Back to articles
Latest articles

Nyhet

Besparelser og synergi – Hedengrens tjenesteplattform gir nye fordeler gjennom sammenkobling og raffinering av data

Den nye globale tjenesteplattformen kobler eiendommens systemer sammen og produserer analysert data som håndteres av eiendomsforvalteren. - Dataanalyse er til stor hjelp når man ...

18.11.2022

Les mer

Nyhet

Den nye virksomhetslederen Jan Herranen: "Utvikling sammen med kundene er nøkkelen til vekst."

Jan Herranen, ekspert på sikkerhetsledelse og tjenesteutvikling, har startet som Managing Director i Oy Hedengren Security Ab og sluttet seg til Hedengren-konsernets ledergruppe....

01.09.2022

Les mer

Nyhet

Mennesker har en viktig rolle hos Hedengren – også i fremtiden

Lierstranda, rett utenfor Drammen, en nydelig vårdag. Sola har for alvor begynt å lokke grønne spirer opp fra vinterdvalen. Inne hos Hedengren er det lugn fredagsstemning. Lunsje...

22.08.2022

Les mer

Ikke bare ord, også handling – Hedengrens kundeløfte er basert på tilbakemeldinger fra kundens egne erfaringer

Hedengrens kundeløfte, som nå er videreutviklet gjennom den nye strategien, tar utgangspunkt i Hedengrens opprinnelige visjon og alle fordelene dagens kunder erfarer. - Man ser verdien av kundeløftet når man forstår konteksten det utløses i, sier bedriftens markedssjef Mirja Serkelä.

En bedre hverdag. Hedengrens kundeløfte er kort, men det skjuler mye.

Bakgrunnen for løftet er idegrunnlaget bedriften hadde når den ble grunnlagt i 1918. Man ønsket å tilby kundene de beste helhetlige tjenestene i elektrobransjen. Med kundeløftet, som kjerne og utgangspunkt for den nye strategien, gikk vi inn for å slå sammen den opprinnelige visjonen med de kundefordelene dagens kunder opplever og selskapets aller sterkeste sider.

Ifølge Serkelä kom evnen til å lytte til kundene frem som det viktigste punktet i strategiarbeidet. Ved hjelp av en fokusgruppe som ble valgt ut blant kundene, fant vi ut hvilke ting kundene satte mest pris på med Hedengren – produktene, ekspertisen og måten å håndtere saker på.

 

Mirja Serkelä
Ifølge Serkelä beskriver kundeløftet bedriftens forsøk på å gjøre kompliserte ting enkle og forståelige. - Vi skaper løsninger, tjenester og driftsmodeller som letter designernes, entreprenørenes og installatørenes arbeid under krevende forhold.

 

- Beskjeden vi fikk var tydelig. Kundene følte at de fikk størst nytte av at vi utfører vår del av prosjektene på en god og pålitelig måte. Og at vi ved å lette arbeidet deres ofte hjelper dem i å lykkes i selv de mest krevende prosjektene, forteller Serkelä.

Konteksten viser verdien av kundeløftet

Ifølge Serkelä ser man verdien av kundeløftet når man forstår konteksten som kundeløftet blir innfridd i.

- Vi blir særlig kontaktet når det kreves spesialkompetanse i et prosjekt. Ofte er det også mange andre forskjellige aktører med i prosjektene, og dette skaper egne utfordringer i tidsplanene og gjennomføringen.

Markedssjefen fremhever betydningen av ekspertise i forståelsen av kundens hverdag. I dagens objekter foretrekker man mer og mer komplette løsninger, og de kostnads- og energieffektive fordelene i disse kommer frem i evnen de forskjellige systemene har til å kommunisere med hverandre.

- I tillegg til produktkjennskap, må vi ha kompetanse til å gi kunden konsultasjon om mål og beregninger, systemintegreringer, enhetenes tilpasningsmuligheter, sikkerhet samt i å finne de rette installasjonsmåtene.

 

Hedengrens kundeløfte Mirja Serkelä
Ifølge markedsføringssjef Mirja Serkelä krever innfrielsen av kundeløftet at også bedriftens egne ansatte har en god og velfungerende hverdag. En bedriftskultur hvor gjensidig respekt

 

står høyt i kurs og de ansattes trivsel gjenspeiles også utad og danner grunnlaget for positive kundemøter som forbedrer hverdagen.

Med kundeløftet vil man ifølge Serkelä forsikre kundene om at prosjektene lykkes sammen med Hedengren, selv i de mest vanskeligste driftsforholdene.

- En bedre hverdag betyr at de økonomiske målene blir innfridd, prosessene fungerer og tidsfristene blir overholdt også i krevende prosjekter. En sterk, bærekraftig filosofi er en av faktorene som bidrar til å lykkes. Produktene våre er bærekraftige og systemene bakoverkompatible og integrerbare.

Ett løfte – mange dimensjoner

Ifølge Serkelä har kundeløftet også en annen og dypere dimensjon. I tillegg til at Hedengren hjelper kunden i å lykkes med prosjekter og oppnå sine kortsiktige mål, sikter kundeløftet seg også inn mot et mer langsiktig samarbeid.

- Vi lytter til kundene i produkt- og tjenestetilbudet allerede nå, men den systematiske utviklingen sammen på internasjonalt nivå krever fortsatt fokus og innsats. Det er kundens behov som styrer utviklingen også i de interne utviklingsprosjektene, forklarer Serkelä.  

I tråd med den nye strategien utføres utviklingsarbeidet mer og mer i samarbeid med kundene.   

- Vi er et selskap som satser på produktutvikling, og vi går inn for å finne en nye synergier i samarbeid med våre partnere. Et godt eksempel på dette er langvarige partnerskap, hvor vi gjentatte ganger har lyktes med å skape innovative løsninger for bransjen, i samarbeid med kundene.

Serkelä mener at det aller viktigste er at kundeløftet i første rekke innfris i egen bedrift. Målet er at den nye strategien og kundeløftet også skal gjøre bedriften til en enda bedre og mer fristende arbeidsplass for de ansatte.

- Vi har hatt gruppesamtaler om kundeløftet med de ansatte og tenkt over hvordan vi kan få kundeløftet enda sterkere frem i kulturen vår, og hvilke tiltak vi kan gjennomføre for å lette hverdagen for hverandre. Når hverdagen er bedre på innsiden av bedriften, reflekteres trivselen og arbeidsgleden også utad.