Takaisin artikkeleihin
Viimeisimmät julkaisut

Uutiset

Uusia eurooppalaisia edustuksia Hedtec valaistukselle

Oy Hedtec Ab on sopinut uusista edustuksista belgialaisen KREON NV:n, italialaisen Lanzinin ja ranskalaisen LACROIX City:n kanssa. Uudet edustukset täydentävät Hedtecin valaistus- ja kiinte...

03.12.2020

Lue lisää

Uutiset

Black Week on alkanut verkkokaupassamme

Black Week ovipuhelin- ja työkalumyynti on alkanut verkkokaupassamme. Ovipuhelinvalikoimastamme löydät nyt Aiphone JO-sarjan ja JP-sarjan ovipuhelinpaketit huikeaan -60...

23.11.2020

Lue lisää

Uutiset

Haemme automaatioasiantuntijaa vahvistamaan kiinteistöautomaation tiimiämme

Oy Hedtec Ab on talotekniikan ja teollisuuden sähkö- ja LVI-teknisten tuotteiden maahantuoja. Autamme huipputuotteiden ja teknisen osaamisemme avulla arkkitehteja, suunnittelijoita, urakoits...

12.11.2020

Lue lisää

Erikoiskohteen turvasuunnittelu on usein salainen projekti – kuinka tilaaja löytää kohteeseen optimaalisen kumppanin ja järjestelmät?

Pankin, kasinon, vankilan, risteilylaivan tai lentokentän turvasuunnittelua määrittävät usein tarkat salassapitosopimukset, eikä kohteista tehdä julkisia referenssejä. Mistä tilaaja löytää osaavimman kumppanin ja kohteeseen sopivimmat järjestelmät? Entä minkälaista osaamista erikoiskohteen suunnittelu vaatii?

Finanssiala ry:n turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen tarkastelee vaativien kiinteistökohteiden turvallisuutta vahinkovakuutustoiminnan kautta. Hänen mukaansa erikoiskohteiden turvasuunnittelijan valinnassa avaintekijä on suunnittelijan pitkä ja monipuolinen kokemus.

”Vakuutusala koulutti 70–80-luvulla turvapuolen suunnittelijoita ja valvoi heidän ammattitaitoaan. Nykyään turvallisuusjärjestelmien suunnittelijoita tenttivät koulutuskeskukset, mutta mikään instanssi ei valvo heidän osaamistaan pitkällä aikajänteellä. Vain laatujärjestelmäauditoinnin yhteydessä katsotaan, että henkilösertifikaatit ovat voimassa ja vastuuhenkilöt ovat tietoisia standardoinnin kehittymisestä ja mahdollisista lainsäädännöllisistä muutoksista”, Pänkäläinen taustoittaa.

Ala edellyttää vahvaa itseoppimista

Kokemuksen kautta kertyneen ammattitaidon merkitys on Pänkäläisen mukaan keskeistä nimenomaan murto- ja kameravalvontapuolella. Palo- ja turvavalopuolella tekemistä turvaavat Tukesin määritykset ja tarkka lainsäädäntö.

”Murto- ja kameravalvontapuolellakin on yhä enemmän eurooppalaisia standardeja, mutta koulutus ja osaaminen ovat vielä maakohtaisia ja usein toimitaan niin, miten on totuttu tekemään.”

Aku Pänkäläinen
Finanssiala ry:n Aku Pänkäläinen tarkastelee erikoiskohteiden turvallisuutta vahinkovakuutustoiminnan kautta. ”Suomalaiskiinteistöjen isoimmat, noin 220 miljoonan euron vahingot, tulevat vuosittain palovahingoista. Vuotovahingot ovat noin 160 miljoonaa euroa. Murtovahingoissa ollaan pohjoismaisittain hyvällä tasolla, ne ovat vain 25 miljoonaa euroa.”


Alan tekninen kehitys on kuitenkin nopeaa. Järjestelmät integroituvat ja rajapinnat avautuvat, mikä edellyttää turvasuunnittelijoilta jatkuvaa itseoppimista. Suunnittelijoilta vaaditaan myös yhä kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä kiinteistöautomatiikasta.

Hedengren Security avaa turvajärjestelmiensä rajapinnat kiinteistöautomaatiojärjestelmien käyttöön – lue, mitä mahdollisuuksia se avaa asiakkaille >>

Pänkäläinen korostaa erikoiskohteissa tarkan riskiarvioinnin ja tarvekartoituksen merkitystä. Kun erikoiskohdetta ei voida luokitella valmiiseen kategoriaan, laite- ja järjestelmätarpeet on pystyttävä määrittelemään kohteen sijainnin, käyttötarkoituksen ja ympäröivien riskien pohjalta.

”Tärkeintä on kuunnella tilaajaa, niin että uutta teknologiaa pystytään soveltamaan sataprosenttisesti kyseisen kohteen ja sen käyttäjien tarpeisiin. Järjestelmä on saatava myös istumaan täydellisesti käyttäjien rutiineihin.”

Parhaat tekijät tunnetaan maineestaan

Kun vaativaan kohteeseen etsitään turvasuunnittelijaa ja järjestelmätoimittajaa, tärkeimpiä tietolähteitä ovat Pänkäläisen mukaan usein puskaradio ja saatavilla olevat referenssit.

OP
Rahakäsittely- tai rajalaitosten suunnittelua määrittävät usein tarkat salassapitomääräykset, eikä projekteista tehdä julkisia referenssejä. Erikoiskohteiden referenssejä voi kuitenkin tiedustella henkilökohtaisissa asiakastapaamisissa.


”Referenssit ovat harvoin julkisia, mutta niitä voi kysyä henkilökohtaisissa tapaamisissa. Vankiloissa, pankeissa ja rajalaitoksissa voidaan käyttää myös omia suunnittelijoita, mutta niihinkin tarvitaan luotettavia järjestelmätoimittajia ja -asiantuntijoita.”

Pänkäläinen kehottaa tilaajia kiinnittämään huomiota turvakumppanin tietoturvaosaamiseen.

”Tänä päivänä kaikki laitteet verkottuvat. Myös suojeltavat asiat ovat muuttuneet, rahan ja arvopapereiden sijasta suojellaan yhä enemmän dataa, mikä edellyttää varsinkin erikoiskohteissa vahvaa tietoturvaosaamista.”
 
Oma tuote- tai järjestelmäkehitys on Pänkäläisen mukaan yksi merkki siitä, että yrityksessä eletään ajan hermolla ja suunnittelijat haluavat kehittää omaa osaamistaan.

Löyly
Kylpylöissä haasteena ovat poikkeavat ilmasto-olosuhteet. Hedengren Security suunnitteli ravintola- ja saunakeidas Löylyn turvajärjestelmät yhdessä arkkitehtitoimiston kanssa. Vaativiin olosuhteisiin valittiin Securityn Prodex-paloilmoitinjärjestelmä sekä Neptolux-poistumistievalaistus.  


”Erikoiskohteissa myös turvajärjestelmävalmistajan kotimaisuus voi tuoda tilaajalle lisäarvoa, kun tuotteisiin voidaan tehdä helpommin yksilöllisiä muutoksia ja myös hankinnat voivat hoitua nopeammin.”

Laatuyritykset löytyvät Finanssialan listalta

Vaikka Finanssiala ei enää valvo turva-alan ammattilaisten osaamista, se on kehittänyt yritysten avuksi yrityslistauksen, johon on kerätty eurooppalaisten ja kansallisten standardien mukaisesti toimivia turvallisuusalan yrityksiä. Tukesin valvomia palopuolen yrityksiä listalla ei ole.

”Listalle pääsyn vaatimuksena on, että yrityksellä on laatuasiat kunnossa ja vähintään yksi suunnittelijoista on suorittanut turvallisuusjärjestelmien suunnittelijan tentin. Listalla olo antaa tilaajalle ainakin lähtökohtaisen varmuuden siitä, että yrityksestä voi löytyä erikoiskohdetasoista osaamista”, Pänkäläinen sanoo.   

Turvajärjestelmän kotimaisuus hyödyttää koko asiakasketjua – lue artikkeli >>


Hedengren Security: erikoiskohteisiin halutaan yhä kokonaisvaltaisempaa turvasuunnittelua

Jo vuosikymmenten ajan vaativien kohteiden turvasuunnittelua tehneeltä Hedengren Securityltä tilataan yhä enemmän avaimet käteen -toteutuksia ja pitkäaikaista turvakumppanuutta. Mistä erikoiskohteen turvasuunnitteluun vaadittava luottamus syntyy, Securityn tuotehallintajohtaja Antero Puolitaival?

”Luottamus rakentuu pitkän kokemuksen ja onnistuneiden projektien kautta. Kun tilaaja huomaa hyödyt, jotka syntyvät siitä, että moniulotteinen projekti on riskiarviointeineen, suunnitteluineen, järjestelmähankintoineen, toteutuksineen ja ylläpitohuoltoineen yhden osaavan kumppanin käsissä”, Puolitaival määrittelee.

Kemin Lumilinna
Hedengren Security on suunnitellut ja toimittanut turvajärjestelmiä niin pankkeihin, vakuutusyhtiöihin kuin lentokentillekin. Erikoiskohteista löytyy myös mielenkiintoisia turistikohteita, kuten jäähotelli ja Muumimuseo.


Hän nostaa avaintekijäksi myös Securityn kotimaisen valmistuksen ja tuotekehityksen, mikä helpottaa ja nopeuttaa yksilöllisten kohteiden suunnittelua ja järjestelmätoteutuksia.

Viralliset suunnittelijat jälleenmyyjien taustatukena

Securityssä työskentelee viisi virallistettua suunnittelijaa ja luvanhaltijaa – kolmella heistä on paloilmoitintutkinto ja kahdella turvallisuusjärjestelmien suunnittelijan pätevyys. Sen lisäksi yrityksestä löytyy useita pitkän kokemuksen omaavia asiantuntijoita.

Helsingin kansalliskirjasto
Erikoiskohteisiin lukeutuvat myös historialliset kohteet ja arvorakennukset. Vuonna 1845 valmistuneen, Engelin suunnittelemaan Kansalliskirjastoon valittiin Neptoluxin poistumisvalaistusjärjestelmä, jonka valaisimiin tehtiin erikoisrasiointeja suojellun kohteen erityispiirteitä vaalien.


”Autamme asiakkaita lähtökohtaisesti osaavien jälleenmyyjiemme kautta, jolloin toimimme enemmän taustatukena ja luotettavana järjestelmävalmistajana. Olemme myös mukana isommissa asiakasprojekteissa konsultoiden asiakkaitamme laajoissa järjestelmäkokonaisuuksissa ja -ratkaisuissa”, Puolitaival erittelee.    

Murtopuolella hyväksyttynä suunnittelijana toimivan Jukka Routun mukaan Securityn vahvuudet erikoiskohdesuunnittelussa liittyvät hyvään riskien kartoittamiskykyyn sekä vahvaan järjestelmäintegraatio- ja teknologiaosaamiseen.

Jukka Routtu Hedengren Security
”Tuomme vaativissa kohteissa tilaajalle lisäarvoa kokonaisvaltaisella osaamisellamme. Tarjoamme konsultointia kohteen koko elinkaaren ajalle suunnittelusta ja toteutuksesta järjestelmän käyttöön ja lopulta järjestelmän käytöstä poistamiseen ja kierrättämiseen”, Jukka Routtu sanoo.


”On osattava tunnistaa erikoisimmatkin riskitekijät, oli kyse sitten poikkeuksellisista olosuhteista tai uudenlaisista tietoturvariskeistä. Myös tilaajalla ja käyttäjillä on järjestelmälle usein erityisiä vaatimuksia. Joskus erikoistarpeet syntyvät projektin laajuudesta ja kiireellisestä aikataulusta, jolloin avaintekijäksi nousevat hyvät resurssit ja sujuva projektinhallinta”, Routtu kiteyttää.

Etsitkö kumppania erikoiskohteen turvasuunnitteluun – ota yhteyttä >>


Apunasi myös Turvaa oikein -opas!

Turva-alan yrittäjät ry on julkaissut oppaan edistääkseen turvallisuusjärjestelmiin liittyvien hankinta-, toimitus- ja ylläpitoprosessien laatua. Oppaassa kuvataan turva-alan hyvien suunnittelu-, urakointi- ja ylläpitokäytäntöjen periaatteet sekä ohjeistetaan luvanvaraisia turvasuojaustöitä suorittavia yrityksiä alaa koskevan lainsäädännön mukaiseen toimintaan.

Turva-alan yrittäjät ry suosittelee, että kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien tilaajat viittaavat turvasuunnittelun ja -urakoinnin tarjouspyynnöissä tämän oppaan mukaisiin alan hyvien käytäntöjen periaatteisiin tarjoajia ja tulevaa sopimuskumppania sitovana yleisvelvoitteena.

Hedengren Security on ollut muiden alan yritysten ja toimijoiden kanssa mukana oppaan suunnittelussa.

Lataa opas tästä >>