FIRELINK-25 Aspirasjons detektor Firelink 25

Product code:
FIRELINK-25
Varenummer:
8000948
Spesifikasjoner
Driftspenning (VDC) 21.6-26.4
Strømforbruk, normal (mA) 25024
Bredde (mm) 138
Høyde (mm) 205
Lengde (Dybde) (mm) 84
Produkt beskrivelse

FIRELINK-100 er en aspirasjons detektor som anvender laserteknikk for rask og sikker branndetektering. Detektoren egner seg for å beskytte rom som f.eks. kontor, lager, datahaller, rene rom, stall mm. I datarhaller beskytter normalt FIRELINK-100 separate dataskap. Detektoren har begrenset kapasitet for luftinntak, anvend derfor IKKE detektoren for å beskytte større lokaler eller ta luftprøver fra store rom der lufttrykk og luftstrøm kan variere. Den maksimale lengden på insugningsrøret er 50 meter i stillestående luft med opp til 25 insugningshull. Dette gir en transporttid for luften fra rørets ende til detektoren på høyst 120 sekunder. Finnes det luftstrømmer som er større enn 1m/s er insugninsrøret begrenset til maks 25 meter. Detektoren levereres som standard med ett bakstykke for insugningsrør og en røranslutning for fraluft. Detta bakstykket er fremst avsatt for å gi detektoren mulighet til å henta luftprøver fra områder som har ett annet lufttrykk en det som finnes der detektoren er montert. Fraluftsrør anvendes ofte for luftprøver i ventilasjonsrør, når detektoren skal monteres under gulv eller over himling samt da luftprøver tas inne i dataskap.

Høy følsomhet 0.03% … 25% / meter, 1 viftehastighet

1stk innsugningsrør med totalt 50 meter rør ved <1ms lufthastigheter, ellers halveres rørlengden

Maks 25 detekteringshull

Detekteringsteknikk: Laserlysspredning med partikkel utverdering

Krever ekstern strømforsyning EN54-4

Relaterte produkter: APIC/ESP-CARD, KD2540015

Tilbehør: Dammfilter-Firelink, Reläkort/Firelink, FIRELINK-HEATBOX

Packing info
Mengde pallepakke 1
Baseenhetens høyde (mm) 150
Baseenhetens bredde (mm) 170
Baseenhetens lengde (mm) 260
Height of a pallet 1.1
Search engine powered by ElasticSuite