Back to articles
Latest articles

Nyhet

Rekordbesøk på bransjemessen Eliaden – Hedengren Security tiltrakk seg publikum med banebrytende teknologi

Rekordmange utstillere – hele 284 – og 20 700 besøkende tok del i årets utgave av den tradisjonelle bransjemessen for energi, industri, automatisering og elektroinstallasjon. Hov...

27.06.2022

Les mer

Nyhet

Det handler om å redde liv!

"Jeg tenker på hva vi gjør for folk hver dag. Det skal jo redde liv". De ansatte hos Hedengren spiller en svært viktig rolle. Men hvem er de egentlig og hva gjør de? Her kan du b...

22.06.2022

Les mer

Nyhet

Ikke bare ord, også handling – Hedengrens kundeløfte er basert på tilbakemeldinger fra kundens egne erfaringer

Hedengrens kundeløfte, som nå er videreutviklet gjennom den nye strategien, tar utgangspunkt i Hedengrens opprinnelige visjon og alle fordelene dagens kunder erfarer. - M...

02.03.2022

Les mer

Planleggingskontoret SSVP Finland Oy i kundeprøven: Hvorfor foretrekker dere sikkerhetssystemene fra Hedengren Security?

I Securitys Kundeprøve-spalte spør vi kundene om bakgrunnen for deres kjøpsavgjørelser. El-planleggingskontoret SSVP Finland Oy forteller hvorfor bedriften benytter Hedengren Securitys systemer i prosjektene sine – og hvorfor spesielt to av dem har vokst til å bli planleggernes favoritt. 

1.    Hva driver bedriften deres med? 
Vi er et fleksibelt el-planleggingskontor i Jyväskylä, som opererer i hele Finland. Våre arbeidsoppgaver består av planlegging av strøm, belysning, sikkerhet, kabelinstallering og datanettverk. Vi gjennomfører omfattende planlegging til smarthus, solenergiprosjekter og ladestasjoner for elbiler – og dessuten gir vi konsultasjon i datasikkerhetsspørsmål som gjelder kundenes bygningsautomatikk og gjennomfører datasikkerhetsrevisjoner i bygninger.

2.    Hvem er kundene deres? 
Kundene våre er mindre industriaktører, aktører i den offentlige sektoren samt privatpersoner. Vi planlegger systemer både til nye bygg og oppussingsprosjekter. 

3.    Hvilke systemer, produkter eller tjenester har dere kjøpt fra Hedengren Security? 
Av Hedengren Securitys produkter er det adresserbare enhetsspesifikke batterisystemet og nødlyssystemet Prodex FIREscape våre favoritter. Vi skiftet akkurat ut nødlysene i to av våre saneringsprosjekter med Neptolux-nødlyssystemet fra Hedengren Security. Vi har også planlagt og installert Prodex FIREscape-systemet i to andre bygninger, en mindre industribygning og en barnehage. Vi kjøpte også belastningstabeller til begge systemene samt instruksjoner knyttet til disse av Hedengren Security. 

4.    Hvorfor endte dere opp med Hedengrens systemer? 
De kjente systemene, som likevel er utviklet i løpet av årene, har vist seg å være veldig pålitelige. Systemenes egenskaper og en produktsupport som fungerer godt har vært våre viktigste kriterier i valget av systemer. 

Det beste er at både Hedengrens enhetsspesifikke batterisystem og Prodex FIREscape-systemet kan kobles til samme KLM-kabling. Slik sparer man kablingsutgifter på byggeplassen, og systemene har bare én overvåkningssentral og et felles betjeningspanel. 

Det adresserbare enhetsspesifikke batterisystemet er også et enklere og rimeligere alternativ når det gjelder vedlikehold enn et system som krever brannsikker kabling, for enhetene forteller selv om behovet for vedlikehold til den vedlikeholdsansvarlige i bygningen. Dessuten anser vi det kablede systemet for å være ganske pålitelig i overføring av feltovervåkingsdata. Rømningsveihenvisningen basert på brannvarslernes data, som fås til systemet, har ikke kommet til porsjektene våre enda. 

5.    Hvilke bakgrunnsopplysninger er med på å bestemme planleggernes systemvalg? 
En del av kundene har klare instruksjoner om hvilket system og hvilken leverandør de vil ha. Spesielt i større bygninger ønsker man at brannvarslerne, adgangskontrollen, de andre sikkerhetssystemene samt bygningsautomatikken skal formidle data til hverandre og også passe sammen med systemene man allerede har. 

6.    Hvilke ting setter dere pris på i Hedengren Security? 
Hedengren har vært vår samarbeidspartner helt fra den tiden vi utførte elektrikeroppdrag, og det har vært lett å jobbe sammen med de kjente kontaktpersonene. Vi setter pris på at bedriften er finsk, og vi har mottatt god og fleksibel service i planleggingen. Vi opplever å bli hørt på, og vi får ved behov også være med i produktutviklingen. Vi har for eksempel gått gjennom dimensjoneringen av batteriene og belastningstabellene, som vi opplever som innviklet, sammen med våre kontaktpersoner, og vi har kommet med våre egne ønsker om hvordan man kan forandre på dette. Vi har aldri fått noen klager fra kundene våre etter installeringene, og dette forteller om hvor godt systemene fungerer også på lang sikt. 

7.    Hvor stor betydning har planleggerens kompetanse ved anskaffelse av et sikkerhetssystem samt for anskaffelsens lønnsomhet? 
Planleggerens kompetanse er av en avgjørende betydning. Utredning av kundens ønsker og skreddersying av et passende system krever en bred kjennskap til de forskjellige systemene. Høy fagkompetanse gjør også at planleggingen av systemene går enklere og raskere. Samtalene med leverandøren går også lettere når planleggeren har gode bakgrunnskunnskaper. Man trenger likevel ikke å kunne alt, og derfor benytter vi oss ved behov også av utstyrsleverandørens kompetanse. 

8.    Hva slags produktsupport, utdannelse eller informasjon ønsker dere av systemleverandørene? 
Veiledningen og produktmarkedsføringen fra leverandørene er viktig. Veiledningen knyttet til egenskapene i systemene fra Hedengren Security har vært tilstrekkelig god. Nå i koronatiden har vi fått godt med informasjon også via fjernforbindelse. Det viktigste for oss har vært planleggingsinstruksjoner med modeller, hvor man får tak i systemenes basisopplysninger. Brosjyrene med koblingsskjemaer, som man finner i mediabankene, har også vært viktige. Man kunne gjerne hatt mer samtale om utvikling av systemene i forbindelse med produktpresentasjoner og kursdager – men dette krever også at man selv har tid til å sette seg inn i tingene og de forskjellige systemene. 

9.    Har dere gjort dere kjent med Hedengren Securitys nye adaptive nødlyssystem? 
Vi har gått gjennom det i en produktpresentasjon, men vi har ikke planlagt det i noen prosjekter enda. Som henvisende system frister det likevel å planlegge det til for eksempel skoler eller andre bygninger hvor det er mange mennesker og stor fare for at det oppstår panikk. 

Fremtidens sikkerhetssystem bygges på åpenhet og integreringer – les artikkelen >>