SGS_ISO-14001

SGS_ISO-9001Hedtec har tilldelats ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 kvalitets- och miljöcertifikat sedan juli 2021. Dessa certifikat gäller till den 5 juli 2024.