Back to articles
Latest articles

Nyhet

I Wood City er det satset på kvalitet, og sikkerhetsteknikken er spesialdesignet

Når målet er en førsteklasses bygning med en bærekraftig livssyklus, er hver eneste detalj viktig. Spilleselskapet Supercell ville at Wood City skulle bli en fremtidens kontorbyg...

26.07.2021

Les mer

Nyhet

Korona tok leveringssikkerheten opp på høyeste nivå – disse tingene gjør at leveringen av overvåkningssystemet lykkes

Korona har hevet leveringssikkerheten til et viktig kriterium ved anskaffelse av overvåkningssystemer. Kundene i Hedengren Security ser til og med på leveringssikkerheten som en ...

14.07.2021

Les mer

Nyhet

De nye HID Signo-leserne også tilgjengelige til adgangskontrollsystemet Hedsam X

Nå kan man også få de nye HID Signo-leserne til adgangskontrollsystemet Hedsam X. Ved å kombinere de enda mer moderne leserne med adgangskontrollsystemet Hedsam X, øker du sikker...

28.06.2021

Les mer

Korona tok leveringssikkerheten opp på høyeste nivå – disse tingene gjør at leveringen av overvåkningssystemet lykkes

Korona har hevet leveringssikkerheten til et viktig kriterium ved anskaffelse av overvåkningssystemer. Kundene i Hedengren Security ser til og med på leveringssikkerheten som en av bedriftens viktigste kundeverdier. Les hvilke fire ting det er som gjør at innkjøpskonseptet i Security fungerer så godt at leveringen av overvåkningssystemer kan lykkes på en tilfredsstillende måte også i krisetider.

1.Nordisk opphav

Produktutviklingssjef i Hedengren Security, Thomas Thodén mener at det at bedriften ligger i Norden er en nøkkelfaktor for leveringssikkerheten.

- Vi er den eneste nordiske aktøren som planlegger og produserer komplette overvåkningssystemer selv. Dette gjør at vi har en kort innkjøpskjede som er lett å administrere. I tillegg importerer vi tilleggsutstyr og teknologi knyttet til kjernesystemer – vi administrerer denne helheten ved hjelp av et leverandørnettverk i høy kvalitet, forklarer Thodén.

Nordics
Bakgrunnen for Hedengren Securitys gode leveringssikkerhet er nøye utvalgte nordiske kontraktprodusenter, som også deltar aktivt i produktutviklingen. På Laukamo-fabrikken i Finland produseres det sikkerhetsutstyr som er planlagt av Security.

 

Security er en nordisk bedrift, og derfor befinner underleverandørene, kundeservicen og lagrene seg nær kunden – og bestillingsendringer og lagerleveranser kan ordnes raskt. Vi kan tilby kundesupport og produktinformasjon i alle de nordiske landene på kundens egne morsmål, og dette er også med på å øke leveringssikkerheten.

- Kundene har merket seg at produktenes leveringssikkerhet, kvalitet og holdbarhet ligger på et helt annet nivå når systemet er planlagt direkte for nordiske forhold – enn om man skulle bestille det fra enden av en lang innkjøpskjede i et eller annet land som driver med masseproduksjon, forklarer Thodén.

2. Et pålitelig nettverk av leverandører og kontraktprodusenter

Ifølge Thodén er et nettverk av leverandører og kontraktprodusenter som fungerer sømfritt den andre faktoren som er med på å øke leveringssikkerheten.

- Vi kjenner samarbeidspartnerne våre godt og arbeider aktivt med å utvikle samarbeidet med dem. Når vi skal finne nye samarbeidspartnere, gjennomfører vi nøyaktige analyser av for eksempel kvaliteten på virksomheten, omdømmet og bærekraftigheten hos kandidatene.

Ved valg av kontraktprodusenter legger vi spesielt vekt på substanskompetanse, soliditet og bærekraftighet.

- Som nordisk aktør må vi automatisere produksjonen for å holde oss konkurransedyktige. Dette krever også moderne produksjonsteknologi av kontraktprodusentene våre. Vi må også være en kunde i passe størrelse for samarbeidspartnerne våre. Vi kan verken være for stor eller for liten, for det kan skape risikoer i unntakssituasjoner, som for eksempel koronakrisen.

Som leverandører utenfor Norden har vi valgt pålitelige og bærekraftige aktører – i hovedsak bedrifter som opererer i Europa.

- Når samarbeidspartnerne våre følger de kvalitets- og miljøsertifiseringene vi krever på alle plan i innkjøpskjeden, holder vi en høy kvalitet på produksjonen og leveransene og unngår omdømmerisikoer eller andre problemer som skaper forsinkelser i produksjonen, sier Thodén.

3. Godt framsyn og en effektiv logistikk

Som den tredje nøkkelfaktoren tar Thoden frem gode evner til å se framover samt tidsmessig planlegging. Selskapets over 30 års erfaring i bransjen, et tett samarbeid samt et godt kjennskap til markedet er en god hjelp her.

- Vi går inn for å gi avtaleprodusentene bestillingsprognoser minst et halvt år i forveien, slik at samarbeidspartnerne våre har tilstrekkelig med tid på seg til å gjøre innkjøp og skaffe ressurser til sin egne virksomhet.

Ifølge Thodén har også effektiviteten i logistikken en avgjørende betydning i innkjøpskonseptet – det at man kan kjøpe og flytte på varer til riktig tid samt optimalisere størrelsen på bestillingspartiene.

effektiv logistikk
Den tidsmessige planleggingen er en av nøkkelfaktorene for leveringssikkerheten. - Et produkt som vi bestiller fra en av våre kontraktprodusenter kan bestå av en komponentbestilling på tusen linjer for dem. Man må ta hensyn til at denne bestillingen må ankomme fabrikken til riktig tid, og de må ha tid og ressurser til å gjøre produktet ferdig akkurat da, forklarer Thomas Thodén.

 

- Vi kan ikke forutse kundenes behov, men vi kan benytte oss av vår lange erfaring og våre kundedata i planleggingen av bestillingene. Selgernes reaktive kommunikasjon er også avgjørende for at kundene skal får de systemene de ønsker til ønsket tid.

En mer omfattende fremtidsplanlegging av virksomheten øker også leveringssikkerheten. På grunn av synenergieffektene prøver vi å samle produktfamiliene hos de samme avtaleprodusentene. Vi sørger likevel samtidig for at vi ikke har for mange egg i samme kurv, og at vi har en reserveplan for produksjonen av hvert enkelte produkt i tilfelle en risikosituasjon.

4. Et stort utvalg og et optimalt sikkerhetslager

Den fjerde faktoren som øker leveringssikkerheten er ifølge Thodén et bredt produktutvalg og en stor lagerkapasitet.

- Dersom for eksempel en av våre hovedleverandører i en unntakssituasjon måtte stenge produksjonsanlegget, kan vi raskt finne et alternativt produkt til kunden fra det store produktutvalget vårt. Vi har også god tilgjengelighet på reservedeler.

Et bredt utvalg gjør også at kundene kan skaffe seg alt de trenger fra én og samme samarbeidspartner, slik at man kan gjennomføre alle leveringene samlet.

Thomas Thodén
Leveringsforsinkelser av overvåkningssystemer kan forårsake betydelige følger dersom man for eksempel må vente i uker eller måneder før man kan ta en større bygning i bruk. - Når man anskaffer overvåkningssystemer med lang livssyklus, lønner det seg å forsikre seg om at selgerbedriften har forutsetninger for å finnes og kan fungere som vedlikeholder av systemet også i løpet av årene som kommer, sier Thodén.


- Når produksjonen befinner seg i nærheten, kan kundene også komme med ideer for utviklingen av et produkt eller system.

Produktutviklingssjefen fremhever betydningen av optimalisering av innkjøpsfunksjonene og viktigheten av tilstrekkelige buffere i innkjøpskonseptet.

- Med buffering til riktig tid har vi klart å sikre tilgjengeligheten av produkter og systemer også i koronatiden. Vi har et sikkerhetslager av hvert produkt, og ved å optimalisere dette kan vi sørge for at vi alltid kan tilby kundene våre et servicenivå på høyt plan.