FIRELINK-25 Aspirations detektor Firelink 25

Product code:
FIRELINK-25
Art.nr:
8000948
Specifikation
Driftspänning (VDC) 21.6-26.4
Strömförbrukning, normal (mA) 25024
Driftstemperatur -10°C ... +60°C
Bredd (mm) 138
Höjd (mm) 205
Längd (Djup) (mm) 84
Produktbeskrivning

FIRELINK-25 är en aspirations detektor som använderlaserteknik för snabb och säker branddetektering.

Detektorn lämpar sig för att skydda utrymmen som t.ex. kontor, lager, datahallar, rena rum, stall mm. I datorhallar skyddar normalt FIRELINK-25 separata datorskåp.Detektorn är väldigt energisnål och har ett begränsad kapacitet för luftintag, använd därför INTE detektorn för att skydda större lokaler eller ta luftprover från stora utrymmen där luftflödet och lufttryck kan variera.

Den maximala längden på insugningsrören är 50 meter i stillastående luft med upp till 25 insugningshål. Detta ger en transporttid för luften från rörets ända till detektorn på högst 120 sekunder. Finns det luftströmmar som är större än 1m/s är insugninsröret begränsat till max 25 meter.

Detektorn levereras som standard med ett bakstycke för insugningsrör och en röranslutning för frånluft. Detta bakstycke är främst avsett för att ge detektorn möjlighet att hämta luftprover från områden som har ett annat lufttryck än det som finns där detektorn är monterad. Frånluftsrör används ofta för luftprover i ventilationsrör, när detektorn skall monteras under golv eller ovanför innertak samt då luftprover tas inuti datorskåp.

Hög känslighet 0.03% … 25% / meter, 1 fläkthastighet

1st insugsrör med totalt 50 meter rör vid <1ms lufthastigheter, annars halveras rörlängden

Max 25 detekteringshål

Detekteringsteknik: Laserljusspridning med partikel utvärdering

Kräver extern strömkälla EN54-4

Relaterade produkter: APIC/ESP-CARD, KD2540015

Tillbehör: Dammfilter-Firelink, Reläkort/Firelink, FIRELINK-HEATBOX

Packing info
Type metadata name here. 1
Packaging 1 height (mm) 150
Packaging 1 width (mm) 170
Packaging 1 length (depth) (mm) 260
Height of a pallet 1.1
Search engine powered by ElasticSuite