Familieselskapet Hedengrens historie

Hedengren har hele tiden hatt sterke verdier som fundament i familieselskapet. Vi opptrer med respekt for andre, som en ansvarsfull samfunnsaktør. Ekspertise kombinert med kontinuerlig utvikling og respekt for individet har gjort oss til en verdsatt partner i dag.

Som styreformann i Hedengren sitter Berndt Johansson, representant for eierslektens tredje generasjon.
 

I 2018 hadde Hedengren 100-årsjubileum

100 års reise, som måles med kundenes vedvarende tillit.
Full av hendelser, handlinger til nytte for samfunnet og mennesker.
Løsninger med ekspertise og et stort blått og hvitt hjerte.

Hedengrens historie

Selskapet ble grunnlagt: 1918 – 1928

Den 6. juni 1918 holdt fetterne Jarl og Walter Hedengren et konstituerende møte for et nytt aksjeselskap, der de besluttet å åpne en elektrohandel, Aktiebolaget J. Hedengren & C:o Osakeyhtiö, på adressen Andrégatan 15.  Forretningsideen var dristige «full service i elektrobransjen». De første forretningslokalene finnes den dag i dag (hjørnehuset ved Lönnrotsgatan og Fredriksgatan).

Hedengrens første lokaler var på 52 m², og et år etter oppstarten besto personalet av 7 personer: eierne, en ekspeditør og 4 montører.

De første fallgruvene ble skjebnesvangre for fetterne Hedengren. Den 20. mars 1920 ble den unge elektrohandelen innløst av Einar Johansson, som tidligere hadde jobbet i forsikringsbransjen. Den nye eieren og Hedengrens første adm. dir. beholdt navnet på selskapet, som allerede hadde et godt renommé.

Einar Johansson annonserte flittig i dagspressen og fikk dermed formidlet selskapets forretningsidé. Butikken hadde liten plass, men den var velorganisert og hadde et omfattende produktsortiment.

I begynnelsen av 1922 overtok Hedengren et elektromekanisk verksted, som Einar Johansson hadde brukt til alt reparasjonsarbeid som kundene hadde kommet med. Verkstedets eier, Birger Lundell, ble minoritetseier i selskapet.

«Kom til butikken i kveld kl. 7. Da kan dere høre radiosendinger fra Tyskland.» Det kunne man lese i en annonse høsten 1924 og som viste til de nye butikklokalene i Skillnaden 2 (Bensowska husets tomt). Hedengren hadde begynt å montere datidens mest populære produkt – radioapparatet – og «HEDE-radioen» gikk inn i historien som det første finske radiomerket! Lokalene ved Skillnaden var nå på 230 m², og da man i 1928 dessuten fikk ytterligere 700 m² i en gårdsbygning, holdt det i lang tid fremover.

I 1926 hadde selskapet 37 ansatte, hvorav 22 montører. For å møte nye utfordringer, som blant annet den økende bilismen medførte, ble det inngått importavtaler, og noen av disse varte i over 7 tiår! Einar Johanssons første bil (1930) var en 1926-modell Ford Touring

Depresjon og krig: 1928 – 1948

I 1928 ble det skrevet et nytt kapittel i Hedengrens historie som elektrohandel. Virksomheten ble lagt ned, og selskapet fokuserte på import og engroshandel.  Frem til nå hadde Hedengren benyttet alle datidens måter å øke salget på: I tillegg til annonsering deltok man på messer og arrangerte regelmessig demodager. I en skiltvindukonkurranse hadde man fått anerkjennelse og diplom.

De tidlige 1930-årene var fortsatt preget av depresjonen, men snart skulle det bli bedre tider i Helsingfors:   Man hadde startet byggingen av hotell Torni. Hotellet ble det første fullt elektrifiserte huset i Finland; her brukte man verken ved eller gass.  Hedengren hadde erobret en ny bransje: Selskapet ble en ledende elektroentreprenør – og etter at hotell Torni åpnet dørene den 19. mars 1931, kunne selskapets første storverk ses over hele byen. 

På Floradagen den 13. mai 1936 fikk det nye selskapet AB Elektrosignal Sähkömerkki OY (ESM) offisiell godkjenning av Handels- og industriministeriet. Den ble mottatt av administrerende direktør Einar Johansson og Carl-Gustav von Schantz, teknisk leder for selskapet som senere skulle bli kjent som ESMI.

I begynnelsen av 1938 sto «Bilpalatset» (i dag Tennispalatset) ved Fredriksgatan 65 ferdig. Hedengren flyttet dit i 1940 og fikk da et areal på 1600 m². Elektrosignal (ESMI) hadde 900 m² på denne eiendommen.

Under krigen var ca. en tredel av personalet kalt inn til krigstjeneste. Hedengren betalte en såkalt reservistlønn til alle.   Tiden satte sitt preg på produksjonen: Man produserte vifter til treforgassere, releer, startmotorer m.m.

Tiår med gjenoppbygging: 1948 – 1978

Administrerende direktør Einar Johansson ble tildelt kommerserådstittelen den 15. oktober 1948.

I løpet av tiden i Tennispalatset på Fredriksgatan 65 ble Hedengrens representasjoner utvidet betydelig. Den i dag så viktige sikkerhetsgruppen ble opprettet på midten av 50-tallet. De fortsatte også å utvikle egne produkter. Man begynte for eksempel å produsere Hedoy motorvarmere i 1951.

Husholdningsmaskiner, for eksempel støvsugere (Electrolux) hadde man importert helt siden 1945. I 1952 ble det opprettet en egen «avdeling for husholdningsmaskiner», som fikk egne lokaler i Espilä-huset. 

I 1972 ble støvsugermerket som ble solgt av Hedengrens forhandlere, byttet ut med Volta, som også var et produkt fra Electrolux. Navnet Electrolux ble beholdt for støvsugerne som ble solgt via direktesalg. Direktesalget startet i 1960.

I 1960 flyttet Hedengren tilbake til sine opprinnelige røtter, dvs. til Nordqvistska huset i Lönnrotsgatan 18. Nå hadde de 6000 m² til rådighet. I forbindelse med flyttingen ble selskapets navn endret til dagens form, OY HEDENGREN AB.

Einar Johansson døde den 31. oktober 1961 i en alder av 69 år. Hans sønn, siv.ing. Bror Johansson, som hadde blitt lært opp av sin far til å lede selskapet, tok over roret dagen etter.
 
«Å bygge en egen kontorbygning er en viktig del av Hedengrens ABs planer for den nærmeste fremtiden». Dette ble sagt i nyheten som STT formidlet i 1968, da selskapet feiret 50 år. Datterselskapet ESMI hadde allerede i 1963 kjøpt en gammen fabrikkeiendom av Vulcan Oy, på Drumsövägen 50. Hedengrens og ESMIs felles forretningseiendom sto ferdig i desember 1969. (Da tomten var planert som småindustriområde, skulle kontorbygningen bygges i tråd med denne.)

Høykonjunktur: 1978 – 1988

I 1978 kom JVC med blant produktene som Hedengren importerte. Takket være video-boomen fikk salget en pangstart. Som et resultat av dette ble det etablert en ny avdelingsgruppe for hjemmeelektronikk i 1983. Selskapet hadde nå fem avdelingsgrupper: Elektro og profesjonell elektronikk, husholdningsmaskiner, hjemmeelektronikk, kjøretøyservice og industriteknikk samt akkumulator-, reparasjons- og serviceavdelingsgruppen.

Administrerende direktør Bror Johansson ble tildelt kommerserådstittelen den 8. juli 1983.
Da «BJ», dvs. Bror Johansson, gikk ut i pensjon den 1. januar 1987, var det den daværende økonomidirektøren Björn «Nalle» Lönnberg som tok over som administrerende direktør. Bror Johansson hadde nå rollen som styreformann.

I mai 1987 ble det gjennomført et oppkjøp som gjorde at Oy Feldt Ab, som er kjent for sine merkeprodukter innen belysningsbransjen, i sin helhet ble overtatt av Hedengren. Handelen ga opphav til Hedengrens belysningsenhet, som sammen med designere innen ulike bransjer skaper imponerende belysningsløsninger for en rekke ulike arkitektoniske bygninger, nærings- og kulturbygninger samt inne- og utebelysning for private husholdninger.

Kraftig vekst: 1988 – 1993

Hele 80-tallet var en tid med sterk vekst. Da Hedengren fylte 70 år i 1988, ble det feiret med pomp og prakt på Dipoli, der de ansatte med følge var invitert. Til stede var over 600 personer som fikk se en komisk oppsetning om selskapets historie, høre en hilsen fra den nye adm. dir. samt spise, danse og bli kjent med hverandre.
 
I slutten av august 1990 stiftet man datterselskapet Oy Hedengren Data Ab, som spesialiserte seg på mikrodatamaskiner.  I tillegg til mikrodatamaskiner hørte perifert utstyr og monitorer til hovedproduktene.

Under lavkonjunkturen 1991 – 1994 kjempet Hedengren iherdig –
og holdt seg flytende. Man trengte ikke legge frem enda et årsresultat i minus.
Den 10. desember 1991 ble det signert en avtale som gjorde Hedengren til eier av ESMIs andel av eiendommen på Drumsö.

I begynnelsen av januar 1993 gjorde man direktesalgsenheten om til et selskap, som da ble datterselskapet Oy Hedi Ab.

Ved årsskiftet 1993 – 94 kjøpte Hedengren SLO Kommunikation Ab. Sammen med gruppen for profesjonell video ble det opprettet et nytt datterselskap, Oy HedCom Ab. HedCom er for øyeblikket ledende importør og leverandør av profesjonell video- og lydteknologi samt belysningsteknologi for scener og TV-studioer.
 
Da selskapet fylte 75 år i 1993, uteble festlighetene. Bror Johansson konstaterte at «det ikke er noen grunn til å feste, da hele landet lider av lavkonjunkturen og dens virkninger.» Festlighetene ble i stedet holdt på et mer passende tidspunkt den 27. september 1995. Igjen inviterte man alle ansatte med følge, og denne gangen til operetten «Flaggermusen» av Strauss på den nye Nasjonaloperaen, etterfulgt av middag.

I 1993 ble datterselskapet AS Hedengren Eesti etablert i Tallinn, for å fremme eksporten til Baltikum.

I 1993 ble det opprettet et salgskontor i St. Petersburg, som i 1996 ble Hedengrens datterselskap AO HedTech, for å koordinere eksporten til Russland.

Divisjonenes etablering: 1993 – 1998

I begynnelsen av 1995 solgte Hedengren sin andel av aksjene i Oy Esmi Ab.

I april 1996 startet man Oy Hedi Abs direktesalg av støvsugere under merket Lux. Under dette navnet selges det globalt i over 35 land.

I mars 1997 oppfylte Hedengrens kvalitetssystem standarden ISO 9002. Etter inspeksjonen ga FIMKO Oy selskapet det offisielle sertifikatet.

I april 1997 besluttet Säkerhetsteknikcentralen (TUKES) å gi Hedengren elektroentreprenørenes sertifisering i henhold til EUs lovgivning. Selskapet var den første finske elektroentreprenøren som ble sertifisert i henhold til den nye sikkerhetsforordningen.

I 1997 ble ADB-selskapet Tositieto Oy – Realdata Ab et heleid selskap av Hedengren.  Selskapet hadde vært deleier siden 1977, først sammen med Hufvudstadsbladet og Tilgmann Oy, deretter med Hbl som andre eier.

Vårt logistikksenter, sentrallageret i Köklax, som ble bygget i fire faser, ble utvidet til sin endelige størrelse i desember 1997.

Som en følge av rasjonaliseringer i selskapet, valgte Hedengren ved årsskiftet 1997 – 98 å fokusere stadig mer på elektronikk og elektroteknikk. Divisjonen for kjøretøyservice og industriteknikk ble oppløst, og markedsføringen av verktøy ble innlemmet med «elektrodelen». I begynnelsen av 1998 hadde selskapet tre sterke divisjoner: Elektro- og industriteknikk, profesjonell elektronikk og installasjon samt hjemmeteknologi.

Foran et nytt årtusen: 1998 – 2008

Den 1. mars 1999 fant det sted et generasjonsskifte i eierfamilien. Kommerseråd Bror Johansson ga formannsposten til Berndt Johansson, representant for den tredje generasjonen, som gikk inn i rollen på heltid.
 
Samme år ble Oy Hedengren Ab gjort om til morselskap, med ansvar for konsernets felles funksjoner. Økonomidirektør Jörg Robertz ble utnevnt til adm. dir. for morselskapet, som tok over etter selskapets mangeårige adm. dir. Björn Lönnberg da han gikk ut i pensjon.  Av forretningsområdene opprettet man datterselskapene Oy Hedtec Ab, Hedpro Ab og Oy Hedoy Ab.
Usikkerheten på verdensmarkedet kastet skygger over starten på det nye årtusenet, og den økonomiske veksten i Europa var treg.  Til tross for dette forbedret Hedengren resultatet og soliditeten.

Omfattende prosjektleveranser, en stadig større etterspørsel etter hjemmeteknologi og utviklingen av virksomheten medvirket til økt omsetning.

I 2005 ble virksomheten innen sikkerhetsfunksjoner utvidet til å inkludere nødbelysningssystemer (Oy Neptolux Ab) og online-salg av komponenter til sikkerhetssystemer (Oy Neptosec Ab).

I 2006 ble det opprettet et kontor i Stockholm for å fremme den voksende sikkerhetsvirksomheten ytterligere. 

Våren 2007 valgte konsernet å omstrukturere ved å dele virksomheten inn i fire divisjoner: Hjemmeteknologi, Husteknologi, Sikkerhetsteknologi og AV- og kringkastingsteknologi.

I 2008 feiret Hedengren 90 år i arbeidets tegn med siktet innstilt på å bygge opp en fremgangsrik 100-årsjubilant av virksomheten.  Selskapets nåværende sterke forretningsområder utvider sine tilbud og styrker sine kunderelasjoner så vel innenlands som utenlands.

Fremover med målbevisste skritt, 2009 – 2018

I 2009 spredte finanskrisen seg over hele verden. Hos Hedengren ga imidlertid besluttsomme tiltak resultater i en krevende markedssituasjon. I tillegg til 400 vareleverandører ble det lansert nye hovedprodukter, og produktutviklingen fortsatte.

Selv om finanskrisen fortsatt påvirket 2010, ga det iherdige arbeidet i Hedengren resultater, og alle divisjonene i selskapet kunne vise til overskudd.  Selskapets styre besluttet å innlede en omfattende renovering og modernisering av kontorbygningen på Drumsö.

Høydepunkter i 2011 var leverandørprisen som Hedtec ble tildelt av den mangeårige svenske kunden Frico, fornyelsen av Securitys nettbutikk samt milepælen i Hedengren Directs direktesalgshistorie da man i Finland oversteg grensen med over 550 000 solgte støvsugere. 
Virksomheten fortsatte å vokse i 2012. Mot slutten av året ble oppkjøpet presentert, og Hedengren hadde nå datterselskaper ikke bare i Sverige og Estland, men også i Norge.

I 2013 satset man på å effektivisere serviceopplevelsen: Det ble blant annet lansert en ny webside, og man innførte elektronisk fakturering. Renoveringen av kontorbygningen på Drumsö ble ferdigstilt.

I 2014 begynte man å fornye virksomhetsstyringssystemet for å skifte ut en rekke gamle systemer og effektivisere virksomheten.

I 2015 ble siv.ing. Henrik Eklund, økonom Lars Husberg og siv.ing. Lars Wiberg invitert til å bli styremedlemmer i Hedengren. Som styremedlemmer fortsatte Berndt Johansson som styreformann, arkitekt Kenneth Lundell og siv.ing. Ralf Sohlström. Den 1. april 2015 ble Marek Hintze ansatt som administrerende direktør i Oy Hedengren Ab.

Et av de største øyeblikkene i 2016 var åpningen av Hedengren-skolen, det vil si skolelokalene for barneskolen i Hedengrens eiendom.  Som forretningsområder fortsatte datterselskapets Oy Hedengren Security Ab, Oy Hectec Ab og Oy Hedengren Direct Ab.

Prins William besøkte Hedengren-skolen i november 2017.

Virksomhetenes samarbeid intensiveres. Hedengren feirer 100 års historie sammen med eiere, medarbeidere og kunder.