Back to articles
Latest articles

Nyhet

Takk for året som har gått

Vi ønsker alle våre kunder og partnere en fredelig jul. Ta vare på deg og dine nærmeste.   God jul og godt nyttår 2021! Ønsker vi alle sammen på Hede...

18.12.2020

Les mer

Nyhet

Disse lysene slukkes ikke når sistemann går hjem

I større bygninger kan det være hundre- og til og med tusenvis av henvisnings- og nødarmaturer som lyser dag og natt. Ved å benytte energieffektiv armaturteknologi i nødarmaturen...

03.01.2020

Les mer

Nyhet

Et energieffektivt sikkerhetssystem har opptil 90 % lavere energiforbruk

Bruk av energieffektive bygningsteknologiløsninger gir deg betydelig innflytelse på karbonavtrykket og miljøvennligheten til en bygning. FIREscape reduserer CO2 utslippene som genereres av sikke...

22.08.2019

Les mer

Automatisk testing holder testingskostnadene for evakueringsbelysningen nede og sikrer at systemet fungerer

Evakueringsbelysningens funksjon kan bare kontrolleres med regelmessig testing og vedlikehold. Størstedelen av evakueringsbelysningen her i landet testes manuelt, i motsetning til Neptolux-systemet, som er basert på kostnadseffektiv og pålitelig automatisk testing.

I tillegg til energiforbruket, samler det seg også opp andre viktige kostnader knyttet til den lovbestemte testingen og vedlikeholdet av evakueringssystemet, som for eksempel skifting av batterier og arbeidet med dette, samt eventuelle stillaskostnader. Evakueringsbelysningens funksjon kan bare kontrolleres med regelmessig testing og vedlikehold.

Som sentralenhet for det adresserte Neptolux-nødlyssystemet fungerer en batterisikret sentral, som kontinuerlig tester seg selv og armaturene og forsyner armaturene med bruksspenning i en normalsituasjon. Ved strømbrudd fungerer selve armaturene med egne batterier. Elektronikken i armaturene hindrer dyputladning av batteriene ved langvarige strømbrudd.

Neptolux fikk standarden Automatic Testing Standard, dvs. ATS-godkjenning i februar i 2017. Neptolux oppfylte kravene i standarden ATS 62034 allerede i 2006. Formålet med standarden er å forbedre systemenes driftssikkerhet og sikre en kontinuerlig overvåkning av utstyret.

Vi regnet ut testkostnadene til et middels stort hotell på 10 år for manuell og automatisk testing, med det Neptolux-systemet og et system med batterisentral fra en annen nødlysprodusent.

Sammenligning av testkostnadene for evakueringsbelysingen på 10 år for et middels stort hotell

  Eksempel: Testkostnader i 10 år
En vanlig LED-evakueringsbelysning med batterisentral
Manuell testing inkl. månedlige og årlige tester, ikke daglige
17 300 NOK
Neptolux-systemet
Automatisk testing inkl. daglige, månedlige og årlige tester
4 300 NOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opp til 75 % sparing i testkostnadene ved å velge Neptolux.
 

Manuell testing av evakueringsbelysningen vanlig

I Finland overvåkes og vedlikeholdes størstedelen av de installerte evakueringsbelysningssystemene manuelt. Dersom man kontrollerer systemet ved å bare se over utstyret, er det store sjanser for at man ikke oppdager alle funksjonsforstyrrelsene. Det kan for eksempel forekomme feil ved lyskildene i systemet. En kort månedlig test av kapasiteten avslører også bare en liten del av problemene. Når det gjelder reservestrømmen, gir en manuell kontroll det rette resultatet kun én gang i året, og bare dersom man går gjennom alle nød- og henvisningsarmaturene i bygningen i forbindelse med testingen.

Vi regnet ut batteritestingskostnadene på 10 år for et middels stort hotell med det Neptolux-systemet og et system med batterisentraler fra en annen nødlysprodusent.

Batterikostnadene for evakueringsbelysningen på ti år for et middels stort hotell

En vanlig LED-evakueringsbelysning med batterisentral 148 500 NOK
Med Neptolux LiPO-batterier 61 000 NOK
 

 

 

Med Neptolux sparte man nesten 86 600 € bare i batterikostnader i løpet av de ti årene.

Ble du interessert? Vil du vite mer?

Vi hjelper deg med planleggingen av en pålitelig og kostnadseffektiv evakueringsbelysning.

Du treffer salgsteamet vårt på telefonnummeret +47 906 49 222
og på e-postadressen post@hedengren.no.