FIRELINK-100 Aspirasjons detektor Firelink 100

Product code:
FIRELINK-100
Varenummer:
8000947
Spesifikasjoner
Driftspenning (VDC) 21.6-26.4
Strømforbruk, normal (mA) 40024
Bredde (mm) 300
Høyde (mm) 220
Lengde (Dybde) (mm) 85
Produkt beskrivelse

FIRELINK-100 er en aspirasjons detektor som anvender laserteknikk for rask og sikker branndetektering. Detektoren egner seg for å beskytte rom som f.eks. kontor, lager, datahaller, rene rom, stall mm. I datarhaller beskytter normalt FIRELINK-100 separate dataskap. Detektoren har begrenset kapasitet for luftinntak, anvend derfor IKKE detektoren for å beskytte større lokaler eller ta luftprøver fra store rom der lufttrykk kan variere.Den maksimale lengden på insugningsrøret er 100 meter (2stk/50 meter) i stillestående luft med opp til 25 insugningshull. Dette gir en transporttid for luften fra rørets ende til detektoren på høyst 120 sekunder. Finnes det luftstrømmer som er større enn 1m/s er insugninsrøret begrenset til totalt maks 50 meter. (2stk / 25 meter)

Høy følsomhet 0.03% … 25% / meter, 1 viftehastighet

2stk insugningsrør med totalt 100 meter rør(2x50m, 1x70m) vid <1ms lufthastigheter, ellers halveres rørlengden

Maks 25 detekteringshull

Detekteringsteknikk: Laserlysspredning med partikel utverdering

Adresserbar med APIC kortet

Relaterte produkter: APIC/ESP-CARD, KD2540015

Tilbehør: Dammfilter-Firelink, relèkort-Firelink, FIRELINK-HEATBOX

Packing info
Baseenhetens høyde (mm) 185
Baseenhetens bredde (mm) 270
Baseenhetens lengde (mm) 335
Height of a pallet 0.6
Search engine powered by ElasticSuite