uudenlaista osaamista. Turvahankinnoissa asioidaankin Grönqvistin mukaan nykypäivänä yhä enemmän IoT-päälliköiden kuin kiinteistöjen turvapäälliköiden kanssa.

Kiinteistön omistaja, suunnittelija vai urakoitsija – kenen kriteereillä turvajärjestelmä hankitaan? >>

Tietoturvariskit lisääntyvät

Alan kehitys tuo esiin myös haasteista – yksi näistä ovat teknologisen kehityksen myötä kasvaneet tietoturvariskit.

”Kuluneen vuoden aikana tapetilla ovat olleet erityisesti Kiinasta tulevat tuotteet ja järjestelmät. Vaikka riskeistä puhutaan, ihmisten on vaikea ymmärtää sitä, että jo oman pesukoneen liittäminen wifi-verkkoon voi avata pääsyn omiin tiedostoihin. Eivätkä tietojen skannaajat ole välttämättä hakkereita, vaan he voivat olla myös järjestelmätoimittajia tai viranomaisia.”  

Alan tietoturvariskit johtuvat toimitusjohtajan mukaan siitä, että alalla on yhä toimittajia ja asentajia, jotka eivät piittaa GDPR-tietosuoja-asetuksista tai täytä viranomaisvaatimuksia. Eikä GDPR-asetusten tulkitseminen ole muillekaan aina yksiselitteistä.

”Ala on kimurantti myös vastuullisille toimijoille. Kun teknologia kehittyy ja mahdollistaa uudenlaisia asioita, olemassa ei aina ole valmiita vastauksia siihen, mitä saa julkaista tai valvoa”, Grönqvist sanoo.  

Turvajärjestelmän kotimaisuus hyödyttää koko asiakasketjua – lue artikkeli >>

Osaavien työntekijöiden tarve kasvaa

Grönqvist näkee yhdeksi alan suurimmaksi haasteeksi ammattitaitoisen työvoiman saannin.

”Alan osaamisvaatimukset ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosina. Enää ei riitä, että alan tekijöillä pysyvät ruuvimeisselit kädessä, vaan heiltä vaaditaan vahvaa ymmärrystä tietoverkoista ja IoT-teknologiasta. Sekä koulutuspaikkoja että koulutuksen monipuolisuutta olisi lisättävä.”

Toimitusjohtaja toivoo, että alan ääntä voitaisiin vahvistaa myös sisältäpäin.

”Alallamme toimii useita eri edunvalvontajärjestöjä. Saisimme varmasti äänemme paremmin kuuluviin yhdistämällä järjestöjen voimat. Turvallisuusalan osaamisella on vaikutusta kaikkien suomalaisten elämään ja meillä on mahdollisuus nousta yhä vahvemmin myös edelläkävijämaaksi, josta viedään osaamista myös ulkomaille”, Grönqvist sanoo.   


Hedengren Security vuonna 2021

•    Alansa ainoa toimija, joka suunnittelee ja valmistaa turvajärjestelmät kotimaassa ja työllistää kotimaisia yrityksiä.
•    Palvelee laajan jälleenmyyjä- ja partneriverkoston kautta yhä vahvemmin myös Norjassa, Ruotsissa ja Virossa.
•    Pohjaa liiketoimintansa entistä vahvemmin vastuulliseen elinkaariajatteluun.
•    Tarjoaa kattavaa kokonaispalvelua, jossa asiakas saa kuukausihinnalla turvajärjestelmän suunnittelun, toteutuksen, asennuksen, vuosihuollot sekä rahoituspaketin.
•    On vahvasti jälleenmyyjien tukena – tarjoaa mm. pilvipalvelua, jotka myös jälleenmyyjät voivat tarjota omille asiakkailleen.
•    Panostaa merkittävästi innovointiin, lanseerasi mm. vuoden 2020 lopussa uuden adaptiivisen paloturvajärjestelmän ensimmäisenä maailmassa.