Kvalitet och miljö

Hedengrens moderbolag och inhemska dotterbolag har tilldelats kvalitets-och miljöcertifikaten ISO9001:2015 och ISO14001:2015. Certifikatet är ett erkännande av den systematiska utvecklingen av verksamheten till gagn för kunder, klienter, personal, ägare och övriga intressegrupper.

De viktigaste målen för koncernen och dess affärsenheter är lönsamhet, kundnöjdhet samt internt smidiga och effektiva praktiska rutiner. Genom att vara snabba, professionella och serviceinriktade säkerställer vi dagligen att våra kunder är nöjda.  Vi håller vad vi lovar och uppfyller kraven som ställs på oss. Vi förbinder oss att utveckla vår verksamhet och verksamhetssystem kontinuerligt så att de blir bättre, effektivare och lönsammare. Vi följer också de gemensamma spelreglerna som fastställts för att upprätthålla kvaliteten.  

Målet med miljöprogrammet är att se till att miljöaspekterna är en del av Hedengrens vardag. Värderingar och etiska regler tjänar som vårt rättesnöre i vår dagliga verksamhet. Vi följer lagar och förordningar och agerar som en ansvarsfull samhällsmedlem. Vi utvecklar aktivt vår verksamhet och vårt operativsystem så att vår verksamhet orsakar så lite miljöbelastning som möjligt. Miljöaspekten tas också hänsyn till i de produkter, tjänster och lösningar vi erbjuder.

Kvalitets-och miljöcertifikat omfattar:

Oy Hedengren Ab: Koncernens logistik och gemensamma funktioner.

Oy Hedengren Security Ab: Import, design, tillverkning, försäljning, installation och underhåll för säkerhetselektronik.

Hedengren Huolto: Service av elektronik samt maskiner och utrustning och till dem hörande funktioner.

Oy Hedtec Ab: Import, lagerhållning, beredning och försäljning av el-och VVS-produkter inom husteknik och industri.

Oy Hedengren Direct Ab: Import och försäljning av luftrenare för hushåll och allmänna utrymmen på företag samt import och försäljning av städutrustning- och tillbehör.

 

 

SGS_ISO-14001

SGS_ISO-9001ISO9001 sertifikaatti