Takaisin artikkeleihin
Viimeisimmät julkaisut

Referenssit

Began valaisimet kunnioittavat Kuopion museon arkkitehtuuria

Rakennuksen arvokkuutta korostava julkisivuvalaistus viimeisteli Kuopion museon peruskorjauksen. Hedtecin eleettömillä ja kestävillä Bega-valaisimilla luotiin valoverho, jonka lä...

11.01.2022

Lue lisää

Uutiset

Tuotepäivitys Rehobotilta, Rehobot PP70B-1000 pumppu painemittarilla

Hydraulisten työkalujen voimalähteenä käytettävästä Rehobot PP70B-1000 pumpusta on saatavana päivitetty versio: uudessa tuoteversiossa on tehtaalla valmiiksi asennettu painemittari. Varustukseen...

05.01.2022

Lue lisää

Uutiset

Lämmin kiitos yhteistyöstä kuluneena vuonna 2021

Tänä jouluna olemme muistaneet hädässä olevia nuoria tekemällä lahjoituksen SOS Lapsikylän Apuu -chat palvelulle, joka auttaa 7-15 vuotiaita...

21.12.2021

Lue lisää

Hedengrenin uusi strategia heijastaa omistajasuvun arvoja: ”Kestävät sidosryhmäsuhteet ovat liiketoimintamme selkäranka”

Hedengrenin hallituksen puheenjohtajan ja suvun kolmannen polven edustajan Berndt Johanssonin mukaan yhtiön kasvustrategia pohjautuu arvostavaan yrityskulttuuriin ja kestäviin sidosryhmäsuhteisiin. ”Vastuullinen omistajuus tarkoittaa sitä, että henkilöstö ja asiakkaat voivat luottaa yhtiöön myös vaikeina aikoina.”

Yhtiön konsernijohtajana 9 vuotta ja hallituksen puheenjohtajana 23 vuotta toiminut Berndt Johansson sanoo leikillisesti syntyneensä Hedengren-logo otsassa. Sekä isoisä Einar että setä Bror toimivat yhtiön pitkäaikaisina johtajina vuosina 1920–1961 ja 1962–1998.

Johanssonin pitkän Hedengren-uran varrelle mahtuu vain yksi yrityksen ulkopuolella vietetty työrupeama, kun intohimoisena kilpapurjehtijana tunnettu Johansson houkuteltiin vuosiksi 1991–1995 veneilyalan yrityksen johtotehtäviin.

”Jokaisen yrittäjäsukuun kuuluvan pitäisi työskennellä jossain vaiheessa oman talon ulkopuolella. Kokemus auttaa katsomaan asioita eri näkökulmista ja tarkastelemaan omaa yritystä sekä sen sisältä löytyvää osaamista ulkopuolisen silmin”, Johansson sanoo.

Sukupolvet toistensa kirittäjinä

Johanssonin mukaan omistajasuku on ollut koko yrityksen historian ajan aktiivisesti mukana Hedengrenin toiminnassa – ja on yhä. Tavoitteena on, että hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja tulee suvun piiristä ja hallituksessa on aina vähintään kaksi suvun edustajaa.

”Omistajuus on lainaa. Hedengrenin menestys on perustunut läpi historian siihen, että uusi kunnianhimoinen sukupolvi on halunnut jättää jälkeensä aina entistä paremman yhtiön.”

Puheenjohtajan mukaan yhtiössä pyritään löytämään kuhunkin tehtävään aina parhaat kyvyt.

”Ala kehittyy kovaa vauhtia, joten niin hallituksesta kuin operatiiviselta puoleltakin on löydyttävä yhä monipuolisempaa osaamista ja parempaa reagointivalmiutta. Nykypäivänä osakkaat voivat olla myös muualla töissä ja osallistua silti sitoutuneesti yhtiön toimintaan,” Johansson taustoittaa.

Kaiken takana on kulttuuri

Johansson kuvaa yhtiön uutta strategiaa toimintasuunnitelmaksi, joka kumpuaa omistajien arvoista ja tahtotilasta. Hänelle itselleen tärkeimmiksi strategisiksi teemoiksi ovat muodostuneet kulttuuri ja asiakaslupaus.
 

Berndt Johansson yrityskulttuuri
Johanssonin mukaan yhtiön strategia on toimintasuunnitelma, joka kumpuaa omistajien arvoista ja tahtotilasta. ”Yksi tärkeimmistä arvoistamme on vastuullisuus. Haluamme edistää pitkäikäisillä järjestelmillä ja laadukkailla elinkaaripalveluilla kestävää kehitystä. Myös kotimaisuus lisää toimintamme ekologisuutta.”


”Omistajien näkövinkkelistä strategian tärkein osa-alue on arvostava ja eteenpäinkatsova kulttuuri. Kulttuurin pitää houkutella alan parhaita osaajia ja innostaa ihmisiä kouluttautumaan ja oppimaan uutta.”

Yhtä tärkeäksi tekijäksi Johansson nostaa asiakaslupauksen, jonka lunastamisessa jokaisen hedengreniläisen työpanos on yhtä tärkeä.  

”Asiakaslupaus antaa tarkoituksen toiminnallemme. Se kertoo, että ykkösprioriteettimme on auttaa asiakastamme onnistumaan omassa arjessaan. Kaikki muut asiat ovat seurausta siitä, miten näissä kahdessa asiassa suoriudumme.”
 

Berndt Johansson
Johanssonin mukaan Hedengrenin vahvuus on arvostava yrityskulttuuri. ”Yrityksen johdossa vuosina 1920–1961 toiminut isoisäni Einar Johansson määritteli, että yhtiömme tärkein tehtävä on vaalia hyviä liikemiestapoja ja arvostaa henkilöstöä. Hyvä maine on edelleenkin tärkein voimavaramme.”

Kestävät suhteet liiketoiminnan selkärankana

Siihen, miten Hedengren voi olla yhtä aikaa yli satavuotias perheyhtiö ja kansainvälisiä innovaatioita luova edelläkävijä, Johansson näkee vastaukseksi jatkuvan hereilläolon sekä pitkät sidosryhmäsuhteet. Vuosikymmenten aikana yhtiössä on onnistuttu luomaan luottamuksellisia suhteita ylös-, alas- ja sivullepäin.   

”Innovaatiotoiminta perustuu avoimeen kommunikaatioon asiakkaiden, partnereiden ja toimittajien välillä. Pystymme näin tunnistamaan sidosryhmiemme tarpeet ja luomaan yhdessä järjestelmiä ja ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia arvoketjumme toimijoita.”

”Kilpailukyky taas syntyy osaamisen, ihmissuhteiden ja toimintatapojen jatkuvuudesta. Pyrimme tekemään pitkäjänteistä partneriyhteistyötä ja luomaan asiakkuuksia, jotka kestävät sukupolvesta toiseen”, Johansson lisää.

Hallituksen puheenjohtajan mielestä nykyinen markkinatilanne ja asenneilmapiiri ovat lisänneet kotimaisen ja vastuullisen omistajuuden arvoa.

”Suomessa on siirrytty yhä vahvemmin tytäryhtiötalouteen ja instituutionaalinen omistajuus on lisääntynyt. Myös pitkittynyt koronapandemia ja kasvaneet vastuullisuusvaatimukset ovat lisänneet suomalaisen kasvollisen omistajuuden arvoa. Asiakkaat etsivät kumppaneita, joiden tekemiseen ja sitoutumiseen he voivat luottaa myös vaikeina aikoina.”
 

Berndt Johansson kotimaisen omistajuuden arvo
Hallituksen puheenjohtaja uskoo, että nykyinen markkinakehitys lisää kotimaisen omistajuuden arvoa. ”Kun tytäryhtiötalous ja instituutionaalinen omistajuus lisääntyvät, asiakkaat arvostavat yhä enemmän kasvollisia ja tuttuja yhtiöitä, jotka hoitavat toimeksiannot luotettavasti ja auttavat myös asiakkaita selviämään huonojen aikojen yli.”

Yhteiskunnan vastuullinen rakentaja

Johanssonin mukaan suurin arvo yhtiön toiminnan sekä uuden strategian taustalla onkin vastuullisuus.  

”Tavoitteenamme on rakentaa Hedengrenistä yritys, joka työllistää ja palvelee myös tulevia sukupolvia. Tässä työssä pitkäikäisillä järjestelmillä ja laadukkailla elinkaaripalveluilla on merkittävä rooli.”
    
Vastuullisuutta on Johanssonin mukaan myös yhtiön maineen vaaliminen.
”Maine on tärkein voimavaramme. Emme voi välttyä virheiltä, mutta voimme ratkaista tilanteet yhdessä ja toistamme tukien – tapahtuipa virhe asiakasrajapinnassa tai oman henkilöstön keskuudessa. Ja lopullisen vastuun kannamme aina me omistajat.”
Yhteiskunnallista vastuuta satavuotias yhtiö haluaa kantaa yhtä vahvasti kuin tähänkin asti.

”Olemme kasvaneet käsi kädessä 100-vuotiaan Suomen kanssa ja haluamme viedä jatkossakin koko alaa ja yhteiskuntaa eteenpäin. Edistämme strategisilla hankkeillamme esimerkiksi palveluliiketoiminnan ja kiinteistöautomaation kehitystä. Pyrimme innostamaan uusien yhteistyömallien avulla alalle myös uusia nuoria tekijöitä.”

Ei sanoja vaan tekoja – Hedengrenin asiakaslupaus syntyi asiakkaiden kokemuksesta >>

Marek Hintze: ”Uusi strategiamme ajaa jokaisen arvoketjun toimijan etua” >>