Back to articles
Latest articles

Nyheter

Med hjälp av vår energisparkalkylator räknar du lätt ur hur mycket du kan spara på brandlarms- och nödbelysningssystem

Med vår nya energibesparelsesparkalkylator kan du enkelt och snabbt beräkna hur mycket energi, pengar och CO2-utsläpp du kan spara genom att köpa marknadens mest energieffektiva brandlarms- elle...

09.02.2024

Läs mer

Nyheter

Hedengrens säkerhetssystemsortiment kompletteras med talat utrymningslarm

Hedengren Security har ingått ett samarbetsavtal med det nederländska företaget 4Evac i Finland, Sverige, Norge och Estland. Som ett resultat av samarbetsavtalet kommer Hedengren...

05.01.2024

Läs mer

Nyheter

Hedengren Group förlitar sig på långsiktiga kundrelationer och investeringar i att utveckla den befintliga verksamheten

Hur var året 2023 för Hedengren Group, och hur kommer nästa år att se ut? Vi bad koncernchef Marek Hintze att ge närmare svar på frågorna. "Med tanke på årets utmanande...

19.12.2023

Läs mer

Hedengren Group förlitar sig på långsiktiga kundrelationer och investeringar i att utveckla den befintliga verksamheten

Hur var året 2023 för Hedengren Group, och hur kommer nästa år att se ut? Vi bad koncernchef Marek Hintze att ge närmare svar på frågorna.

"Med tanke på årets utmanande marknadsförhållanden har koncernen nått ett relativt bra resultat. Vi kunde upprätthålla en aktivitetsnivå som gjorde det möjligt för oss att investera i att förbättra verksamheten".

Tack vare långsiktiga kund- och partnerrelationer som bygger på ett starkt förtroende och sitt långsiktiga engagemang i forskning och utveckling, har koncernen kunnat upprätthålla goda resultat. Dessa faktorer håller företaget flytande även i utmanande situationer samtidigt som de gör det möjligt för Hedengren att ta nya initiativ, vilket är en viktig del av koncernens tillväxtstrategi.

Under 2023 har koncernen fokuserat på att skapa en optimal grund för tillväxt.

"Vårt förvärv av Prosec i Stavanger är ett bra exempel på detta. Vi har sett entvåsiffrig  tillväxt på den norska marknaden i tre år i rad, så det var ett naturligt val att fokusera på den marknaden. Tack vare vårt framgångsrika arbete har vi lyckats uppnå en marknadsandel på sex procent".

Förutom verksamheten i Finland och Norge har Hedengren även verksamhet i Estland och Sverige.

Hållbarhet i centrum för all verksamhet

Hedengren har under året tilldelats en silvermedalj av EcoVadis.  EcoVadis är ett av världens ledande system för hållbarhetsvärdering. Systemet gör en omfattande bedömning av företagets hantering av miljöfrågor, efterlevnad av arbetstagares rättigheter och mänskliga rättigheter, hänsyn till etik i verksamheten och hållbarheten av företagets inköpsmetoder.

Hedengren hade inte tidigare varit utvärderad av EcoVadis.

"Silvermedaljen är ett bevis på att hållbarhet och ansvar alltid har stått i centrum för Hedengrens verksamhet. Vi kommer dock inte att stanna här – nästa år siktar vi på guldmedaljen".

Hedengrens hållbarhetsteam vägleder koncernen mot kontinuerlig förbättring. Teamet har också som uppgift att definiera vad ansvar och hållbarhet innebär för Hedengren och att skapa ett systematiskt ramverk för hållbarhetsarbetet.

"Affärsverksamhet och fastigheter lämnar alltid miljöavtryck. Vi måste lära oss att optimera och minimera dessa miljöavtryck och hjälpa våra kunder att göra detsamma".

Ecovadis

På väg mot serviceaffärsverksamhet

Ett av årets höjdpunkter för säkerhetsexperten Hedengren Security var de omfattande organisationsförändringarna som gjordes på basis av kundinsikter.

I och med dessa förändringar kommer Hedengren Secuirty att fokusera mer på att tillhandahålla tjänster för sina kunder. Under det kommande året kommer företaget att ytterligare öka sina satsningar på serviceverksamhet.

"Vi vill ge en ny typ av värde till våra kunder och partners. Den feedback vi fått har visat att vår utveckling är i linje med våra kunders förväntningar".

Digitala tjänster

Digitala tjänster: viktigare än någonsin

För Hedtec Oy, som fokuserar på att importera byggteknik, har det senaste året lyft fram behovet av att utveckla digitala tjänster och implementera nya tekniker i kundgränssnittet.

"Vi måste kunna producera data som stöder våra partners verksamheter".

Företaget strävar efter att nå detta mål under ledning av sin nya IT-chef Juha-Matti Virkkula, som började i företaget i oktober 2023. Virkkula har som mål att förbättra integrationsmöjligheterna mellan Hedtec och partnersystemen.

Hittills verkar det att bolagets investeringar i automation har gett önskade resultat.

"Vi har sett en markant ökning av antalet kommersiella produkter under utveckling".

Hintze vill tacka alla partners, kunder och anställda för året 2023:

"Tack för ditt förtroende i Hedengren. Jag vill särskilt tacka våra anställda för deras fortsatta arbete för att bygga upp varaktiga kundrelationer och skapa förtroende. Jag är övertygad om att vår verksamhet kommer att fortsätta att växa och blomstra under de kommande åren".

 

Search engine powered by ElasticSuite