Back to articles
Latest articles

Nyhet

Fredelig jul og godt nytt år i 2023!

Vi ønsker å takke alle partnere for godt samarbeid i 2022. I år doneres vårt Julegave fond til trengende i Ukraina.

19.12.2022

Les mer

Nyhet

Besparelser og synergi – Hedengrens tjenesteplattform gir nye fordeler gjennom sammenkobling og raffinering av data

Den nye globale tjenesteplattformen kobler eiendommens systemer sammen og produserer analysert data som håndteres av eiendomsforvalteren. - Dataanalyse er til stor hjelp når man ...

18.11.2022

Les mer

Nyhet

Den nye virksomhetslederen Jan Herranen: "Utvikling sammen med kundene er nøkkelen til vekst."

Jan Herranen, ekspert på sikkerhetsledelse og tjenesteutvikling, har startet som Managing Director i Oy Hedengren Security Ab og sluttet seg til Hedengren-konsernets ledergruppe....

01.09.2022

Les mer

Besparelser og synergi – Hedengrens tjenesteplattform gir nye fordeler gjennom sammenkobling og raffinering av data

Den nye globale tjenesteplattformen kobler eiendommens systemer sammen og produserer analysert data som håndteres av eiendomsforvalteren. - Dataanalyse er til stor hjelp når man skal forbedre energieffektivitet, automatisere prosesser og redusere feilmeldinger, sier salgsdirektør i Hedengren Security, Kim Ek.

Denne innovasjonen vil påvirke hele bransjen og oppstod ifølge Kim Ek etter behovet for å gjøre systemforvaltningen i eiendommene klarere og samle informasjonen fra de forskjellige enhetene på ett sted. Man ønsket å få en nøyaktig analyse av de stadig voksende datastrømmene, som ville være til nytte både for eierne, de vedlikeholdsansvarlige samt brukerne av eiendommene.

Helt fra begynnelsen av ble planleggingen av det fremtidige verktøyet styrt av åpenhet og skalerbarhet.

"Vi tror at en helt åpen og leverandøruavhengig tjenesteplattform vil gi brukerne størst utbytte på lang sikt. Plattformens skalerbarhet gjør at eiendommene og systemene kan befinne seg på ett eller flere steder rundt om i verden, og plattformen passer for brukere i alle størrelser", sier Ek.

I praksis er Hedengren-plattformen også åpen for systemene til Hedengren Securitys konkurrenter, og man kan fritt koble forskjellige andre dataproduserende enheter og systemer til den.

"Jo mer informasjon vi får inn om eiendommen, dess nyttigere analyser kan vi produsere. Dataanalyse avslører for eksempel ulike trender i hvordan folk beveger seg, noe som gjør at vi blant annet kan optimalisere energieffektiviteten til eiendommene", forklarer Ek.

Samarbeid gir et ny type utbytte

Utviklingen en ny type verktøy krevde en høy programvare- og systemekspertise. Som teknologipartner valgte Hedengren Security det nordiske programvareselskapet Web Your Services Oy, som allerede hadde startet opp utviklingen av en intelligent tjenesteplattform som analyserer data fra forskjellige kilder.

 

En intelligent tjenesteplattform som analyserer data fra forskjellige kilder
Tjenesteplattformen tilbyr eiere av eiendommer et dekkende situasjonsbilde, som viser alle alarmer, hendelser og statuser for enhetene i objektet. Systemet kan administreres med datamaskin, iPad og smarttelefon.

"Det var flott å få utvikle plattformen videre sammen med en partner som vet hvordan man skal gå videre. Vi startet utviklingsarbeidet i et stort volum og veldig kundeorientert med én gang, og vi hadde både produktutvikling, produktledelse og salg med i prosjektet", forteller styreleder i Web Your Service Oy,  Veli-Matti Luukkanen.

Ek roser også kompetansen og visjonen i partnerbedriften – og fremhever spesielt det sterke og grundige grunnarbeidet i utviklingsarbeidet.

"Når det er snakk om et verktøy som skal betjene store internasjonale selskaper, må man jobbe grundig i alle utviklingsfasene. Vi ønsket at innføringen av systemet skulle gå raskere og enklere enn det vi har vært vant til i denne bransjen. Samt at informasjonen skulle være lett tilgjengelig og lett å bruke for kundene", sier Ek.  

Dataanalyse hele døgnet

Luukkanen anser Hedengren-tjenesteplattformen som et revolusjonerende verktøy for hele bransjen, som både gir økonomiske og kvalitative fordeler for eiere av eiendommer i alle størrelser. Fordelene skapes blant annet av automatisering av kontrollprosessene samt av effektivisering av energiforbruket.

 

Kim EK
Ifølge salgsdirektøren i Hedengren Security, Kim Ek, øker fordelene med Hedengrens tjenesteplattform i takt med datastrømmene. - Dataanalysen bidrar til optimering av energieffektiviteten, og man sparer kostnader når systemene reagerer på feilsituasjoner før de kan observeres av våre menneskelige sanser, sier Ek.

 

"Der hvor vi mennesker er i stand å observere nøyaktig i et par timer, samler og kombinerer det intelligente systemet data, forutser og håndterer feilsituasjoner og optimerer bruksgraden og energiforbruket hele døgnet rundt", sier Luukkanen.

Grunntanken er at systemene utfyller hverandre – dersom adgangskontrollsystemet utløser alarm om en dør som er åpen, viser videosystemet hvorfor døren er åpen. Informasjonen forteller om man må iverksette tiltak i saken.

Ek roser det målgruppespesifikke situasjonsbildet som systemet gir.

"For eksempel kan man generere informasjon i en raffinert form til ledelsen i bedriften til utviklingen av egen virksomhet – på dette tidspunktet er det få eiere eller innehavere av selv store eiendommer som får grunnleggende informasjon engang fra sine egne systemer".

Et system som kjøpes som en tjeneste

Hedengrens tjenesteplattform, som kommer ut på markedet høsten 2022, vil selges som en månedlig tjeneste, noe som gjør det enklere å målrette produktet etter kundens behov.

"Et produkt som selges som en tjeneste er også lettere å oppdatere. Vi kan garantere at kundene hele tiden får benytte seg av den nyeste teknologien og beste ekspertisen, og de trenger ikke å sørge for oppdatering av utstyr eller programvarer selv", sier Ek.
 

Styrelederen i Web Your Service Oy, Veli-Matti Luukkanen
Styrelederen i Web Your Service Oy, Veli-Matti Luukkanen, ser på samarbeidet på tvers av bransjegrenser som et vekstgrunnlag for innovasjon. – Når vi slår sammen programvarekompetanse, høy kompetanse innen sikkerhetssystemer og den nyeste teknologien, skapes det en helt ny type fordeler for sluttkunden, sier Luukkanen.

 

Tjenestepakken kan for eksempel inkludere en igangkjørings- og konsulenttjeneste, en vedlikeholdstjeneste eller en komplett hovedbrukertjeneste, hvor det også er eksperter som tar seg av analyseringen av data samt systemoptimaliseringen.

"Med dagens energiprisutvikling vil det største økonomiske utbyttet helt sikkert oppstå gjennom optimaliseringen av energiforbruket", sier Ek.


HVA FOR EN HEDENGREN-PLATTFORM?

  • Et åpent brukergrensesnitt som samler inn data produsert av systemene som opererer på eiendommen, og analyserer denne for bruk av ulike målgrupper.
  • Helt produsent-, merke-, modell- og produktuavhengig.
  • Enheter og systemer som produserer data, som f.eks. sikkerhetssystemer, bygningsautomatikksystemer, kameraer, sensorer, IoT-sensorer, strekkodesystemer, faktureringssystemer, termiske kameraer, skiltgjenkjenningskameraer og videostyringssystemer, kan kobles til plattformen.   
  • En uendelig skalerbarhet – egnet for bruk av organisasjoner og eiendommer i alle størrelser over hele verden.
  • Allsidig multiorganisasjons- og brukeradministrasjon – enkel å administrere selv et større antall brukere.
  • Toveiskoblinger muliggjør kontroll av tilkoblede enheter og systemer.
  • Fordelene vokser i takt med eiendomsmassen. De største fordelene oppstår ved optimalisering av bruksgraden og energiforbruket, automatisering av prosessene og forutsigelse av feilsituasjoner. I nødstilfeller oppstår det merverdi i form av et dekkende situasjonsbilde og en enkel systemadministrasjon.
  • Den ubegrensede lagringstiden for data gjør det mulig å sammenligne data fra lengre perioder og observere trender.


Ble du interessert i Hedengrens tjenesteplattform? Kontakt en av ekspertene i Hedengren Security >>