Neptolux

Pioner innen nødlyssystemer

Neptolux-nødbelysning

En pioner innen nødlyssystemer – Grønt lys og grønne valg

Finske Neptolux er en pioner innen produktplanlegging av miljøvennlige nødlyssystemer. Miljøvennligheten og kostnadseffektiviteten kommer spesielt god frem de lave kostnadene for installasjonen, bruken og vedlikeholdet av systemet, som skyldes det lave energiforbruket og CO2-utslippet samt den enkle installeringen, hvor man for eksempel ikke trenger brannsikre ledningssystemer. I planleggingen av den adresserte Neptolux-nødbelysningen er det lagt vekt på brukervennlighet og brukssikkerhet.

Neptolux-systemet, som er planlagt og produsert i Finland, passer alle typer bygninger. Neptolux er blant annet installert i butikksentre, kultur- og kontorbygninger, produksjonsanlegg, på skoler og undervisningsanstalter, i barnehager, på pleieinstitusjoner samt i forskjellige offentlige lokaler. Vi leverer Neptolux-nødbelysning blant annen i Norden, England og Irland.

Nødbelysningens oppgave er å lede folk trygt ut av bygningen i forskjellige nødsituasjoner, som for eksempel brann, strømbrudd, feilsituasjoner ved belysningen og andre situasjoner som avviker fra normale forhold. I plutselige evakueringssituasjoner er det viktig å hindre at det oppstår panikk, slik at evakueringen kan foregå raskt og sikkert. Nødbelysningen består som regel av to forskjellige armaturtyper; henvisningsarmaturer og nødarmaturer. Henvisningsarmaturene lyser konstant, og som navnet forteller, henviser de de evakuerende til å velge den riktige retningen. Nødarmaturene tennes i feil- og alarmsituasjoner. Nødarmaturene sikrer en tilstrekkelig belysning av rømningsveiene, slik at evakueringen og redningsarbeidet kan utføres på en sikker måte. Neptolux-henvisnings- og nødarmaturene brukes også Prodex FIREscape-nødbelysningssystemet.


Vil du vite mer? Ring +47 906 49 222 eller send en e-post til post@hedengren.no.

Det mest miljøvennlige på markedet
Med de adresserbare nød- og henvisningsarmaturene fra Neptolux, oppnår man et 90 % lavere energiforbruk enn ved vanlig nødbelysning med batterisentral.
Rask, tydelig planlegging
Kablingen er enkel å planlegge. Kablingen av systemet kan programmessig deles inn i for eksempel etasjer eller områder. Man kan koble sammen 12 sentraler til ett system i samme databuss.
Det siste innen teknologi
Armaturene bruker det siste innen LED- og batteriteknologi for lang levetid. Armaturene er sikret med nye NiMH-enhetsbatterier. Takket være batteriteknologien, selges også armaturene med utvidet garanti til belysning med online oppfølging.
Lave bruks- og vedlikeholdskostnader
Jo lavere energiforbruk, dess lavere løpende kostnader. Automatikken til nødlyssentralen følger kontinuerlig med på armaturenes stand og utfører månedlige tester. Neptolux-nødlysene har lang levetid.
Lett å ta i bruk
Ibruktakelse av den veiledende Nepto 3K-sentralen ved å følge en egen OLED-skjerm. Automatisk måling av nettbussens status og tiltaksforslag. Programmering av armaturene og ibruktagelse av sentralens interne I/O-er med noen få tastetrykk.
Lett, diskret kabling
Krever ikke tunge brannsikre ledningssystemer. Muligheter til enkel utvidelse, og det passer også utmerket til krevende bygninger. Kablene kan legges på en usynlig, enkel og kostnadseffektiv måte.

Til planleggeren

Neptolux er et nordisk, ansvarsfullt alternativ. Systemet forminsker bygningens karbonavtrykk.

Neptolux-systemet er basert på en batterisikret nødlyssentral, adresserte batterisikrede armaturer og svakstrømskabling. Planleggingen av nødbelysningen gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i EN-standarden EN1838. Standarden inneholder detaljerte opplysninger om armaturenes plassering, antall, tekniske krav samt om hvordan belysningen skal være i de forskjellige lokalene. Andre EN-standarder knyttet til evakueringsbelysning: EN60598-2-22, EN50171, EN50272-2 og EN50172.

Det er påbudt med evakueringsbelysning i bl.a. forretningslokaler, forsamlingslokaler, produksjons- og lagerbygninger, på arbeidsplasser, pleieinstitusjoner og i parkeringshaller. I noen tilfeller trenger man også evakueringsbelysning i bl.a. fellesarealer i boligblokker, som for eksempel trappeoppganger.

I mange tilfeller lønner det seg å benytte seg av den lokale branninspektørens synspunkter når det gjelder rømningsveier og plassering av armaturer allerede i planleggingsfasen. Slik minimaliserer man behovene for å utføre forandringer når bygningen er ferdig. Designen på armaturene påvirker også det utseendemessige preget og arkitekturen i lokalene, og det er også viktig å ta hensyn til dette i planleggingen. Neptolux-armaturene kan fås i en farge som oppfyller lokalenes arkitekturiske krav. Det er også mulig å få innfellbare henvisningsarmaturer.

Kablingen er enkel å planlegge, uten brannsikre ledningssystemer
Nødlys og henvisningslys på samme linje
Kabelinstallering i trange konstruksjoner lykkes også
Ledningsinstallasjonen kan programmessig deles inn i for eksempel etasjer eller områder
De adresserte armaturene bruker samme base
Et driftssikkert system med lang levetid
Man kan legge opp til 12 sentraler inn i samme databuss
Til alt fra små bygninger til bygninger med opp til 3 000 nødlys

Se bygninger med Neptolux-løsninger

Finland: Helsingin Kaupunginteatteri

Se bygninger med Neptolux-løsninger

Sverige: Arlandan airport

Se bygninger med Neptolux-løsninger

Finland: Löyly

Se bygninger med Neptolux-løsninger

Finland: Vantaan Flamingo, kjøpesenter

Se bygninger med Neptolux-løsninger

Finland: Solo Sokos Hotel Torni Tampere

Se bygninger med Neptolux-løsninger

Sverige: Silja Linen Värta terminal, Stockholm

0106

Nepto 3K – den tredje generasjonens nødlyssentral

En prestasjon innen finsk produktutvikling – produsert i Finland Suverent enkel og rask ibruktagelse

Det er enkelt å ta Nepto 3K-sentralen i bruk ved å følge den veiledende OLED-skjermen.  Den brukervennlige og raske oppstarten inneholder automatisk måling, analysering og hendelsesindikasjon av databussens status samt tiltaksforslag. Programmeringen av armaturene og ibruktagelsen av sentralens interne I/O-er gjøres med noen få tastetrykk. I samme buss kan man legge inn opp til 12 Nepto 3K-sentraler, og det maksimale antallet fellesadresser er omtrent 3 000.

Den automatiske testingen av sentralen oppfyller ATS-standarden EN 62034:2006. Sentralen tester seg selv og nød- og henvisningsarmaturene, og det følger med på LED-lampenes og batterienes stand.

 

Tekniske data

  • én linje (127 adresser) integrert
  • kan utvides med ett linjekort (127 adresser), det maksimale antallet adresser er 254
  • sentralen har 8 innganger
  • 8 sentralutganger (NC/NO)
  • områdedefineringer med programmer
  • OLED-skjerm for oppstart og overvåkning
  • elektronisk kortslutningsbeskyttelse
  • batterispenning 24 VDC
Svært enkel og rask oppstart ved hjelp av en OLED-skjerm
Den automatiske oppstarten inneholder måling og analysering av databussen
Man kan legge opp til 12 sentraler inn i samme databuss
Til alt fra små bygninger til bygninger med opp til 3 048 nødlys
Krever ikke brannsikre ledningssystemer
Passer også til mer krevende bygninger
Tester seg selv og armaturenes funksjon kontinuerlig
Melder for eksempel umiddelbart ifra om manglende/løse armaturer og utfører viderealarmer
Overvåker standen på led-lampene og batteriene i nød- og henvisningsarmaturene
Forsyner de batterisikrede armaturene med bruksspenning i normalsituasjoner

Våre eksperter hjelper deg med å velge og planlegge nødbelysningen

+47 906 49 222
post@hedengren.no