Takaisin artikkeleihin
Viimeisimmät julkaisut

Uutiset

Haemme Service & After -sales yksikköömme paloilmoitinjärjestelmien asentajaa/asiantuntijaa

Haemme valtakunnallisesti toimivaan Service & After -sales yksikköömme Paloilmoitinjärjestelmien asentajaa/asiantuntijaa monipuolisiin palo- ja...

15.10.2021

Lue lisää

Uutiset

Haemme määräaikaista markkinointipäällikköä

Haemme Markkinointipäällikköä vastaamaan Hedengren Securityn markkinoinnista Pohjoismaisella tasolla. Tehtävä on määräaikainen äitiyslomasijaisuus vähintään ...

14.10.2021

Lue lisää

Uutiset

Tervetuloa HHL+ ohjelmointikoulutukseen 4.11.2021

Järjestämme HHL+ -ohjelmointikoulutuksen 4.11.2021 klo 12-16 Teams-etäkoulutuksena. Koulutus koostuu HHL+ -järjestelmän keskusten perusohjelmoinnista ja HedGrphics-ohjelmiston käyttöönotosta.

13.10.2021

Lue lisää

Hankkisinko passiivisen, aktiivisen, dynaamisen vai adaptiivisen paloturvavalojärjestelmän – vai järjestelmän, joka sisältää ne kaikki?

Paloturvavalojärjestelmien kehitys on luonut alalle termiviidakon, jossa kiinteistön omistajan tai haltijan voi olla vaikea hahmottaa eri järjestelmien ominaisuuksia. Uusin innovaatio on kotimainen adaptiivisen evakuoinnin järjestelmä, joka kattaa kaikki aiemmat järjestelmät ja on päivitettävissä myös vanhempiin järjestelmiin.

Hedengren Securityn tuotepäällikön ja paloturvajärjestelmien asiantuntijan Peter Malmelinin mukaan esimerkiksi aktiivinen, dynaaminen ja adaptiivinen järjestelmä on helppo sekoittaa toisiinsa.

”Joskus myös suunnittelijat ja myyjät saattavat määritellä ne eri tavalla. Turvajärjestelmävalmistajan näkökulmasta termien merkitykset ja niiden väliset erot ovat kuitenkin hyvin selvät”, Malmelin sanoo.

Järjestelmien älykkyys kasvaa

Passiivinen järjestelmä tarkoittaa Malmelinin mukaan järjestelmää, jossa kiinteistöön asennetut turvavalot osoittavat poistumistien ainoastaan staattisen valon avulla.  

”Aktiivisessa järjestelmässä joitain laitteita aktivoidaan, esimerkiksi turvavalot aktivoituvat sähkökatkotilanteessa tai muuttavasymboliset opasteet palotilanteessa. Dynaamisessa järjestelmässä valot ohjaavat liikkeillä tai symboleilla ihmisiä poistumaan oikeaan suuntaan.”

Adaptiivinen järjestelmä eroaa Malmelinin mukaan muista siinä, että se pystyy muuttamaan ohjausta vallitsevan tilanteen mukaan. Jos sensorit havaitsevat aiemmin turvalliseksi havaitun pakotien olevan liian riskialtis, järjestelmä muokkaa valon liikkeiden suuntaa esimerkiksi kääntämällä valoissa olevien nuolien suuntaa ja muuttamalla tarvittaviin opasteisiin punaisen rastin vihreän valon tilalle. Näin järjestelmä voi ohjata kiinteistön käyttäjät reaaliajassa turvallisemmalle poistumisreitille.

”Uusinta innovaatiota, adaptiivista paloturvavalojärjestelmää voisi kutsua all inclusive -järjestelmäksi, joka kattaa myös kaikki aiempien järjestelmien ominaisuudet ja hyödyntää niitä maksimaalisesti ja älykkäästi”, Malmelin sanoo.
 

Adaptiivinen paloilmoitinjärjestelmä
Adaptiivisen järjestelmän olennaisimmat osatekijät ovat muuttuvasymboliset opasteet, kattoon kiinnitettävät turvavalot ja nuoliohjauksen sisältävät askelvalot. Järjestelmä voidaan toteuttaa tarvittaessa myös kevyemmin sykkivien valoliikkeiden avulla esimerkiksi ilman askelvaloja.


Vanhakin järjestelmä voidaan päivittää adaptiiviseksi

Syksyllä 2020 markkinoille tullut Hedengren Securityn kehittämä adaptiivinen järjestelmä on koko maailman mittakaavassa laatuaan ensimmäinen.

”Kiinteistön turvallisuus paranee merkittävästi, kun ihmiset saadaan hätätilanteessa ohjattua entistä nopeammin ja tarkemmin oikealle reitille ja vältetään näin myös mahdolliset lisävahingot. Paniikin tunne vähenee, kun voi luottaa siihen, että riskiä väärälle reitille ajautumisesta ei ole. Järjestelmä auttaa myös pelastushenkilöstöä, koska ihmiset saadaan evakuoitua nopeasti rakennuksesta ulos turvallisia reittejä pitkin”, Malmelin selittää.

Asiakkaille merkittävä lisäarvotekijä on tuotepäällikön mukaan se, että adaptiivinen paloturvavalojärjestelmä on taaksepäin yhteensopiva – eli myös vanha järjestelmä voidaan päivittää adaptiiviseen poistumistiejärjestelmään.

”Optimaalisin tilanne päivitykseen on silloin, kun järjestelmä pitää muutenkin uusia tai kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu. Uudemmissa järjestelmissä päivitys voi hoitua hyvinkin pienillä muutoksilla”, Malmelin tarkentaa.

Turvallisuudesta kasvaa uusi kilpailutekijä

Malmelinin mukaan adaptiivisen järjestelmän herättämä kiinnostus on merkki siitä, että erityisesti isojen kiinteistöjen omistajat haluavat panostaa yhä enemmän kiinteistöjensä turvallisuuteen. Kriisitilanteiden ennakoimisella halutaan minimoida henkilövahinkojen lisäksi myös imagohaittoja.

”Turvallisuudesta on tullut kilpailutekijä, johon esimerkiksi kauppakeskukset ja hotelliketjut satsaavat entistä enemmän. Asiakkaille halutaan vakuuttaa, että he voivat viettää aikaa ja nukkua yönsä kiinteistössä turvallisesti, kun kiinteistön turvallisuus on maksimoitu. Uusin ja mahdollisesti vielä kotimainen turvatekniikka on myös keino lisätä yrityksen brändiarvoa.”

Toisin kuin voisi luulla, järjestelmien ominaisuuksien lisääntyminen ei tarkoita välttämättä fyysisten komponenttien määrän kasvua. Esimerkiksi adaptiivinen järjestelmä hyödyntää älyteknologian avulla olemassa olevista komponenteista saatavaa tietoa. Tämän mahdollistaa se, että myös järjestelmiin liittyviä tuoteperheitä ja komponentteja kehitetään jatkuvasti.

”Esimerkiksi adaptiivinen järjestelmä testaa itse itseään ja ilmoittaa itse mahdollisista häiriöistä, joten se on ylläpitäjälle hyvin vaivaton. Kevyen ja samaan linjaan tehtävän kaapeloinnin ansiosta järjestelmä soveltuu myös hyvin monenlaisiin kohteisiin ja on edullinen asentaa”, Malmelin kiteyttää.

Pitkätähtäiminen tuotekehitys pitää asiakkaan kehityksen aallonharjalla

  • Hedengren Securityn tuotekehityksen tavoitteena on, että asiakas voi päivittää uudet järjestelmät mahdollisimman vaivattomasti aiempien versioiden päälle ilman uusien hintavien järjestelmien hankkimista.
  • Asiakas voi luottaa siihen, että Hedengren Securityn asiakkaana hän pysyy aina turvajärjestelmäkehityksen aallonharjalla.
  • Kotimainen tuotekehitys ja pohjoismainen kehitysyhteistyö varmistavat, että järjestelmät sopivat optimaalisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin ja standardeihin – ja järjestelmiä voidaan räätälöidä tarvittaessa asiakaskohtaisesti.     
  • Uusi adaptiivinen paloturvavalojärjestelmä on yksi esimerkki Hedengren Securityn tuotekehityksen pitkätähtäimisyydestä ja käyttäjäystävällisyydestä.
  • Prodex FIREScape- järjestelmä yhdistää paloilmoitinjärjestelmän ja turvavalojärjestelmän älykkääksi kokonaisuudeksi ja on päivitettävissä vanhempiin Prodex FIREScape -järjestelmiin.


Kiinnostuitko adaptiivisesta evakuoinnista – ota yhteyttä! >>

Adaptiivinen paloturvavalojärjestelmä nopeuttaa evakuointia – lue lisää >>