Takaisin artikkeleihin
Viimeisimmät julkaisut

Uutiset

Hedengren, Hedengren Security ja Hedtec on uudelleen ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifioitu

Hedengrenillä laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifioinnit ovat tärkeä osa päivittäistä toimintaa, jolla varmistetaan toiminnan laadukkuus, sitoutetaan henkilöstöä entistä pare...

08.07.2024

Lue lisää

Uutiset

Kuulumisia Hedengren Securityn Eliaden-messuilta

Hedengren Security osallistui toista kertaa Norjassa järjestettäville Eliaden-messuille toukokuun lopussa. Lue kuulumisia messuilta, ja miksi messuille osallistuminen koettiin He...

11.06.2024

Lue lisää

Uutiset

Hedengren Securityn uusi R&D Manager Eero Vaajoensuu: ”Innovatiivinen tuotekehitys edellyttää jatkuvaa uudistumista"

Syksyllä 2023 Hedengren Securityn tuotekehityspäällikkönä aloittanut Eero Vaajoensuu tuo tuotekehitykseen vahvaa ohjelmisto- ja prosessiosaamista. Lue, mitkä asiat tekivät yrityk...

04.06.2024

Lue lisää

Hedengren Security ui vastavirtaan: "Turvajärjestelmän kotimaisuus hyödyttää koko asiakasketjua”

Hedengren Security on ainoa suomalainen toimija, joka kehittää itse kokonaisvaltaisia turvaratkaisuja – mistä se johtuu ja miten kotimaisuus hyödyttää asiakkaita?

Innovatiivista Prodex FIREscape -paloilmoitinbrändiä, energiatehokasta Neptolux-turvavalobrändiä, kulunvalvonnan Hedsam-brändiä ja murtovalvonnan HHL-brändiä yhdistää yksi tekijä. Ne kaikki ovat Hedengren Securityn kehittämiä turvajärjestelmiä, jotka on kehitetty ja valmistettu Suomessa.

Toista yhtä kokonaisvaltaista kotimaista toimijaa on markkinoilta vaikea löytää – miksi?

”Kotimaisuus on perheyhtiömme arvovalinta, joka on vaatinut aikojen kuluessa vahvaa selkärankaa. Emme ole halunneet lähteä hintakilpailuun, jossa joutuisimme tinkimään järjestelmien laadusta tai kehitysmahdollisuuksista”, Hedengren Securityn tuotekehityspäällikkö Thomas Thodén taustoittaa.   

Kotimaisuus on pakottanut Hedengren Securityn panostamaan omiin suunnittelu- ja tuotantoprosesseihin. Kustannustehokkuutta on lisätty muun muassa automatisoinnin ja teknisten innovaatioiden avulla.
Kotimaisuus on pakottanut Hedengren Securityn panostamaan omiin suunnittelu- ja tuotantoprosesseihin. Kustannustehokkuutta on lisätty muun muassa automatisoinnin ja teknisten innovaatioiden avulla.

Ulkomaiset turvajärjestelmät myydään Suomessa tyypillisesti päämiesedustuksina tai myyntikonttoreiden kautta. Järjestelmien valmistus tapahtuu päämiehen periaatteen mukaisesti esimerkiksi Kaukoidässä tai vanhoissa itäblokin maissa.

Lähellä asiakasta

Thodénin mukaan kotimaisuuden suurin arvo syntyy siitä, että yritys on lähellä asiakasta ja tuotteiden hankintaketju tunnetaan alusta loppuun asti.

”Toimivimmat turvaratkaisut syntyvät silloin, kun järjestelmän kehittäjä ja asiakas voivat käydä suoraa dialogia ja heidän arvomaailmansa kohtaavat. Meillä on kotimaisena toimijana vahva ymmärrys asiakkaidemme tarpeista ja alan lainsäädännöstä.”

Ravintola Löylyn moderniin arkkitehtuuriin istuva turvajärjestelmä
Moni suunnittelija arvostaa sitä, että kotimaisen turvajärjestelmän ominaisuuksiin pääsee vaikuttamaan ulkomaista valmisratkaisua paremmin. Ravintola Löylyn moderniin arkkitehtuuriin istuva turvajärjestelmä suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä arkkitehtitoimiston kanssa.

Thodénin mukaan kotimaisuus lisää myös reagointinopeutta.

”Nopeutemme vastata suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden tarpeisiin on aivan eri tasolla, kuin silloin, jos turvajärjestelmä hankittaisiin 10 000 kilometrin päässä olevalta päämieheltä – ja järjestelmä olisi suunniteltu massatuotteeksi eri markkinaan”, Thodén havainnollistaa.    

Kotimaisuus pakottaa kehittymään

Pysyäkseen mukana kilpailussa kotimaisena toimijana Hedengren Security on joutunut panostamaan vahvasti omiin suunnittelu- ja valmistusprosesseihin. Kustannustehokkuutta on lisätty muun muassa automatisoinnin ja teknisten innovaatioiden avulla.

”Voisi sanoa, että kotimaisuus on kirittänyt meitä parantamaan tekemistä joka sektorilla”, Thodén sanoo.

Helsingin Musiikkitalossa kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja paloilmoitinjärjestelmät integroitiin yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.
Kun kohteella on paljon käyttäjiä, rakennusprojekti kestää pitkään ja asiakkaalla on paljon muutostoiveita, lähellä olevalla valmistajalla on iso merkitys. Helsingin Musiikkitalossa kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja paloilmoitinjärjestelmät integroitiin yhdeksi helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Yrityksen päämarkkina on Suomessa, mutta kaksikielinen yritys vie järjestelmiä räätälöityinä myös Pohjoismaihin. Turvajärjestelmiä täydentäviä oheistuotteita sen sijaan hankitaan isoilta eurooppalaisilta päämiehiltä.

”Haluamme pitää laatutason korkeana myös oheistuotteissa, joten valitsemme päämiehemme tarkkaan”, Thodén painottaa.  

Elinkaarihallinta tuo suurimmat hyödyt

Hedengren Securityn kotimaisen järjestelmäkehityksen kulmakivenä on elinkaariajattelu.

”Kaikissa järjestelmissämme lähtökohtana on pitkäikäisyys, energiatehokkuus ja kierrätettävyys. Sukupolven vaihtuminen ei tarkoita järjestelmän vaihtoa, vaan pidämme järjestelmät relevantteina uusimalla komponentteja ja päivittämällä teknologiaa”, Thoden sanoo.

Tuotekehityspäällikkö Thomas Thodén
Tuotekehityspäällikkö Thomas Thodén iloitsee siitä, että Hedengren Securityn tuotekehityksen ydinarvot – kotimaisuus, elinkaariajattelu ja energiatehokkuus – alkavat nousta yhä näkyvämmin asiakkaiden agendalle.

Kun elinkaariajattelu yhdistyy lähellä olemiseen ja toimiviin prosesseihin, kotimaisuus alkaa tuoda hankintaketjun jokaiselle toimijalle merkittäviä etuja. Toimitusajat ovat nopeita, asennukset helppoja, tilauksiin voidaan tehdä viimehetken muutoksia ja varastossa on aina saatavilla tuotteita sekä varaosia.

”Jos järjestelmä tilataan Kaukoidästä, pelkkä laivarahti kestää 8–12 viikkoa. Lentorahti taas mitätöisi kaukotilauksen tuoman hintaedun ja synnyttäisi myös enemmän päästöjä”, Thodén vertaa.  

Yksi kotimaisuuden arvo on myös kokonaisvaltaisuus. Saman valmistajan järjestelmien yhteensovittaminen on helppoa ja korkean teknologian ja pitkän käyttöiän tuotteita voidaan tulevaisuudessa yhdistää myös kiinteistön muuhun älyteknologiaan.    

Turvaratkaisun kilpailuttaja avainasemassa

Thodénin mukaan turvajärjestelmän kotimaisuus on ollut aina vahva arvo pitkän tähtäimen kannattavuutta painottaville kiinteistönomistajille ja kiinteistösijoittajille.

. Peruskorjatun Kansalliskirjaston poistumistiet valaistiin Neptolux-turvavalojärjestelmällä.
Historiallisesti arvokkaissa kohteissa myös turvajärjestelmien halutaan kestävän sukupolvelta toiselle. Peruskorjatun Kansalliskirjaston poistumistiet valaistiin Neptolux-turvavalojärjestelmällä.

Kiinteistön turvaratkaisun valinnasta päättää kuitenkin usein urakoitsija, jonka intressi järjestelmien jälleenmyyjänä ja huoltajana on luontaisesti erilainen kuin kiinteistön omistajalla.

”Kilpailutus voidaan pahimmassa tapauksessa tehdä pelkän hankintahinnan perusteella, jolloin kotimaisen järjestelmän pitkätähtäimiset hyödyt jäävät kiinteistön omistajalta saamatta.”

Kilpailutuksissa voi Thodénin mukaan jäädä hoksaamatta myös se, että ulkomaisen järjestelmän yksikkökustannus kohdemaassa on aivan eri kuin kokonaishinta, joka muodostuu hankinnalle rahdin ja asennuksen jälkeen.

”Elämme itse urakoitsijoista ja pyrimme tuomaan kotimaisuudesta hyötyä myös heille esimerkiksi järjestelmien nopean asennettavuuden ja toimituksen kautta. Uskomme, että pitkällä tähtäimellä tyytyväinen asiakas on kaikessa liiketoiminnassa aina paras lopputulos.”

Kemin lumilinna
Kotimaisen lainsäädännön tuntemus korostuu erityisesti poikkeuksellisemmissa rakennuskohteissa. Kemin lumilinnaan räätälöitiin Prodex FIREscape -paloilmoitinjärjestelmä.

Vastuullisuus nousee valintakriteeriksi

Thodén ennustaa, että tulevaisuudessa, kun ulkomaisten valmistusmaiden hintataso nousee, yhä useampi kilpailija siirtää tuotantoaan kotimaahan tai Eurooppaan.

”Uuden teknologian ja automatisaation myötä kotimaassa valmistaminen alkaa olla jo varteenotettava vaihtoehto, jos prosessit osataan suunnitella oikein.” 

Tuotekehityspäällikön mukaan muutokseen ajavat myös kuluttajien kasvavat vastuullisuusvaatimukset.

”Jos yritykset eivät toimi kestävien arvojen mukaisesti, valveutuneet asiakkaat alkavat luoda niille painetta muuttaa ansaintamallejaan. Me uskomme, että tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset, jotka ajattelevat pitkätähtäimisesti asiakkaiden parasta ja tuovat toiminnallaan lisäarvoa myös ympäristölle ja yhteiskunnalle.”

Näin asiakas hyötyy turvaratkaisun kotimaisuudesta:

 • Laadukkaat järjestelmät ovat kestäviä.
 • Järjestelmien energiatehokkuus tuo pitkätähtäimistä säästöä.
 • Toimitusajat ovat nopeita ja tilaukseen voidaan tehdä nopeita muutoksia.
 • Järjestelmät voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan.
 • Valmistaja tuntee kotimaisen lainsäädännön ja suunnittelijoiden liikkumavaran.
 • Yhteinen kieli helpottaa asiointia sekä järjestelmän asennusta, koulutusta ja käyttöä.
 • Tuotteita ja varaosia on aina saatavilla.
 • Järjestelmien yhteensovittaminen on helppoa.
 • Korkean teknologian ja käyttöiän turvajärjestelmät voidaan tulevaisuudessa yhdistää myös muuhun kiinteistöautomatiikkaan.
 • Järjestelmät valmistetaan eettisesti ja työntekijöiden oikeuksia kunnioittaen.
 • Vastuullisesti tuotettu ja energiatehokas järjestelmä pienentää myös omaa hiilijalanjälkeä.


Näin yhteiskunta ja ympäristö hyötyvät valmistajan kotimaisuudesta:

 • Investoinnit pysyvät Suomessa.
 • Liiketoiminta tukee kotimaista työllisyyttä.
 • Tuotannon ja rahtien aiheuttama ympäristökuormitus on vähäinen.
 • Energiansäästö tuo apua ilmastonmuutoksen hallintaan.
 • Kun asiakkaat suosivat vastuullista liiketoimintaa, koko alan toimintamallit muuttuvat kestävimmiksi ja eettisemmiksi.

 

Haluatko olla askeleen edellä? Tilaa uutiskirjeemme

Kerromme uutiskirjeessämme turvallisuusalan uusimmista innovaatioista, Hedengren-kumppanuuden tarjoamista eduista ja mielenkiintoisimmista asiakasprojekteistamme.

Tilaa uutiskirje >>

Search engine powered by ElasticSuite