Back to articles
Latest articles

Nyheter

Hedengren tar i bruk rapporteringskanal för visselblåsning

Vi har föresatt oss att handla ärligt, ansvarsfullt och etiskt. Det förväntar vi oss också av våra intressenter som vi arbetar med. Vi vill främja en ansvarsfull och öppen verksamhetsk...

01.04.2022

Läs mer

Nyheter

Hedengrens nya strategi bygger på ägarfamiljens värderingar: ”Hållbara relationer med intressegrupper är stommen i vår verksamhet”

Enligt Hedengrens styrelseordförande och företrädare för släktens tredje generation, Berndt Johansson, grundas bolagets tillväxtstrategi på en värdesättande företagskultur och hållbara relatione...

28.02.2022

Läs mer

Nyheter

Hedengrens verkställande direktör Marek Hintze: ”Vår nya strategi genererar fördelar för alla i värdekedjan”

Hedengren har som ett strategiskt mål att hela värdekedjan ska få del av fördelarna med livscykeltänkande och innovativ systemutveckling. ”Vi hjälper både arkitekten, fastighetsägaren, b...

10.02.2022

Läs mer

Energieffektiv utrymningsbelysning ger betydliga besparingar och iakttar gröna värderingar

Det förekommer betydande skillnader i utrymningsbelysningars energiförbrukning. Systemets energiförbrukning har en avgörande roll med avseende på livscykelkostnaderna. Neptolux har marknadens mest energieffektiva hänvisnings- och nödbelysningar.

När man konkurrensutsätter fastighetens säkerhetssystem och väljer utrymningsbelysning är det fortfarande ofta man glömmer bort att utföra en kartläggning av de verkliga driftskostnaderna. Särskilt beträffande energikostnaderna beaktas slutanvändarens kostnader inte tillräckligt. När man ser till utrymningsbelysningens miljövänlighet finns det skäl att beakta framför allt energiförbrukningen.

Hänvisningsarmaturen har i föreskrifterna definierats som kontinuerligt fungerande, så antalet drifttimmar per år uppgår till cirka 8760. Drifttimmarna betonar betydelsen av en liten effekt i varje armatur för att reducera systemets totala effekt och samtidigt öka armaturelektronikens och ljuskällans livslängd.

Vi räknade ut energiförbrukningen och energikostnaderna under tio år för ett medelstort hotell med LED-lampor för Neptolux och en annan nödbelysningstillverkares system med centralt batteri.

Jämförelse mellan energiförbrukning för utrymningsbelysning i ett medelstort hotell under tio år

1,7652 kWh
Sedvanlig LED-utrymningsbelysning med centralt batteri

0,1929 kWh
Neptolux

Upp till 90 % besparing i energiförbrukningen då du väljer Neptolux.

Energikostnaderna för utrymningsbelysningen på samma objekt under tio år

Sedvanlig LED-utrymningsbelysning med centralt batteri: 180 000 SEK
Neptolux: 19 670 SEK

Besparingen med Neptolux med avseende på bara energin var cirka 160 000 kronor på tio år.

Vi hjälper dig projektera utrymningsbelysningen

+46 (0)8-23 16 00
förnamn.efternamn@hedengrensecurity.se