Back to articles
Latest articles

Nyhet

Fredelig jul og godt nytt år i 2023!

Vi ønsker å takke alle partnere for godt samarbeid i 2022. I år doneres vårt Julegave fond til trengende i Ukraina.

19.12.2022

Les mer

Nyhet

Besparelser og synergi – Hedengrens tjenesteplattform gir nye fordeler gjennom sammenkobling og raffinering av data

Den nye globale tjenesteplattformen kobler eiendommens systemer sammen og produserer analysert data som håndteres av eiendomsforvalteren. - Dataanalyse er til stor hjelp når man ...

18.11.2022

Les mer

Nyhet

Den nye virksomhetslederen Jan Herranen: "Utvikling sammen med kundene er nøkkelen til vekst."

Jan Herranen, ekspert på sikkerhetsledelse og tjenesteutvikling, har startet som Managing Director i Oy Hedengren Security Ab og sluttet seg til Hedengren-konsernets ledergruppe....

01.09.2022

Les mer

Fredelig jul og godt nytt år i 2023!

Vi ønsker å takke alle partnere for godt samarbeid i 2022.

I år doneres vårt Julegave fond til trengende i Ukraina.