Back to articles
Latest articles

Nyheter

Ett energieffektivt säkerhetssystem ger upp till 90 % lägre energiförbrukning

Användningen av energieffektiva byggnadstekniklösningar gör att du kan påverka koldioxidavtrycket och miljövänligheten hos en byggnad väsentligt. FIREscape minskar koldioxidutsläppen från sä...

22.08.2019

Läs mer

Nyheter

Prodex FIREscape kombinerar de viktigaste säkerhetssystemen i samma linje

Att ansluta en byggnads brandlarms- och nödbelysningssystem till samma central förenklar både installation och kabeldragning. Det intelligenta, enhetsspecifika batteribackupsystemet är också...

02.08.2019

Läs mer

Nyheter

Hänvisningsarmaturer som visar den säkraste vägen förbättrar brandsäkerheten

I händelse av brand är det viktigaste av allt att få ut folk så snabbt som möjligt. Intelligenta brandsäkerhetsarmaturer som identifierar och leder till den säkraste utrymningsvägen minskar ...

11.07.2019

Läs mer

Betydande skillnader i utrymningsbelysningars energiförbrukning

- När man väljer utrymningsbelysning är det fortfarande ofta man inte kartlägger energiförbrukning och driftskostnader. Särskilt beträffande energikostnaderna beaktas slutanvändarens kostnader inte tillräckligt, konstaterar Stefan Tideman, Hedengren Sverige.

Hänvisningsarmaturen har i föreskrifterna definierats som kontinuerligt fungerande, så antalet drifttimmar per år uppgår till cirka 8760. Drifttimmarna betonar betydelsen av en liten effekt i varje armatur för att reducera systemets totala effekt och samtidigt öka armaturelektronikens och ljuskällans livslängd. Bara energikostnaderna kan på ett relativt litet objekt ge nästan tiotusen kronors besparing på årsnivå, för att inte förglömma övriga gröna värderingar.

Vi räknade de årliga driftskostnaderna samt driftskostnaderna under tio år för ett medelstort hotell med Neptolux och en annan nödbelysningstillverkares system (system med centralt batteri) med LED-armaturer. Besparingen med Neptolux med avseende på bara energin var drygt 150 000 kronor på tio år.

Energiförbrukning på tio år

Neptolux och en sedvanlig LED-utrymningsbelysning

90 % mindre energiförbrukning med Neptolux
158 061 SEK besparing i energikostnader med Neptolux

 

SEK/10 år

Sedvanligt nödbelysningssystem med centralt batteri

177 450

Neptolux-nödbelysning

 19 389


Testningskostnader på tio år

Neptolux och en sedvanlig LED-utrymningsbelysning

75 % mindre testningskostnader för Neptolux
14 279 SEK besparing i testningskostnaderna för Neptolux

 

SEK/10 år

Sedvanligt nödbelysningssystem med centralt batteri

19 039

Neptolux-nödbelysning

4 760


Batterikostnader inklusive arbete på tio år

Neptolux och en sedvanlig LED-utrymningsbelysning

36 % mindre batterikostnader med Neptolux
59 329 SEK besparing i batterikostnader inklusive arbete med Neptolux på tio år

 

 

SEK/10 år

Sedvanligt nödbelysningssystem med centralt batteri

163 240

Neptolux-nödbelysning

103 911


Totala kostnader på tio år

Neptolux och en sedvanlig LED-utrymningsbelysning

64 % mindre totala kostnader med Neptolux
231 675 SEK besparing i totala kostnader med Neptolux på tio år


Under byggnadens livscykel uppstår kostnader även för byte av armaturerna. Utgångspunkten för konstruktionen av Neptolux-armaturerna har varit en liten energiförbrukning men även maximal livslängd för ljuskällorna (LED) och så enkelt bytesarbete som möjligt.

Mer information om Neptolux-utrymningsbelysningen får du av vårt säljteam, som du når på numret +46 (0)8-23 16 00 och per e-post på förnamn.efternamn@hedengrensecurity.se