Back to articles
Latest articles

Nyhet

Merko valgte Hedengren Hedsam og HHL som sikkerhetssystemer til Maakri Kvartal

Butikksentre og andre større bygningskomplekser krever smidighet og enkle tilpasningsmuligheter av systemene. Som sikkerhetssystem valgte det flotte forretningssenteret Maakri Kv...

18.06.2021

Les mer

Nyhet

Åpen data gir nye muligheter for kundene – sikkerhetssystemene kobles sammen i bygningsautomatikken

Hedengren Security åpner grensesnittene til sine sikkerhetssystemer for bruk av bygningsautomatikksystemene. Åpen data gir betydelige fordeler både for bygningens eiere, samt for...

03.06.2021

Les mer

Nyhet

Adganskontroll øker sikkerheten i bygget

Adgangskontrollen er viktig for sikkerheten, samt for hvordan folk beveger seg og opplever arbeidsdagen i en bygning. Nettleserbaserte Hedsam X tar adgangskontrollen opp til et n...

26.05.2021

Les mer

Åpen data gir nye muligheter for kundene – sikkerhetssystemene kobles sammen i bygningsautomatikken

Hedengren Security åpner grensesnittene til sine sikkerhetssystemer for bruk av bygningsautomatikksystemene. Åpen data gir betydelige fordeler både for bygningens eiere, samt for elektroprosjekterere og -installatører.

Ifølge produktutviklingssjefen i Hedengren Security, Thomas Thodén, er åpningen av dataene som samles inn av sikkerhetssystemene et skritt mot en smart bygning.

- Utviklingen går mot en helhetlig bygningsadministrasjon. Målet med denne avgjørelsen er å skaffe ekstra fordeler til smartbruken av bygningen og redusere mengden utstyr og sensorer som skal installeres i bygningen ved å slå systemene sammen, sier Thodén.

Ifølge utviklingssjefen samler alle Hedengrens sikkerhetsenheter, som brannvarslere, nødarmaturer, adgangskontrollutstyr og overvåkningskameraer inn data om bygningen og dens brukere, som bygningsautomatikksystemene kan benytte.

Thomas Thodén
Ifølge produktutviklingssjef Thomas Thodén har produkt- og systemutviklingen i Hedengren vært basert på sterk livssyklustenkning helt fra begynnelsen av. Åpningen av grensesnittene gjør bygningsadministreringen mer helhetlig og energieffektiv enn tidligere.

- Sensordata, tilstedeværelsesdata og statusinformasjon er de viktigste dataene. Ved hjelp av åpen data kan man for eksempel optimalisere belysningen, ventilasjonen og oppvarmingen av lokalene – eller regulere bruken av rulletrappene og heisene i bygningen. I en brannsituasjon kan man for eksempel benytte dataene til lokalisering av brannen eller låsing av dører og styring av belysningen, forklarer Thodén.

Åpen data sparer energi og reduserer installeringsutgiftene

Ifølge Thodén er åpenhet av data nyttig både for eieren og prosjektereren av bygningen, samt for installatører og de som har vedlikeholdsansvaret for utstyret.

- Når mengden av utstyr som skal installeres i bygningen blir mindre, sparer man energi, planleggingen av systemene blir enklere og installeringsutgiftene blir lavere. Service og vedlikehold av utstyret kan også gjennomføres med mindre ressurser.

Datastrukturen i Hedengrens sikkerhetssystemer er av generell karakter, og derfor kan dataen benyttes fritt av forskjellige bygningsautomasjonssystemer.

- Utgangspunktet er at kunden kan velge det mottakssystemet som passer best til sine egne behov. Dette kan være en tjeneste vi tilbyr eller et BMS-system fra en tredjepart, forklarer Thodén.

I praksis skaffer man data fra grensesnittet til Hedengrens sikkerhetssystem til bruk ved hjelp av programlisensen, og deretter kan kunden begynne å behandle dataene til sine egne behov. De åpne grensesnittene gjelder i hovedsak salg av nye sikkerhetssystemer fra Hedengren, men man kan også åpne grensesnittene til systemer man allerede har anskaffet med programoppdateringer.

Åpen data krever at man lager felles spilleregler

Ifølge produktutviklingssjefen vil Security med åpningen av grensesnittene skape debatt om mulighetene med åpen data og ansvaret knyttet til dataåpenhet.

- Vi vil skape debatt om alt man kan benytte åpen data til, og hva slags visjon dette kan gi for fremtidens bygningsadministrasjon. Dataåpenhet krever også at man tenker over en ny type etiske spørsmål, samt at man lager noen felles spilleregler, forklarer Thodén.