Registratorer

I vårt utvalg finnes bevegelsesregistratorer, linjeregistratorer og laserregistratorer fra Optex, Risco, Bosch og Visonic til bruk både inne og ute.

Bevegelsesregistratorer til bruk inne og ute

Bevegelsesregistratorer inne passer bl.a. til forretningslokaler, kontorer, offentlige rom og boligbygg, samt til industri til krevende bruk, til verksteder og garasjer. Bevegelsesregistratorer kan fåes med vegg- eller takfeste til overvåkingsområder av forskjellig størrelse, i forskjellige trygghetsklasser, med dekningens identifiseringsfunksjoner og med en struktur som tåler vandalisme.

Våre bevegelsesregistratorer ute passer til varierende og også krevenede klimatiske forhold. Man kan få bevegelsesregistratorer ute til overvåkingsområder av forskjellig størrelse (kan reguleres), med automatisk varme- og lysregulering, med pulsregner og dekningsbeskyttelse og med en struktur som tåler vandalisme.

Bevegelsesregistratorteknikker

Blandt inneregistratorer er den vanligste bevegelsesregistratortypen en passiv, infrarød (PIR) registrator. Den identifiserer sterke, raske variasjoner i infrarød stråling, som er forårsaket av en kroppsbevegelse eller av en annen varmekilde.

En kombinasjonsregistrator er en kombinasjon av to eller flere registratorer, som en kombinasjon av infrarød- og mikrobølgeregistratorer (MW). Registratorens støytoleranse-evne blir bedre da alarmen forutsetter alarm fra begge registratorer. Ved valg av registratorer må man ta hensyn til mulige kjæledyr. Til kjæledyrsteder er det bra å velge PET-bevegelsesregistrator med kjæledyrimmunitet.

I bevegelsesregistratorer som er ment til utendørs bruk bruker man spesiell teknologi, som eliminerer forskjellige forstyrrelser forårsaket av miljøfaktorer. Med utviklet teknologi klarer man å identifisere og utelukke f. eks. vaijende objekter, som beveger seg frem og tilbake uten at deres posisjon endres, f.eks. busker og grener.

Med dobbel gardinregistrator kan man overvåke fasadenes vegg- og/eller vinduesoverflater og gi lydvarsler. I vårt utvalg finnes også trådløs bevegelsesregistrator, som passer spesielt til byggeplasser, kalde haller og uthus. I en del av bevegelsesregistratorer som er ment til utendørs bruk finnes en funksjon for identifisering av dyr, som hindrer utløsing av alarm om dyr av bestemt størrelse oppholder seg på overvåkingsområdet.

IlmaisimetLinjeregistratorer

Med hjelp av linjeregistratorer kan man beskydde bl.a. eiendommens fasader ved å identifisere en inntrenger allerede før man har forsøkt å bryte seg inn. Det finnes også linjeregistratorer for å trygge kjøreveier og åpne plasser med forskjellig rekkevidde. Digitaliske linjeregistratorer ute har en rekkevidde på 200 m.
Man kan gi et varselssignal med en linjeregistrator allerede før innbruddet har begynt. Moderne linjeregistratorer er veldig stabile, og falskalarmer forårsaket av dyr, regn, tåke og snø er utelukket. Linjeregistratorer er lette og hurtige å installere kostnadseffektivt.

Laserregistratorer

Laserregistratorer observerer bevegende objekter, deres størrelse, bevegelsesfart og avstand og behandler samlet data med en unik algoritme.

Registratorer observerer omgivelser ytterst pålitelig med en veldig liten risiko for falsk alarm. Observasjonsområde kan reguleres manuelt eller automatisk. Om man bruker automatisk innstilling, registratoren stiller selv inn riktig observasjonsområde, som også kan være komplisert i sin form. Ved valg av vertikal observasjonsområde skaper registratoren et observasjonsområde, som fungerer som usynlig vegg.

Laserregistratorer kan brukes til å betrygge eiendommenes fasader, takområder, gjærder og porter, samt nøye avgrensede områder. Registratorer er lette og hurtige å installere kostnadseffektivt.