Løsninger på forskjellige nivåer:

Grunnivå – klienten kobler sikkerhetssystemsenteret til ønsket sky ved bruk av Hedengren Device Server (HDS)-modemet for mobilt bredbånd . Data kan overføres i begge retninger, og enheter kan også motta kontrollkommandoer fra andre systemer. Inkluderer Hedcloud-tjenesten hvis dataoverføring fra HDS-modemet for mobilt bredbånd til nettskyen er tillatt.

Første nivå – dataoverføring innebærer en Hedengren-tjenesteplattform med grunnleggende funksjoner.

Andre nivå – inkluderer Hedengren-tjenesteplattformen med avanserte funksjoner og rapporteringsfunksjoner. Plattformen kan også kobles til tredjepartsenheter. Grensesnittet kan tilpasses dine behov og kobles til tredjepartsenheter.

Tredje nivå, dvs. enterprise-nivå  – Hedengren tjenesteplattform er spesialtilpasset til kundens behov. Kunden vil også ha tilgang til dataene som samles inn på det åpne grensesnittet. Det åpne grensesnittet kan brukes til rapportering, tidsserieanalyse og prognoser, samt for å få dypere dataanalyse fra en tredjepart.
Produktsjef