Takaisin artikkeleihin
Viimeisimmät julkaisut

Uutiset

Kuulumisia Hedengren Securityn Eliaden-messuilta

Hedengren Security osallistui toista kertaa Norjassa järjestettäville Eliaden-messuille toukokuun lopussa. Lue kuulumisia messuilta, ja miksi messuille osallistuminen koettiin He...

11.06.2024

Lue lisää

Uutiset

Hedengren Securityn uusi R&D Manager Eero Vaajoensuu: ”Innovatiivinen tuotekehitys edellyttää jatkuvaa uudistumista"

Syksyllä 2023 Hedengren Securityn tuotekehityspäällikkönä aloittanut Eero Vaajoensuu tuo tuotekehitykseen vahvaa ohjelmisto- ja prosessiosaamista. Lue, mitkä asiat tekivät yrityk...

04.06.2024

Lue lisää

Uutiset

Mittalaitevalikoimamme laajentuu! Valikoimastamme nyt saatavilla uutuustuote PVCHECKs-PRO - aurinkosähköjärjestelmien testauslaite

Aurinkoenergian laajempi hyödyntäminen ja paneelien asennusmäärien kasvaessa aurinkosähköjärjestelmät ovat keskeisessä asemassa. Näiden järjestelmien turvallisuuden, luotettavuud...

23.05.2024

Lue lisää

Integroitavuutta, energiatehokkuutta ja pitkiä elinkaaria – Hedengren Securityn turvajärjestelmien suosio kumpuaa vastuullisuudesta

Kulkevatko kotimainen tuotekehitys ja vastuullisuus käsi kädessä? Kulkevat, jos puhutaan Hedengren Securityn valmistamista turvajärjestelmistä. Yhtiön tuotepäälliköt kertovat, millaisten arvojen ja toimintamallien pohjalta Suomen kestävimmät ja energiatehokkaimmat turvajärjestelmät syntyvät.

Markkinoiden energiatehokkaimmat turvavalot, Suomen kestävin vaativan turvatason murtohälytinjärjestelmä, toimialan materiaalitehokkain paloturvavalojärjestelmä – Hedengren Securityn kehittämät turvajärjestelmät ovat saavuttaneet vuosikymmenten kuluessa monenlaisia meriittejä, jotka kertovat niiden kestävyydestä ja vastuullisuudesta.

Löytyykö menestystuotteiden salaisuus Avainlippu-merkistä ja kotimaisesta valmistuksesta, Hedengren Securityn palo- ja turvavalaistuksen tuoteryhmäpäällikkö Peter Malmelin?

”Ei välttämättä, myös kotimainen valmistus voidaan tehdä vastuuttomasti. Meille kotimaisuus toimii kuitenkin vastuullisen tuotekehityksen perustana. Se tarkoittaa tuotteiden ja alihankkijoiden täydellistä tuntemista, prosessien läpinäkyvyyttä, asiakkaan iholla olemista ja tuotteiden jatkuvaa kehittämistä”, Malmelin kiteyttää.

 

Hedengren Securityn tuotekehityksessä tähdätään pitkiin elinkaariin
Hedengren Securityn tuotekehityksessä tähdätään pitkiin elinkaariin. ”Tavoitteena on tehdä taakse- ja eteenpäin sopivia järjestelmiä, niin että asiakkaat voivat käyttää järjestelmiä mahdollisimman pitkään ja päivittää ne askel kerrallaan uusimpaan teknologiaan”, tuoteryhmäpäällikkö Peter Malmelin sanoo

 

Kotimaisuus luo asiakkaalle turvaa

Malmelinin mukaan kotimaisuus on asiakkaalle merkittävä turvallisuustekijä. Matka valmistajan luo on äärimmäisen lyhyt. Asiantuntijatukea on saatavilla koko tuotteen elinkaaren ajan, eikä varaosa-, vastuu- tai takuuasioita tarvitse selvitellä erilaisten brändinimikkeiden ja alihankkijaketjujen takaa.
 
”On eri asia investoida pari vuotta vanhan yrityksen tekemään innovaatioon kuin valita järjestelmä toimijalta, joka on tehnyt uutta luovaa ja asiakaslähtöistä tuotekehitystä yli 100 vuotta”, Malmelin vertaa.

Hedengren Securityn murtohälyttiminen tuotepäällikkö Jukka Routtu korostaa myös kotimaisen tuotekehityksen edellyttävän jatkuvaa valvontaa.

”Testaamme säännöllisesti, että kaikki järjestelmäkomponentit täyttävät alkuperäiset vaatimukset. Esimerkiksi älykkäistä muistikomponenteista on ajoittain ollut pulaa, mikä voi synnyttää riskin, että markkinoille ilmestyy tuoteväärennöksiä”, Routtu havainnollistaa.

 

Avainlippu-merkki viestii yrityksen arvoista
Sekä Neptolux-, Prodex FIREscape- että HHL-järjestelmä ovat saaneet Avainlippu-merkin. ”Merkit viestivät yrityksen arvoista lähinnä ulospäin, meillä tuotekehitystä on tehty yhtä vastuullisesti yrityksen perustamisesta asti”, tuotepäällikkö Jukka Routtu sanoo.

 

Pitkän elinkaaren tuotteita

Routtu näkee vastuullisen tuotekehityksen nojaavan kotimaisuuden ohella pitkään elinkaaritavoitteeseen.

”Meillä suunnittelun lähtökohtana on aina maksimaalinen kestävyys. Minimielinkaari tuotteillemme on 10–15 vuotta. Tuoteperheet suunnitellaan taakse- ja eteenpäin sopiviksi, jolloin järjestelmät voidaan päivittää sitä mukaa, kun ohjelmistot tai osat vanhenevat, eikä kaikkea tarvitse vaihtaa kerralla”, Routtu kertoo.

Myös innovaatioita mietitään niin, että ne hyödyttävät olemassa olevaa laitteistoa mahdollisimman paljon.

”Esimerkiksi HHL:n osalta markkinoille tulee pian ohjelmistoratkaisu, jolla voidaan yhdistää vanhempaa ja uudempaa sukupolvea”, Routtu mainitsee.

 

Merkki vastuullisesta tuotekehityksestä ovat tyytyväiset ja pitkäaikaiset asiakkaat.
Malmelinin mukaan paras todiste vastuullisesta tuotekehityksestä ovat tyytyväiset ja pitkäaikaiset asiakkaat. ”Pystymme kotimaisena ja pohjoismaisena toimijana olemaan lähellä asiakasta ja toimimaan taustatukena tarvittaessa koko tuotteen elinkaaren ajan”, Malmelin sanoo.

 

Malmelinin mukaan paras todiste vastuullisesta tuotekehityksestä ovat tyytyväiset ja pitkäaikaiset asiakkaat. ”Pystymme kotimaisena ja pohjoismaisena toimijana olemaan lähellä asiakasta ja toimimaan taustatukena tarvittaessa koko tuotteen elinkaaren ajan”, Malmelin sanoo.

Malmelinin mukaan vastuullisuutta on myös se, että asiakasta opastetaan hyödyntämään vanhempienkin sukupolvien järjestelmiä, eikä hänelle myydä uusinta uutta vain myymisen ilosta.

”Kiinteistössä voi olla esimerkiksi tiloja, joissa laitteet likaantuvat ja kuluvat enemmän – ja niitä voidaan hyvin vaihtaa taaksepäin sopiviin laitteisiin, vaikka markkinoilla olisi jo uudempaakin mallia”, Malmelin sanoo.

Energiatehokkuus synnyttää säästöjä

Yksi asiakkaille yhä tärkeämpi vastuullisuuden mittari on energiatehokkuus. Ominaisuus tuo varsinkin isoissa kohteissa merkittäviä taloudellisia säästöjä – esimerkiksi markkinoiden energiatehokkaimmilla Neptolux-turvavaloilla, tai sen sisältävällä FIREscape-yhdistelmäjärjestelmällä, voidaan saavuttaa jopa 90 % pienempi energiankulutus perinteiseen led-valoja käyttävään järjestelmään verrattuna.

 

Suomessa suunniteltu ja valmistettu Neptolux
Suomessa suunnitellun ja valmistetun Neptoluxin ympäristöystävällisyys näkyy järjestelmän asennuksen, käytön ja ylläpidon matalissa kustannuksissa. Turvavalojärjestelmällä on poikkeuksellisen pieni energiankulutus ja matalat hiilidioksidipäästöt.

 

Energiatehokkuus on Jukka Routun mukaan ennen kaikkea kuitenkin merkittävä turvallisuustekijä. Ihmisten henkeä ja omaisuutta valvovien turvajärjestelmien on toimittava mahdollisten sähkökatkosten aikana pelkän oman energiavaraston varassa. Esimerkiksi murtovalvontalaitteilta voidaan edellyttää sähkökatkoksissa jopa 60 tunnin toimintakykyä.

”Käytämme hyvin paljon aikaa muuntajien ja virtalähteiden mitoittamiseen, hukkalämmön minimointiin ja energiatehokuuden optimointiin, niin että akkujen koot pysyvät maltillisina ja laitteet tarjoavat joka tilanteessa parhaan mahdollisen energiatehokkuuden”, Routtu kertoo.

Integroitavuus minimoi laiteet ja työmäärän

Myös materiaalitehokkuus on yksi vastuullisuuden mittari. Kun järjestelmät suunnitellaan integroitaviksi, tarvitaan vähemmän fyysisiä laitteita ja kaapeleita. Samalla toisiinsa integroitujen järjestelmien keräämän datan määrä kasvaa ja tuotannon hiilijalanjälki pienenee.

”Olemme avanneet turvajärjestelmiemme rajapinnat myös kolmansille osapuolille, joten asiakkaat voivat hyödyntää niiden keräämää dataa myös muiden kumppaneiden tai teknologioiden avulla”, Malmelin sanoo.

 

Hedengren Security avasi turvajärjestelmiensä rajapinnat
Hedengren Security on avannut turvajärjestelmiensä rajapinnat muidenkin kiinteistöautomaatiojärjestelmien hyödynnettäviksi. ”Haluamme edistää kiinteistöjen älykästä käyttöä ja vähentää niihin asennettavien laitteiden ja anturien määrää”, Jukka Routtu sanoo.

 

Taustalla on vahva usko siihen, että paras kehitys tapahtuu yhteisrintamassa asiakkaiden ja alan muiden toimijoiden kanssa.

”Kun tunnemme sekä asiakkaan että toimialan tarpeet, pystymme vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla sekä asiakkaan nykyisiin että tuleviin tarpeisiin. Samalla voimme luoda uusia kestäviä käytäntöjä ja edistää koko toimialan vastuullisuutta”, Malmelin kiteyttää.

Avoin data tuo asiakkaille uusia mahdollisuuksia – lue artikkeli! >>

Hedengren Security ui vastavirtaan – kotimaisuus hyödyttää koko asiakasketjua >>

 

Search engine powered by ElasticSuite