Liikerakennusten sähköistys- ja väyläjärjestelmät

Lattakaapelijärjestelmä on nykyaikainen ja käytännöllinen ratkaisu sähköasennusten toteuttamiseen väyläjärjestelmien lisääntyessä ja liiketilojen muokattavuudelle asetettujen vaatimusten kasvaessa. Katkeamaton runkokaapeli, josta haaroitukset tehdään, selkeyttää ja helpottaa asentamista sekä pisteiden paikkojen vaihtamista, lisäämistä ja poistamista. Asennus on helppo suunnitella ja esivalmistella, mikä on etenkin kiireellisen aikataulun kohteissa suuri etu. Tarvittavien liitosten määrän vähentyessä ja laadun parantuessa vikojen esiintyminen on erittäin epätodennäköistä.
Asennukset voidaan toteuttaa erillisillä virransyöttökaapeleilla ja datakaapeleilla tai yhdistelmäkaapeleilla. Saatavissa järjestelmiin Dali, KNX, Woertz data, joihin löytyvät myös liitimet ja valmiit liitoskaapelit. LED-valaistuksen pienen tehontarpeen ansiota suuretkin kokonaisuudet pystytään toteuttamaan yhdellä runkokaapelilla, valaisimet voidaan haaroittaa halutusta kohdasta ja mukauttaa valontarpeeseen myös muokattaessa tilaa jälkikäteen. Varasto- ja parkkienhallien normaalit ja älykkäät valaistusasennukset voidaan toteuttaa tehokkaasti Woertz-lattakaapelivalikoimalla.

Lue lisää DALI-valaistusasennuksesta (englannin kielinen esite)

Helposti laajennettavissa olevat syöttöjärjestelmät sähköautojen latauspisteille

Sähköautojen latausjärjestelmän hankinta mielletään usein kalliiksi ja hankalasti laajennettavaksi. Woertz-lattakaapelijärjestelmää käytettäessä alkuinvestoitiin tarvitaan vain lattakaapeli (5G16) ja syöttö. Tämän jälkeen haluttujen latauspisteiden liitäminen on edullista ja vaivatonta. Haaroittaminen voidaan suorittaa halutusta kohdasta lattakaapelia. Edistyksellisen liitostekniikan ansiosta luotettavuus paranee ja lämpeneminen vähenee perinteiseen ratkaisuun verrattuna. Tehonrajoitusratkaisusta riippuen yhteen kaapeliin voidaan kytkeä useita kymmeniä latauspisteitä.

Lue lisää (englannin kielinen esite)

Tunneliasennukset

Tunnelit vaativat sähkölaitteilta ja niiden liitoksilta erityisen paljon jatkuvan kosteuden takia. Kytkentärasioiden kiinnittäminen ja varsinkin vedentiiveyden varmistaminen on haastavaa. Osassa tunneleita työaika on rajoitettu, jolloin myös asentamistavan on oltava nopeaa. Woertz IP68 -järjestelmän avulla on mahdollista saavuttaa luotettava ja käytännössä huoltovapaa asennus vaativiin olosuhteisiin nopeasti. Patentoitu veitsiliitin on helppo asentaa ja tarvittaessa irrottaa sekä asentaa uudelleen haluttuun paikkaan. Järjestelmään löytyy myös suoraan kaapeliin kytkettävä LED-valaisin, joka mahdollistaa yksikertaisen ja todella luotettavan huolto- ja kulkuvalaistuksen. Sopii erinomaisesti myös kaidevalaistukseen.

Hissikuilujen sähköasennukset

Hissi- tai muihin nousukuiluihin tarvittavien sähkölaitteiden ja kaapeleiden asentaminen ja kytkeminen on hankalaa ja aikavievää. Woertz-lattakaapelijärjestelmän avulla säästät asennusaikaa ja kustannuksia. Kaapelit asennetaan pystysuoraan tähän suunniteltujen vedenpoistokiinnikkeiden avulla. Laitteiden haaroitukset voidaan tehdä mistä kohdasta tahansa vaivattomasti ilman erillisten rasioiden poraamista ja kytkemistä. Asennus on helppo esivalmistella, mikä säästää aikaa entisestään.

Lue lisää (englannin kielinen esite)

Moduulirakentaminen

Moduulirakentamisen yleistyessä myös yksiköiden liitäminen sähkönsyöttöön täytyy olla nopeaa ja yksikertaista. Woertz power -kaapeleiden ja haaroittimen avulla sähkösyötön jakelu hoituu helposti. Sähköjakelu on luotettavaa ja muunneltavissa helposti. Soveltuu erityisesti hotellirakentamiseen ja "konttirakentamiseen”.