Back to articles
Latest articles

Nyheter

Ett energieffektivt säkerhetssystem ger upp till 90 % lägre energiförbrukning

Användningen av energieffektiva byggnadstekniklösningar gör att du kan påverka koldioxidavtrycket och miljövänligheten hos en byggnad väsentligt. FIREscape minskar koldioxidutsläppen från sä...

22.08.2019

Läs mer

Nyheter

Prodex FIREscape kombinerar de viktigaste säkerhetssystemen i samma linje

Att ansluta en byggnads brandlarms- och nödbelysningssystem till samma central förenklar både installation och kabeldragning. Det intelligenta, enhetsspecifika batteribackupsystemet är också...

02.08.2019

Läs mer

Nyheter

Hänvisningsarmaturer som visar den säkraste vägen förbättrar brandsäkerheten

I händelse av brand är det viktigaste av allt att få ut folk så snabbt som möjligt. Intelligenta brandsäkerhetsarmaturer som identifierar och leder till den säkraste utrymningsvägen minskar ...

11.07.2019

Läs mer

Hänvisningsarmaturer som visar den säkraste vägen förbättrar brandsäkerheten

I händelse av brand är det viktigaste av allt att få ut folk så snabbt som möjligt. Intelligenta brandsäkerhetsarmaturer som identifierar och leder till den säkraste utrymningsvägen minskar risken för personskador, rökskador och förhindrar spridning av bränder.

Föreställ dig en situation där du befinner dig högst upp i ett hotell och brandlarmet hörs. Du springer snabbt från ditt rum till korridoren och letar efter vilken väg du ska ta. Du ser en nödutrymningsarmatur som leder till trapphuset för nödutgång i båda ändarna av korridoren. Den ena är grön, medan den andra har en röd ‘X’-symbol över utgångssymbolen. Du vet omedelbart vilket trapphus du ska ta.

Denna typ av kommunikation i en säker nödutrymningsarmatur är möjlig i ett brandsäkerhetssystem som kombinerar brandlarm och hänvisningsarmatur. Symbolerna på hänvisningsarmaturen i Prodex FIREscape-system skiftar automatiskt baserat på informationen från branddetektorerna.

- Separata brandlarms- och nödbelysningssystem med statisk hänvisningsarmatur fortsätter att hänvisa människor till två trapphus, även om ett av dem skulle stå i brand. I en multifunktionscentral initieras dock brandlarmsaktiveringen i en specifik zon så att utrymningen från byggnaden styrs mot andra vägar, säger Roberto Nyholm, Scandinavian Region Manager på Hedengren Sverige .

Den intelligenta hänvisningsarmaturen minimerar skadorna

Nyholm säger att Hedengren började utveckla ett flerfunktionssystem för att förbättra säkerheten för människor och fastigheter i nödsituationer.

- I händelse av en olycka eller brand är det viktigaste att få ut folk så snabbt som möjligt. Det bästa sättet att undvika personskador eller dödsfall är om ingen rör sig i fel riktning och dör på grund av inandning av brandrök. Tydliga hänvisningsskyltar minskar också osäkerhet och panik. Att leda människor direkt till en säker väg snabbar på evakueringen och hjälper räddningspersonalen med sitt arbete. Det innebär betydande fördelar med systemet för människor, tillägger Nyholm.

Från byggnadens perspektiv bidrar en hänvisningsarmatur med skiftande symboler till att minska rökskador och risken att branden sprids, eftersom människor inte öppnar dörrar i brandområdet när de letar efter en utrymningsväg.

- Om elden inte matas med mer syre, kan de skadliga rökgaserna inte spridas och byggnaden får betydligt mindre rökskador, säger Nyholm.

Hur fungerar en brandsäkerhetsarmatur?

Prodex FIREscape-system består av Neptolux nödljusarmatur och Prodex brandlarm. Den delade menystrukturen ger räddningspersonal en omfattande situationsstatus över byggnaden i en nödsituation. Om nödvändigt kan användaren styra armatur- och brandsystemen separat från knappsatsen.

Genom att kombinera de två mest centrala säkerhetssystemen i en byggnad till ett enda system förenklas ingenjörernas och installatörernas arbete betydligt och minskar väsentligt det koldioxidavtryck som skapas av enheterna, eftersom kablar, centraler och knappsats bara behövs för ett enda system. Både brandlarm och nödbelysning har enhetsspecifik backup och är de mest energieffektiva på marknaden.

Hänvisningsarmaturer som indikerar den säkraste utrymningsvägen vid ett brandlarm används framför allt i hotell, köpcentrum och kulturbyggnader med många människor och alternativa utrymningsvägar.

Intresserad? Fråga efter ytterligare information

+46 (0)8-23 16 00 eller per e-post på förnamn.efternamn@hedengrensecurity.se