Brannalarm

Firescape - Kombinerer brannvarsling og nødlys i ett system

Eiendommens to viktigste sikkerhetssystemer, brannalarm og nødbelysning integrert i en brukervennlig enhet med eget betjeningspanel. Utgangspunktet for implementeringen av systemet har vært brukervennlighet: det er designet for integrering av nødbelysning og brannalarmsystemet. Det intelligente systemet leder menneskene på eiendommen i en krisesituasjon gjennom en trygg rute med variable symbol lys. Markering- og ledelysene tilpasser seg også om nødvendig situasjonen, og endrer for eksempel rømningsretningen når brannen sprer seg. Systemet kan kobles til et sett med flere sentraler via bussintegrasjon. Prodex FIREscape tilbyr eiendomsbesittere betydelige kostnadsbesparelser under installasjonsfasen og livssyklusen; i vedlikeholds- og driftskostnader sammenlignet med tradisjonelle systemer.

Search engine powered by ElasticSuite