HDC-68 Linje värmedetekteringskabel 68°C

Art.nr:
8001134
Add to projectlist
Specifikation
Färg Röd
Detektortyp Värmedetektorkabel
Produktbeskrivning

Värmedetektorkabel HDC är ett viktigt komplement till en central brandlarmsövervakning och gör att en brand upptäcks på ett tidigt stadium. Finns en värmedetektorkabel på plats kan branden upptäckas innan den går in i byggnaden. HDC detekterar efter hela sin längd, i motsats till vanliga punktdetektorer. Ledarna är individuellt isolerade med en massa av värme-känslig polymer. När temperaturen når larmnivån 68°C, smälter polymerisoleringen och ledarna kortsluter. Larmsignalen går till en ansluten larmcentral.

Alarm temperature 68°C

290 ohm/km

Relaterade produkter:

Tillbehör: