Kablar

Högklassiga specialkablar, lagerföring och flexibel service

Kablar och ledare

Vi tillhandahåller ett brett sortiment av kablar och ledare som lämpar sig för specialförhållandena i Norden för partiaffärers, industrins, brytartillverkares och monterings- och specialentreprenörers behov.
I vårt sortiment finns ett stort utbud av kablar med internationella godkännanden (t.ex. HAR, UL, CSA och DESINA) för exempelvis exportindustrins behov samt CPR-klassificering.

Eget lager
Vi lagerför en mängd kablar och ledare i vår logistikcentral i Köklax i Esbo, Finland.
Korta leveranstider
I vårt omfattande sortiment får du olika specialkablar och ledare med korta leveranstider.
Sakkunnig service
Våra experter hjälper dig att hitta en lämplig kabel för alla ändamål, vare sig du är konstruktör, entreprenör, montör eller köpare.

Aktuellt

Woertz-flatkabelsystem

Intelligent nät för intelligent el med hjälp av avancerad anslutningsteknik

Woertz-flatkabelsystemet möjliggör elinstallationer utan kopplingsdosor, i stället för traditionell elinstallation eller parallellt med ett sådant.
Läs mer

Aktuellt

Normet

Tack vare samarbetet hittade Normet en lämplig strömkabel till sina underjordiska gruvmaskiner i Finland

I samarbete med huvudmannen La Triveneta Cavi utvecklades en strömkabel som passar Normets behov. Den Polyflex Mine-strömkabel som Normet valde tål de krävande förhållanden i underjordiska gruvor och tunnlar.
Läs mer

Aktuellt

Faber Kabel

Bra tillgänglighet och brett sortiment

Faber Kabel är en av Europas största kabeldistributörer och har varit det i över 47 år. Företaget har varit verksamt länge och vet vad kunderna värdesätter.
Läs mer

Aktuellt

Kablar för energikedjor

När kabeln måste tåla ständig rörelse

Energikedjekablar används allmänt inom industrin. Genom att välja rätt typ av energikedjekabel kan onödiga kostnader till följd av kabelskador undvikas. Vad ska man beakta när man väljer kabel?
Läs mer
0104

Välja rätt slags kabel

Ofta beror kabelskador på att kabeln inte har klarat den belastning den utsatts för. Onödiga kostnader som beror på att kablar gått sönder kan undvikas redan i projekteringsfasen genom att ta reda på för vilka driftsförhållanden kabeln lämpar sig.

När man skaffar kablar är det viktigt att ta reda på om kabeln kommer i kontakt med kemikalier, oljor eller gaser, om den utsätts för mekanisk påfrestning eller tryck, om den vrids eller böjs, om kabeln används inom- eller utomhus och hurdana temperaturväxlingar den bör tåla.

Isoleringsmaterialet påverkar kabelns tålighet

Isoleringsmaterialets betydelse betonas desto mer i ju mer krävande förhållanden kablarna används. När man talar om isoleringsmaterial är man väldigt ofta inne på väldigt djupgående detaljer. Det kan hända att man missar dem, men de har en mycket stor betydelse för hur länge kabeln håller. Till exempel inverkar beståndsdelarna i isoleringen väsentligen på hur kablarna tål variationer i temperatur och fuktighet. På ställen där kablarna utsätts för skavning eller skärning lönar det sig att välja kablar tillverkade av PUR eller TPE istället för plast.

Skärmning skyddar styrsignaler mot externa störningar

Vid valet av kabel är det också viktigt att iaktta kabelns skärmning. Skärmningen ska skydda styrsignalerna mot externa störningar. Skärmningen förhindrar även att signalerna överförs utåt från kabeln. När man till exempel väljer kabel för frekvensomriktare är skärmning en viktig egenskap. Om kabelskärmningen endast täcker 50 procent, är det viktigt att ta reda på hur EMC-frågorna, det vill säga den elektromagnetiska kompatibiliteten, har beaktats i kablarna.

Våra experter hjälper dig att välja rätt slags kabel

För att hitta den lämpligaste kabeln för exempelvis höga temperaturer eller böjliga, trånga utrymmen, måste man vara insatt i frågan. När du behöver hjälp med att välja kabel kan du alltid kontakta våra experter, som hjälper dig att hitta rätt kabelalternativ även för de allra mest krävande specialändamålen. Om något lämpligt kabelalternativ inte finns att tillgå, kan vi skräddarsy en kabel som lämpar sig för ditt behov tillsammans med våra europeiska tillverkare. Kablarna i vårt kabelsortiment finns tillgängliga i flera olika förpackningsstorlekar och vid behov kan vi även leverera kablar med specialmått.

När du väljer kablar får du hjälp av

Jörgen Bergqvist,
Business Area Manager

Tel. +46 700 148 200
jorgen.bergqvist@hedtec.se