Back to articles
Latest articles

Nyhet

Planleggingskontoret SSVP Finland Oy i kundeprøven: Hvorfor foretrekker dere sikkerhetssystemene fra Hedengren Security?

I Securitys Kundeprøve-spalte spør vi kundene om bakgrunnen for deres kjøpsavgjørelser. El-planleggingskontoret SSVP Finland Oy forteller hvorfor bedriften benytter Hedengren Sec...

21.09.2021

Les mer

Nyhet

Spesialintervju: Hva kan planleggerne og brukerne av overvåkningssystemene lære av profesjonelle kriminelle? 

Hva slags overvåkningssystem stanser en profesjonell kriminell? Og hvilke ting er det som får kriminelle til å interessere seg for et bevoktet objekt? Les hva planleggerne av ove...

07.09.2021

Les mer

Nyhet

Hertsi ville ha et system som er lett å forandre på til adgangskontrollen

Et butikksentermiljø krever et fleksibelt adgangskontrollsystem med gode tilpasningsevner, for behovene forandrer seg stadig etter butikkeiernes behov. Shoppingsenteret Hertsi i ...

24.08.2021

Les mer

Spesialintervju: Hva kan planleggerne og brukerne av overvåkningssystemene lære av profesjonelle kriminelle? 

Hva slags overvåkningssystem stanser en profesjonell kriminell? Og hvilke ting er det som får kriminelle til å interessere seg for et bevoktet objekt? Les hva planleggerne av overvåkningssystemer og brukerne av utstyret bør vite om virksomheten til profesjonelle kriminelle. 

Ifølge politiinspektør Kenneth Eriksson, som har en nesten 40 år lang karriere i politiet i Helsingfors, er det en klar hovedidé som styrer virksomheten til profesjonelle kriminelle.   

- Profesjonelle kriminelle leter etter objekter hvor man kan få best mulig utbytte av et innbrudd – det vil si at stedet har mangelfull overvåkning og rikelig med verdigjenstander som kan selges. 

Politiinspektøren påpeker profesjonaliteten i virksomheten. I hovedsak organiseres den operative kriminaliteten i utlandet, og oppdragene forberedes grundig. 

- Det finnes ikke noen systemer som ikke kan blokkeres hvis de kriminelle får nok tid på seg. Det som er viktig, er hvordan sikringen av objektet er organisert i sin helhet. Det må gjøres tilstrekkelig vanskelig å trenge seg inn på området, og man må ha flere synlige usikkerhetsfaktorer, som får innbruddstyvene til å velge et annet og enklere objekt, forklarer Eriksson. 

profesjonell kriminalitet
Profesjonell kriminalitet endrer seg i takt med samfunnet: - På 1990-tallet var det bankran som preget kriminaliteten. Det ble mindre av dette når flere bankfilialer ble nedlagt og man fikk overvåkningssystemer i høy kvalitet. Men det var likevel den reduserte bruken av kontanter som hadde størst innvirkning – det var ikke noe å rane bankene for lengre, sier Eriksson.

Tenk som en kriminell! 

Med å gjøre det vanskelig mener Eriksson at man har tenkt gjennom overvåkningen av objektene fra innbruddstyvenes synsvinkel. Hvordan leter en innbruddstyv etter opplysninger om objektet? Hvilke opplysninger kan man finne på nettet, og hvordan kan man få undersøkt objektet fysisk? 

- Et sted ble det tatt video av lokalene til en stor forretning ved hjelp av et kamera som var gjemt i en trillebag. Når alle stedene for overvåkningskameraer og alarmenheter var oppklart, brøt tyvene seg inn gjennom et sted i taket som ikke var sikret. Videoen hjalp også tyvene med å lage en passende nøkkel som de kom seg inn og fikk tak i verdiproduktene med, forteller Eriksson.       

Den første tingen som Eriksen vil at bedriftene skal forsikre seg om, er at alarm- og kamerasystemene er i orden, og at informasjonen fra dem blir formidlet til fagfolk i sikkerhetsbransjen – ikke bare til bedriftens egne systemer eller en harddisk som befinner seg i objektet. 

klokke- og gullsmedforretning
Ifølge Eriksson er man mer blåøyd i Finland enn andre steder i Europa når det gjelder mange ting.      - Spesielt tidligere kunne man ha produkter til en verdi av mange tusen euro liggende fremme i klokke- og gullsmedforretninger, til og med om natten. I Europa er de dyre klokkene og smykkene som ligger fremme nesten alltid forfalskninger, og de ekte produktene hentes fra safen under streng overvåkning. 

 

- Dessverre kommer det ofte frem at overvåkningskameraene er montert feil, at alarmen ikke fungerer eller at opplysningene ikke formidles til myndighetene raskt nok. Det sikreste er å kjøpe overvåkningen av profesjonelle tjenesteytere, som tester systemene regelmessig. 

Bryt med rutinene og skap flere usikre faktorer 

Eriksson anbefaler både planleggerne av overvåkningen og bedriftene å bryte med rutinene. Det lønner seg for vekterne å besøke objektet på overraskende tidspunkter, flytte på oppbevaringsstedene for verdivarer og alltid bruke forskjellige ruter til verditransport. Med overvåkningssystemer som bruker smartteknologi kan man også sende ut overraskende høytalemeldinger eller andre signaler som skaper usikkerhet hos innbruddstyvene.   

Ifølge Eriksson har allsidighet i overvåkningen stor betydning. 

- Dersom innbruddstyvene oppdager at objektet er beskyttet med kameraer som overvåkes av et profesjonelt firma samt med radar- og vibrasjonsalarmer og låssikring, er det svært sannsynlig at de går videre til et annet og enklere sted.   

Dette arbeidet også lært meg at god personalopplæring forebygger kriminalitet. 

- I raske innbruddssituasjoner er det en stor hjelp når de ansatte vet hvordan overvåkningssystemene fungerer og hvor man finner informasjon – eller er i stand til å reagere riktig overfor en kunde som oppfører seg mistenkelig. Det at man vet hvor nøyaktige spor man etterlater seg når man beveger seg i datanettverk, hindrer intern kriminalitet.   

Rask reaksjon av avgjørende betydning 

Ifølge Eriksson har den profesjonelle kriminaliteten gått sterkt over til nettet i de siste årene. De fysiske tyveriene er oftere og oftere nøye planlagte hit-and-run-tyverier. 

Bobcat
I hit-and-run-tyveriene som gjennomføres av profesjonelle kriminelle, blir ofte dyre telefoner, biler og bobcatere solgt før innbruddet er gjennomført og fraktet raskt til andre steder i Europa. - Finske tyver fyller vanligvis huset sitt med tyvegods, og først etterpå begynner de å tenke på hvordan de skal få solgt varene, sier Eriksson. 

 

- Når det gjelder tyveriene som gjennomføres av utenlandske aktører, blir biler og bobcater ofte solgt allerede før gjennomføringen av tyveriene og sendt raskt ut til Europa. Derfor blir gode reaksjonsevner mer og mer viktig. Hjelpen må være på plass i løpet av minutter, og man må melde raskt ifra om de stjålne varene til grensemyndighetene. Spesielt kan man lykkes i å hindre at mer spesielle varer blir tatt ut av landet på den måten. 

Kontroller sikkerheten i innkjøpskjeden 

Som den mest typiske nettkriminaliteten tar Eriksson frem forskjellige bestillingsbedragerier, hvor man bestiller dyre produkter fra leverandører og henter dem med forfalskede papirer – eller man selger produkter som ikke finnes. 

- Man prøver å stanse dette ved å utstyre verdifulle produkter med GPS-lokaliseringsenheter, men bedragerne har begynt å lære seg å koble ut disse. Når det gjelder hindring av bestillingsbedragerier, hjelper det bare at bedriftene er ekstremt nøye med sikkerheten knyttet til innkjøpskjeder og samarbeidspartnere. 

I tillegg til stadig mer profesjonelle eiendomsforbrytelser, har brannstiftelse, hærverk eller bombetrusler også blitt en viktig del av nåtidens kriminalitet. 

- Kriminaliteten utvider seg stadig i nye spor. I utgangspunktet beskytter likevel et godt overvåkningssystem mot alt dette – bare man har satset på det på den måten som stedet man skal overvåke og tingene man vil beskytte krever det. 


Skap en altomfattende sikring av bedriften din – gjør deg kjent Hedengrens integrerbare sikkerhetssystemer >> 

 
SLIK FORSIKRER DU DEG OM AT BEDRIFTEN DIN ER GODT NOK SIKRET: 

  • Sats på allsidige kamera-, alarm- og låsesystemer som formidler informasjon til en overvåkningstjeneste med døgnberedskap. 
  • Sørg for at overvåkningssystemene dine fungerer – den sikreste måten er å kjøpe vedlikeholdstjenester for utstyret av en sikkerhetsbedrift. 
  • Tenk over hva slags nytteforhold en kriminell har av bedriften din. Sørg for at den innsatsen et innbrudd ville kreve er større enn gevinsten det ville gi. 
  • Begrens brukerrettighetene til det minimale – jo mer man begrenser antallet personer som har rettighet til å gå inn i systemene og få tilgang til data, dess enklere er det å forebygge og løse forbrytelser. 
  • Bryt med rutinene for oppbevaring, transport og overvåkning av verdivarer – skap så mange usikre faktorer som mulig for innbruddstyvene. 
  • Lær de ansatte opp til å identifisere mistenkelige personer og handle i nødsituasjoner. 
  • Husk at også mennesker kan kjøpes dersom betalingen er tilstrekkelig stor. 
  • Tenk gjennom hvordan man kan benytte den nyeste smartteknologien og integrering av overvåkningssystemene i sikringen av virksomheten og reduseringen av tyveri og svinn sammen med sakkyndige innen sikkerhet.    

 
Planleggerne av overvåkningssystemene i Security tenker som kriminelle 

Den siste trenden er å avsløre inntrengere allerede før de bryter seg inn i bygningen.

Ifølge ansvarlig produktsjef for innbruddsalarmsystemene i Finland, Jukka Routtu, er det ofte denne tanken som styrer planleggingen av overvåkningssystemet i Security: - Hvordan ville jeg gjort det hvis jeg var kriminell? Et omfattende nettverk av samarbeidspartnere og myndighetene hjelper med å holde seg up to date. 

- Utviklingen går mot integrerbare overvåkningssystemer hvor man kobler alarm- og brannsikringssystemene sammen med systemene for helse, miljø og sikkerhet. Vi er en banebryter i denne utviklingen, og derfor er det veldig viktig at vi har satt oss inn i den teknologiske utviklingen, risikofaktorene og trenden innenfor hvert enkelte område. 

Sikringen er aldri ferdig 

Ifølge Routtu lønner det seg å planlegge sikkerheten allerede i planleggingsfasen for objektet. 

- Objektet, budsjettet og lokalenes bruksformål bestemmer omfatningen av overvåkningen. Vi tar gjerne ansvaret for helheten, slik at vi kan minimalisere risikoene. Da tar vi oss av installeringen og vedlikeholdet av systemene samt brukeropplæringen og den nødvendig servicen – og vi anbefaler også de samarbeidspartnerne vi har opplevd som best til kundene våre. 

Jukka Routtu
Ifølge spesialisten på innbruddssystemer i Hedengren Security, Jukka Routtu, har også mindre bedrifter begynt å kjøpe overvåkningstjenestene av eksterne. - Ettersom overvåkningen av bedriftene utvikles, går kriminaliteten over på nettet, og man begynner også mer og mer å velge private hus som mål. 

Routtu minner om at sikringen aldri er ferdig, men man må utvikle den hele tiden. Objektet er utsatt for kriminalitet dersom man for eksempel ikke husker å oppdatere sikkerheten når bruksformålet med lokalene endres. 

- Dersom man gjør kontorlokaler om til en kolonialbutikk, eller en gullsmed flytter inn lokalene til en lavprisbutikk, kreves det helt andre ting av systemene. Tingene knyttet til HMS vil også endre seg. 

Flere og flere kjøper sikkerhetstjenestene fra eksterne aktører 

Ifølge Routtu er outsourcing av overvåkningstjenestene blitt en selvfølge i større bedrifter. Også i små og mellomstore bedrifter har man begynt å innse hvor mye mer kostnadseffektivt servicen og vedlikeholdet av systemene samt overvåkningen av de ansattes adgangsrett er ved hjelp av en ekstern samarbeidsparter. Fenomenet har også sine følger. 

- Når bedriftene begynner å beskytte seg bedre og bedre, går de kriminelle over til nettet samt til private hus og fritidsboliger. Her finner man også en ny type tyvegods, som for eksempel solpanelsystemer og annen teknologi, sier Routtu. 

VS-S-AM
Med utendørsdetektorer prøver man å forlenge reaksjonstiden i forbindelse med innbrudd. Detektorene er særlig en uerstattelige hjelp i raske og profesjonelle hit-and-run-situasjoner, hvor produktene selges på forhånd og sendes raskt ut av landet. 

I innbrudd i boliger er det ikke alltid at de stjålne tingene som utgjør de største utgiftene. Særlig i fritidsboliger som står tomme kan for eksempel knuste vinduer forårsake svært store kostnader på grunn av vannskader eller frosne vannledninger. 

Mer tid å reagere med detektorer for uteområdene 

Den siste trenden som beskytter både bedrifter og private hus er utvendig overvåkning av bygningene. 

- Detektorløsningene for uteområdene, som er veldig populære i Europa, har også begynt å bli vanlige her hos oss. Ideen er å oppdage inntrengere allerede før de bryter seg inn i bygningen, som gir mer tid til å reagere, spesielt ved raske hit-and-run-innbrudd. Smartteknologien skaper også en ny type muligheter i forebyggingen av kriminalitet i forskjellige objekter og bransjer, sier Routtu. 

Overrask innbruddstyvene før innbruddet – be om mer informasjon om Security detektorer for uteområder >>