Takaisin artikkeleihin
Viimeisimmät julkaisut

Uutiset

Tulevaisuuden työkaluja – Hedengren Securityn näyttelytilat tuovat kiinteistön turvajärjestelmät näkyviksi

Hedengren Securityn uudet näyttelytilat havainnollistavat, miten modernit turvajärjestelmät toimivat käytännössä. Tiloissa voi tutustua muun muassa uuteen HHL C -sukupolveen, maa...

27.06.2022

Lue lisää

Artikkelit

Hedtecin väki tekee kaikkensa saatavuuden varmistamiseksi

Hyvä saatavuus ja sovitun toimitusajan pitäminen ovat Hedtecille kunnia-asioita, joista pidetään kiinni. Toimittajien materiaalihaasteiden ja kuljetusyritysten työntekijäpulan vu...

27.06.2022

Lue lisää

Referenssit

Historian havinaa – Hotelli Torni valitsi Hedengrenin turvakumppanikseen vuonna 1931 ja vuonna 2019

Legendaarisen Hotelli Tornin johtavaksi sähköurakoitsijaksi valittiin vuonna 1931 Hedengren. Kun hotellissa käynnistyi mittava remontti vuonna 2019, kohteeseen valittiin jälleen ...

23.06.2022

Lue lisää

Tuote- ja palvelukehityksestä tuli yksi strateginen pääteema: ”Haluamme olla lähellä myös pohjoismaista asiakasta”

Tuote- ja palvelukehitys on yksi Hedengrenin uusista strategisista pääteemoista. Millaisia kehityshankkeita ja tavoitteita teema pitää sisällään ja mitä hyötyä kokonaisvaltainen tuotekehitys tuo Hedengren Securityn asiakkaille?  

Hedengren Securityn tuotekehityspäällikkö Thomas Thodénin mukaan yhtiön tuotekehitys on kasvanut 1980-luvulta lähtien pienimuotoisesta asiakasräätälöinnistä kokonaisvaltaiseksi järjestelmä- ja palvelukehitykseksi. Tällä hetkellä Hedengren Security on ainoa pohjoismainen omaa kokonaisvaltaista tuotekehitystä tekevä turva-alan yhtiö.

”Tuotekehityksemme strategisina suuntaviivoina toimivat vahva elinkaariajattelu, anturitiedon hyödyntäminen, integraatio ja pilvipalvelukehitys”, Thodén kiteyttää.

Thodén pitää menestyksekkään tuotekehityksen avaintekijöinä vahvaa asiakasymmärrystä, ketteryyttä ja pitkää yhdessä kehittämisen perinnettä.

”Tuotekehityksen tärkein inputti tulee asiakkailta ja heidän tarpeistaan. Elinkaariajatteluun pohjautuva tuotekehityksemme on tehnyt asiakkaistamme pitkäaikaisia kumppaneita, joiden kanssa ratkaisuja etsitään ja luodaan yhdessä. Tämä takaa, että voimme myydä heille aidosti lisäarvoa tuovia laitteita ja järjestelmiä.”

Pohjoismaat osa kotimarkkinaa

Uuden strategian myötä yhtiön ainutlaatuista tarjoomaa on tarkoitus viedä entistä laajemmin myös pohjoismaisten asiakkaiden ulottuville.

”Haluamme osoittaa, että myös Pohjoismaat ovat osa kotimarkkinaamme. Ensisijaisena tavoitteena on kulunhallinnan ja rikosilmoitinjärjestelmien suuntaaminen Ruotsin ja Norjan markkinoille.”

 

Tuote- ja palvelukehityksessä on neljä pääryhmää
Hedengren Securityssä tuote- ja järjestelmäkehitystä tehdään kiinteässä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. ”Tuotekehityksen tärkein inputti tulee asiakkailta ja heidän tarpeistaan. Meidän tehtävänämme on löytää palautteen joukosta kehittämisen arvoiset ideat”, Thomas Thodén sanoo.

 

Tuotekehityksen keskiössä on Thodénin mukaan jatkossakin neljä pääryhmää; Hedsam-kulunhallinta, HLL-rikosilmoittimet, FIREscape-paloilmoittimet ja Neptolux turvavalaisimet. Omia resursseja keskitetään erityisesti laitekehitykseen ja rajapintoihin.

”Keskitymme siihen, missä meillä on maailman luokan osaamista ja teknologiaa. Lanseeraamamme adaptiivinen paloturvavalojärjestelmä on hyvä esimerkki innovaatiosta, joka yhdistää usean järjestelmän höydyt, on helppo asentaa ja lisää merkittävästi yleistä turvallisuutta”, Thodén havainnollistaa.  

Kohti kokonaisvaltaisia elinkaaripalveluita

Tärkeimmät tuotekehitykseen liittyvät hankkeet liittyvät palvelujen tuotteistamiseen, datan hyödyntämiseen ja laitteiden saavutettavuuteen. Laitetoimituksista siirrytään kohti kokonaisvaltaisia palveluita ja järjestelmien rajapintoja avataan entistä laajemmin myös muiden kiinteistöjärjestelmien käyttöön.

”Yksi esimerkki palvelukehityksestä on yhdessä asiakkaamme kanssa luotu turvatekniikan, hälytyskeskuksen ja piirivartioinnin uudella tavalla yhdistävä SOL Aisti -älypalvelu. Palvelu kuvaa myös sitä, miten hyvänä kasvualustana pitkäkestoiset kumppanuudet toimivat uusille innovaatioille.”

Uudenlaisten etäyhteyksien ja pilvipalveluiden ansiosta järjestelmiä voidaan tulevaisuudessa valvoa ajasta ja paikasta riippumatta.

”Etähallinta tukee myös kestävää kehitystä, kun asentajien ei tarvitse enää ajella ympäriinsä selvittämässä ongelmia tai konfiguroidakseen asiakkaiden tarpeita. Säästyy työaikaa ja päästöjä”, Thodeń sanoo.

 

Tehtävämme on luoda uudenlaisia ratkaisuja ilman ylimääräistä riskeerammista
Thodén näkee tuotekehityksen innostavana pelikenttänä, jossa tasapainoillaan viranomaissäädösten, teknologiakehityksen ja muuttuvien asiakastarpeiden välissä. ”Meidän tehtävämme on luoda uudenlaisia ratkaisuja ilman, että lainsäädäntöä ja sen tukemia tarkoitusperiä riskeerataan.”

 

Myös yhtiön vahvuudeksi ja kilpailueduksi noussut elinkaariajattelu näkyy tuotekehityksessä edelleen. Kun järjestelmät ovat kestäviä, taaksepäinsopivia ja rajapinnoiltaan avoimia, niissä pystytään hyödyntämään jatkuvasti uusinta teknologiaa.

”Lanseeraamme pian 6. sukupolven HHL-järjestelmän. Laitesukupolvenvaihdos tarkoittaa käytännössä sitä, että modernisoimme käyttöliittymäkerroksen, ilman että toimivia kenttälaitteita tarvitse vaihtaa. Tämä tuo asiakkaillemme merkittäviä kustannussäästöjä.”

Asiakas kehitystyön ytimessä

Thodén korostaa tuotekehityksessä asiakkaan kanssa käytävää vuoropuhelua. Eri tuoteryhmiä koskevia seurantapalavereita pidetään viikoittain ja asiakaspalautteita kerätään systemaattisesti.  

”Jokainen asiakastarve käydään tuotekehityksessä läpi ja mietitään, millainen potentiaali sillä on. Palveleeko se muita asiakkaita tai onko sillä kenties yhteiskunnallista merkitystä? Vaativissa erikoiskohteissa tehdään myös yrityskohtaista tuotekehitystä.”

Thodén näkee tuotekehityksen innostavana ja yhteisöllisenä pelikenttänä, jossa tasapainoillaan viranomaissäädösten, teknologiakehityksen ja muuttuvien asiakastarpeiden välissä.

”Lainsäädäntö ei aina meinaa aina pysyä muutosten perässä. Meidän tehtävämme on huomioida asiakkaiden uudenlaiset tarpeet ja luoda yhdessä heidän kanssaan ratkaisuja ilman, että lainsäädäntöä ja sen tukemia tarkoitusperiä riskeerataan.”
      

Juttusarjassa avataan Hedengren Securityn uutta strategiaa ja esitellään sen pääteemoja. Tuote- ja palvelukehityksen lisäksi yrityksen pääteemoja ovat kiinteistöautomaatio, arvostava kulttuuri, asiakaslupaus ja kansainvälistyminen. Juttusarjassa on käsitelty aiemmin perheyhtiön omistajuutta, strategiatyön tavoitteita sekä asiakaslupauksen merkitystä.