Back to articles
Latest articles

Nyhet

Eliaden 2024: En vellykket messe for Hedengren

Vi i Hedengren deltok på fagmessen Eliaden fra 28. til 30. mai. Messen samlet over 20.000 mennesker, til tross for at det er tøffe tider for mange. Vi introduserte vårt nye n...

05.06.2024

Les mer

Nyhet

Årsrapporten for Oy Hedengren Ab for 2023 er blitt publisert

Rapporten inneholder det konsoliderte resultatregnskapet og balansen, nøkkeltall om forretningsutvikling, samt administrerende direktørs og forretningsområdesjefers gjennomganger. Årsrapporten e...

22.04.2024

Les mer

Nyhet

Hedengren utvider sin produktportefølje med talevarsling

Hedengren Security har inngått en samarbeidsavtale med det nederlandske selskapet 4Evac for Finland, Sverige, Norge og Estland. Som et resultat av samarbeidsavtalen vil Hedengren...

05.01.2024

Les mer

Den nye virksomhetslederen Jan Herranen: "Utvikling sammen med kundene er nøkkelen til vekst."

Jan Herranen, ekspert på sikkerhetsledelse og tjenesteutvikling, har startet som Managing Director i Oy Hedengren Security Ab og sluttet seg til Hedengren-konsernets ledergruppe. Administrerende direktør Willy Grönqvist går av med pensjon 31. september 2022.

Jan Herranen har bred erfaring fra sikkerhetsbransjen,  internasjonal forretningsdrift og salgsutvikling. Han har også inngående kunnskap om samfunnsansvar og å skape bærekraftige tjenestekonsepter. Herranen kommer fra stillingen som administrerende direktør i Rototec Oy, Europas største geoenergiselskap.

Kvalitet, pålitelighet og sterke verdier. Det var disse tre egenskapene Herranen la merke til under sine møter med Hedengren. Under samarbeidsprosjektet ble Herranen imponert over Hedengrens langsiktige kunde- og partnerforhold. Det 100 år gamle selskapet hadde skapt kundeforhold som gikk i arv fra én generasjon til den neste. Ofte utviklet forholdet seg til et likeverdig partnerskap, takket være godt samarbeid og innovasjoner.

"Teknologien utvikler seg kontinuerlig og kundenes behov endrer seg  raskt. Det betyr at det i fremtiden vil bli stadig mer vanlig å oppnå vekst ved å samarbeide tett med kundene. Hedengren Security har en usedvanlig sterk samarbeidskultur, en enormt stor erfaringskapital og solid kompetanse innen produktutvikling".

Verdi skapes i møte med kundene

Herranen, som begynte i sin nye jobb 15. august, kom til Hedengren fra Europas største geoenergiselskap Rototec Oy hvor han var administrerende direktør. Før dette hadde han en lederstilling i SK Protect Oy, et sikkerhetsselskap med fokus på bedriftssikkerhet.

 

Jan Herranen
"Jeg setter pris på Hedengren Securitys verdier og samarbeidskultur. Internasjonalisering er et naturlig neste steg for en bedrift som håndterer alle kundemøter med den største forsiktighet og som gjør at kundene føler at de har lykkes med sine mål", sier Jan Herranen, som begynte som selskapets nye virksomhetsleder 15. august 2022

 

"Min erfaring er at det er personalets kompetanse og kundemøtene som skaper verdi, også i store selskaper. Jeg ønsker å verne om en arbeidskultur den enkeltes arbeidsinnsats respekteres og alle gis like muligheter til å utvikle seg i arbeidet sitt," sier Herranen.

Herranen, som i løpet av sin karriere har vært ansvarlig for store tjenesteutviklingsprosjekter og sikkerhetsplanlegging for internasjonale selskaper, føler at hans særlige styrke ligger i tjenesteutvikling og tjenestedesign.      

"Hedengren Securitys åpne integrasjonsgrensesnitt, fleksible produktutvikling og kunderelasjoner danner et godt grunnlag for vekst innen tjenesteutvikling og etablering av tjenestemodeller som igjen gir ny merverdi."

Herranen er også interessert i å utvide det nordiske markedet.

"Når store selskaper outsourcer sin virksomhet, understrekes viktigheten av stabilitet og pålitelighet. Når det gjelder internasjonalisering, spiller også partner- og forhandlerforhold en nøkkelrolle. Det er viktig at vi virkelig lytter til våre interessenter og jobber for deres sak på alle områder."

Ansvar skal synliggjøres

Ifølge Herranen vil ESG-spørsmål ha stor betydning i selskapets fremtid. Herranen fungerte som administrerende direktør i et geoenergiselskap i en tid da interessen for spørsmål som energiselvforsyning, sirkulær økonomi og samfunnsansvar ble aktuelle igjen blant både investorer, eiendomsbesittere og ansatte.   

"Jeg ønsker å synliggjøre hvor viktig livssyklustenkning og bærekraftig utvikling er for Hedengren Security, samt synliggjøre fordelene som oppnås for våre kunder og miljøet, når vi går fra produktorientert salg til et mer omfattende tjenestetilbud", sier Herranen.

 

Jan Herranen
"Jeg liker ideen om at selskapet lover å gjøre sine ansatte profesjonelle i bransjen og deretter gi dem mulighet for å gå sine egne veier. Frihet og tillit er nøklene til engasjement", sier Herranen.

 

Herranen, som er utdannet geolog, røper at han i bunn og grunn er en jordnær vitenskapsmann som løser problemer med både sunn fornuft og hammer.

"Jeg streber etter å se positivt på ting og å handle ærlig og i god tro. Mitt hoved ønske er å bli bedre kjent med menneskene som jobber i Hedengren. Jeg verdsetter de sterke røttene til det hundre år gamle selskapet, som sørger for at selskapet ikke sklir inn på feil spor selv om vi moderniserer toget", sier Herranen med et smil.
   

Om Jan Herranen:

  • Familien inkluderer hans kone, tre voksne barn og en pitbull-terrier.
  • Liker å utfordre seg selv.
  • Tester alle nye produkter på markedet.
  • Eier en liggesykkel og sykler flere hundre kilometer hver uke.
  • Elsker havet og å være i naturen.   
  • "Spør du meg om glasset er halvtomt eller halvfullt, svarer jeg at glasset er for stort."

 

Search engine powered by ElasticSuite