Hedsam X

Tar adgangskontrollsystemer til et nytt nivå

Hedsam X-systemet for adgangskontroll og tilstedeværelelsestid

Hedsam X-systemet for adgangskontroll og tilstedeværelelsestid er designet av produktutviklingsavdelingen til Hedengren Security, og er et brukervennlig adgangskontrollsystem som er enkelt å installere. Hedsam X ble utviklet for de stadig strengere sikkerhetskravene for adgangskontroll ved både små og store anlegg. Adgangskontrollsystemet Hedsam X støtter et større utvalg av lesere og detektorer.
Systemet gjør det også mulig med en sømløs overgang fra gamle sensorteknologier til nyere og sikrere lesere. I overgangsperioden kan du enten bruke lesere som kan kjenne igjen forskjellige teknologier eller detektorer som bruker både eldre og nyere teknologier samtidig. Systemet kan integreres med andre sikkerhetssystemer, som for eksempel innbruddsalarmsystemet HHL.

Muliggjør sømløs overgang til nyere og sikrere identifikatorer
I overgangsperioden til nye identifikatorer kan du enten bruke lesere som kan kjenne igjen forskjellige teknologier eller detektorer som bruker både eldre og nyere teknologier samtidig.
Kompatibelt med en bredt spekter av lesere
I tillegg til tradisjonelle Prox-lesere, kan det brukes et bredt spekter av nye lesere i Hedsam X-systemet. De sikrere avleserteknologiene Mifare DESFire og HID iCLASS SEOS tilbyr markedets sikreste avleser- og identifikatorteknologi.
Skalerbart fra et lite til et omfattende storskalasystem
Hedsam X ble utviklet for de stadig strengere sikkerhetskravene for adgangskontroll ved både små og store anlegg.
Kostnadseffektivt
Skalerbarheten, mangfoldige og tilpasningsdyktige tilkoplinger, stedsuavhengighet og muligheten til å kople til dører trådløst, gjør Hedsam X-systemet til en kostnadseffektiv løsning for adgangskontroll og sporing av tid og fremmøte.
Pålitelig adgangskontroll
Det siste tiåret har Hedsam-adgangskontroll blitt valgt av betydelige offentlige institusjoner i Norge og Finland.
Enkelt å bruke
Hedsam X-systemet for adgangskontroll og tilstedeværelelsestid er et brukervennlig adgangskontrollsystem som er enkelt å installere. Systemet kan integreres med andre sikkerhetssystemer, som for eksempel innbruddsalarmsystemet HHL.

Hedsam X støtter mange identifikatorteknologier

I tillegg til tradisjonelle Prox-lesere, kan det brukes et bredt spekter av nye lesere i Hedsam X-systemet. De sikrere avleserteknologiene Mifare DESFire og HID iCLASS SEOS tilbyr markedets sikreste avleser- og identifikatorteknologi.

Når disse suppleres med NFC- og Bluetooth-enheter som identifikatorer, gir det et mye større spekter av muligheter for gjennomføring av komplekse løsninger uten at det går på bekostning av sikkerheten.

 

Abloy Aperio-kopling

Hedsam X benytter også trådløs dørkontroll i tillegg til tradisjonell adgangskontroll. Ved bruk av Abloy Aperio HUB, kan trådløst kontrollerte dører koples til systemet slik at de kan brukes på nesten samme måte som kablede dører.

Enhetsinformasjon

Dørelektronikken og hubene for Hedsam X-systemet er fullstendig omdesignet. Åtte elektroniske dørkort, to inngangskoplingskort og to reléutgangskort kan koples til den nye Hedsam Node-huben. Noden har også en Ethernet-kontakt som kan brukes til å kople den til en server.

To lesere kan koples til ett Hedsam Doorelektronikkort. I tillegg har den kontakter for fem innganger og fire reléutganger.

 

Brukere 30 000
Identifikatorer 30 000
Huber 100
Dører 800
Tidsintervaller for relékontroll per dag 12
Programmer for ukentlig adgang 255
Programmer for daglig adgang 255
Adgangskoder 16
Kontrollgrupper 128

Se brosjyre

Hedsam-logo

Våre eksperter hjelper deg velge og planlegge løsninger for adgangskontroll og tids- og fremmøteregistrering

Tlf: 22 27 22 22
E-post: post(a)hedengren.no