Back to articles
Latest articles

Nyheter

Med hjälp av vår energisparkalkylator räknar du lätt ur hur mycket du kan spara på brandlarms- och nödbelysningssystem

Med vår nya energibesparelsesparkalkylator kan du enkelt och snabbt beräkna hur mycket energi, pengar och CO2-utsläpp du kan spara genom att köpa marknadens mest energieffektiva brandlarms- elle...

09.02.2024

Läs mer

Nyheter

Hedengrens säkerhetssystemsortiment kompletteras med talat utrymningslarm

Hedengren Security har ingått ett samarbetsavtal med det nederländska företaget 4Evac i Finland, Sverige, Norge och Estland. Som ett resultat av samarbetsavtalet kommer Hedengren...

05.01.2024

Läs mer

Nyheter

Hedengren Group förlitar sig på långsiktiga kundrelationer och investeringar i att utveckla den befintliga verksamheten

Hur var året 2023 för Hedengren Group, och hur kommer nästa år att se ut? Vi bad koncernchef Marek Hintze att ge närmare svar på frågorna. "Med tanke på årets utmanande...

19.12.2023

Läs mer

Ett energieffektivt säkerhetssystem ger upp till 90 % lägre energiförbrukning

Användningen av energieffektiva byggnadstekniklösningar gör att du kan påverka koldioxidavtrycket och miljövänligheten hos en byggnad väsentligt. FIREscape minskar koldioxidutsläppen från säkerhetssystemet över tio gånger jämfört med ett vanligt LED-belysningssystem.  Innovationen är den mest energieffektiva säkerhetslösningen på marknaden.

Enligt miljöministeriet genererar byggnation 35 % av växthusutsläppen i världen och 65 % av dessa genereras av energiförbrukningen under byggnadernas livscykler. Att minska koldioxidavtrycket från byggnaders energiförbrukning kräver modern teknik för bland annat byggtekniksystemen. För att möta denna utmaning har Hedengren Security i Finland utvecklat den innovativa brandsäkerhetslösningen Prodex FIREscape.

- För att säkerställa en säker nödutgång krävs många hänvisningsarmaturer som ska vara tända dag och natt i en byggnad. Därför ackumulerar belysningen många driftstimmar per år. Detta leder till i att nödbelysningssystemets energiförbrukning har en avgörande inverkan på en byggnads koldioxidavtryck, säger Roberto Nyholm, Scandinavian Region Manager på Hedengren Sverige.

Prodex FIREscape sparar mycket energi jämfört med ett traditionellt system som använder LED-lampor; jämfört med ett fluorescerande belysningssystem är besparingarna ännu större. I en medelstor 100-armaturbyggnad, till exempel, uppnåddes 3 680 kWh årliga energibesparingar genom att välja Prodex FIREscape som nödarmatursystem.

- När de skalas genererar dessa teknikval enorma besparingar.

Ett kombinationssystem sparar material

Prodex FIREscape kombinerar två av de viktigaste säkerhetssystemen i en byggnad; brandlarmsystemet och nödarmatursystemet. Det unika kombinationssystemet ger avsevärt förbättrad brandsäkerhet, eftersom det intelligenta systemet kan styra utrymningen från byggnaden längs säkra vägar med hjälp av hänvisningsarmaturer som skiftar enligt de aktuella förhållandena.

- Ett enda system består av en multifunktionscentral och gemensam kabeldragning för armaturer och branddetektorer, vilket väsentligt minskar materialförbrukningen, säger Nyholm.

Innovativ LED-teknik

Neptolux-seriens hänvisningsarmaturer, använder den senaste tekniken med låga spänningar, vilket gör att armaturens driftstemperatur hålls stabil. Armaturens NiMH-enhetsspecifika batteriteknik ger i sin tur längre livslängder än kondensatorbaserade lösningar.

- Med hjälp av dessa lösningar har vi kunnat minska strömförbrukningen för hänvisningsarmaturer som är aktiva dygnet runt till endast 0,2 watt och vi har också kunnat förlänga deras livslängd för att matcha byggnadens ombyggnadsintervaller.  Eftersom materialen som används i armaturerna även är helt återvinningsbara, skulle jag säga att systemets positiva miljöpåverkan är enorm, avslutar Nyholm.

Intresserad? Fråga mer

+46 (0)8-23 16 00 eller per e-post på förnamn.efternamn@hedengrensecurity.se

Search engine powered by ElasticSuite