Back to articles
Latest articles

Nyhet

De nye Neptolux-nødlysarmaturene leder evakueringen adaptivt i den riktige retningen

Hedengren Securitys nødlysserie Neptolux komplementeres med innfelte nød- og trappearmaturer som henviser til den sikreste rømningsveien.   Systemet, som består av N55-trappearmat...

10.05.2021

Les mer

Nyhet

Nyheter! trappelys N55, innfelt nødlys N68R-O/C og henvisningsarmatur med skiftende symboler N20X

Brannvarsling produktsortimentet komplementeres nå med nye produkter for adaptiv evakuering;  innfelte nødlys, trappelys og henvisningsarmatur med skiftende symboler som hen...

04.05.2021

Les mer

Nyhet

Hedengren Security søker erfarne Serviceteknikere

Vi har de siste årene hatt en sterk vekst og økt etterspørsel fra våre kunder og samarbeidspartnere. Vi ser med dette også at behovet for 1-2 nye serviceteknikere til vår serviceavdeling viser s...

30.04.2021

Les mer

Automatisk testing holder testingskostnadene for evakueringsbelysningen nede og sikrer at systemet fungerer

Evakueringsbelysningens funksjon kan bare kontrolleres med regelmessig testing og vedlikehold. Størstedelen av evakueringsbelysningen her i landet testes manuelt, i motsetning til Neptolux-systemet, som er basert på kostnadseffektiv og pålitelig automatisk testing.

I tillegg til energiforbruket, samler det seg også opp andre viktige kostnader knyttet til den lovbestemte testingen og vedlikeholdet av evakueringssystemet, som for eksempel skifting av batterier og arbeidet med dette, samt eventuelle stillaskostnader. Evakueringsbelysningens funksjon kan bare kontrolleres med regelmessig testing og vedlikehold.

Som sentralenhet for det adresserte Neptolux-nødlyssystemet fungerer en batterisikret sentral, som kontinuerlig tester seg selv og armaturene og forsyner armaturene med bruksspenning i en normalsituasjon. Ved strømbrudd fungerer selve armaturene med egne batterier. Elektronikken i armaturene hindrer dyputladning av batteriene ved langvarige strømbrudd.

Neptolux fikk standarden Automatic Testing Standard, dvs. ATS-godkjenning i februar i 2017. Neptolux oppfylte kravene i standarden ATS 62034 allerede i 2006. Formålet med standarden er å forbedre systemenes driftssikkerhet og sikre en kontinuerlig overvåkning av utstyret.

Vi regnet ut testkostnadene til et middels stort hotell på 10 år for manuell og automatisk testing, med det Neptolux-systemet og et system med batterisentral fra en annen nødlysprodusent.

Sammenligning av testkostnadene for evakueringsbelysingen på 10 år for et middels stort hotell

  Eksempel: Testkostnader i 10 år
En vanlig LED-evakueringsbelysning med batterisentral
Manuell testing inkl. månedlige og årlige tester, ikke daglige
17 300 NOK
Neptolux-systemet
Automatisk testing inkl. daglige, månedlige og årlige tester
4 300 NOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opp til 75 % sparing i testkostnadene ved å velge Neptolux.
 

Manuell testing av evakueringsbelysningen vanlig

I Finland overvåkes og vedlikeholdes størstedelen av de installerte evakueringsbelysningssystemene manuelt. Dersom man kontrollerer systemet ved å bare se over utstyret, er det store sjanser for at man ikke oppdager alle funksjonsforstyrrelsene. Det kan for eksempel forekomme feil ved lyskildene i systemet. En kort månedlig test av kapasiteten avslører også bare en liten del av problemene. Når det gjelder reservestrømmen, gir en manuell kontroll det rette resultatet kun én gang i året, og bare dersom man går gjennom alle nød- og henvisningsarmaturene i bygningen i forbindelse med testingen.

Vi regnet ut batteritestingskostnadene på 10 år for et middels stort hotell med det Neptolux-systemet og et system med batterisentraler fra en annen nødlysprodusent.

Batterikostnadene for evakueringsbelysningen på ti år for et middels stort hotell

En vanlig LED-evakueringsbelysning med batterisentral 148 500 NOK
Med Neptolux LiPO-batterier 61 000 NOK
 

 

 

Med Neptolux sparte man nesten 86 600 € bare i batterikostnader i løpet av de ti årene.

Ble du interessert? Vil du vite mer?

Vi hjelper deg med planleggingen av en pålitelig og kostnadseffektiv evakueringsbelysning.

Du treffer salgsteamet vårt på telefonnummeret +47 906 49 222
og på e-postadressen post@hedengren.no.