Back to articles
Latest articles

Nyhet

Ikke bare ord, også handling – Hedengrens kundeløfte er basert på tilbakemeldinger fra kundens egne erfaringer

Hedengrens kundeløfte, som nå er videreutviklet gjennom den nye strategien, tar utgangspunkt i Hedengrens opprinnelige visjon og alle fordelene dagens kunder erfarer. - M...

02.03.2022

Les mer

Nyhet

Administrerende direktør i Hedengren, Marek Hintze: - Den nye strategien ivaretar interessene til alle aktørene i verdikjeden

Det strategiske målet for bærekraftig tenkning i Hedengren er å gjennomføre fordelene med bærekraft og innovativ systemutvikling i hele verdikjeden. - Vi hjelper både ark...

16.02.2022

Les mer

Nyhet

Hedengrens nye strategi reflekterer eierfamiliens kjerneverdier: - Varig relasjonsbygging med nøye utvalgte interessegrupper er ryggraden i vår virksomhet.

Ifølge Berndt Johansson, styreformann i Hedengren og representant for tredje generasjons eiere fra familien, er selskapets vekststrategi basert på en respektfull bedriftskultur og varig relasjon...

14.02.2022

Les mer

Hedengrens nye strategi reflekterer eierfamiliens kjerneverdier: - Varig relasjonsbygging med nøye utvalgte interessegrupper er ryggraden i vår virksomhet.

Ifølge Berndt Johansson, styreformann i Hedengren og representant for tredje generasjons eiere fra familien, er selskapets vekststrategi basert på en respektfull bedriftskultur og varig relasjonsbygging med nøye utvalgte interessegrupper. - Et ansvarsfullt eierskap betyr at de ansatte og kunder alltid kan stole på selskapet, også i vanskelige tider.

Berndt Johansson, som har vært konsernsjef i selskapet i 9 år og styreformann i 23 år, sier med glimt i øyet at han er født med Hedengren-logoen i pannen. Både bestefaren, Einar og onkelen, Bror jobbet som selskapets ledere i årene 1920-1961 og 1962-1998.

Johansson har bare hatt én annen jobb utenfor bedriften i løpet av sin lange karriere i Hedengren da Johansson, kjent som en ivrig konkurranseseiler, ble lokket inn i ledelsen til en bedrift i båtbransjen i årene 1991-1995.

- Alle som er født i en entreprenørfamilie bør en eller annen gang jobbe utenfor egen bedrift. Erfaringen gjør at man ser tingene fra en annen vinkel og kan se på sin egen bedrift og kompetansen i den som en utenforstående, sier Johansson.

Konkurranse mellom generasjonene

Ifølge Johannson har eierne og familien vært aktivt med i Hedengrens virksomhet i hele bedriftens historie – noe den fortsatt er. Målet er at styreformannen eller administrerende direktør kommer direkte fra slekten, og at det alltid er minimum to representanter fra slekten med i styret.

- Eierskap er et lån. Hedengrens suksess har opp gjennom historien alltid vært basert på at en ny ærgjerrig generasjon har villet etterlate seg et sterkere selskap enn de overtok.

Ifølge styreformannen går man alltid inn for å finne de best kvalifiserte til de forskjellige oppgavene.

- Bransjen utvikler seg raskt, så man søker stadig å sikre ny og bred kompetanse og å styrke omstillingsevnen, både i styret og på den operative siden. Nå for tiden kan aksjonærene også jobbe andre steder, men likevel være engasjert og aktive i selskapets virksomhet, forklarer Johansson.

Kulturen ligger bak alt

Johansson forklarer at selskapets nye strategi er sterkt preget av eiernes kjerneverdier og visjon. For Johansson selv er god bedriftskultur og selskapets kundeløfte å anse som de strategisk viktigste byggesteinene i bedriften.

 

Berndt Johansson
Ifølge Johansson er selskapets strategi og handlingsplan sterkt preget av eiernes kjerneverdier og eiernes visjon. En av våre fremste og viktigste kjerneverdier er bærekraft. Vi ønsker å fremme bærekraftig utvikling med solide, levedyktige systemer, kombinert med førsteklasses service. Lokal, Finsk produksjon sikrer miljøvennlige og bærekraftige prosesser i virksomhetens utvikling.

 

- Eierne anser det viktigste området i strategien å være en bedriftskultur preget av respekt og forutsigbarhet. Kulturen må lokke til seg de beste spesialistene i bransjen og inspirere folk til å utdanne seg og lære nye ting

Johansson trekker frem kundeløftet som en like viktig faktor, hvor alle de ansattes arbeidsinnsats er like viktig for at kundeløftet skal innfris.  

- Kundeløftet gir virksomheten mening. Det forteller at førsteprioriteten vår er å hjelpe kundene våre i å lykkes i sin egen hverdag. Alle de andre tingene er en følge av hvordan vi klarer disse to tingene.

 

Berndt Johansson.
Ifølge Johansson er en respektfull bedriftskultur en av Hedengrens sterke sider. - Bestefaren min, Einar Johansson, som satt i bedriftens ledelse i årene 1920-1961, definerte selskapets viktigste oppgave som å fremme god forretningsskikk og sette pris på de ansatte. Et godt omdømme er fremdeles vår viktigste ressurs.

Varige forhold, ryggraden i virksomheten

Svaret på hvordan Hedengren kan være en gammel familiebedrift på over hundre år og samtidig en pionerbedrift for internasjonale innovasjoner, mener Johansson ligger i en kontinuerlig våkenhet og lange interessegruppeforhold. I løpet av tiårene har man lyktes å skape fortrolige forhold både oppover, nedover og ut til sidene i selskapet.   

- Innovasjonsvirksomheten er basert på åpen kommunikasjon mellom kundene, samarbeidspartnerne og leverandørene. Slik kan vi observere interessegruppenes behov og sammen skape systemer og løsninger som alle aktørene i verdikjedene våre kan ha utbytte av.

- Konkurransedyktigheten oppstår derimot av kontinuiteten i kompetanse, relasjoner og rutiner. Vi går inn for å gjennomføre langsiktige samarbeid og skape kundeforhold som varer i generasjon etter generasjon, legger Johansson til.

Styreformannen syns at den nåværende markedssituasjonen og generelle innstillingen har økt verdien av innenlandsk og bærekraftig eierskap.

I Finland har vi gått mer og mer over til datterselskapsløsninger, og vi har også hatt en økning i institusjonelt eierskap. Den langvarige koronapandemien og de økte kravene til bærekraftighet har også økt verdien av lokalt og engasjert eierskap. Kundene prøver å finne samarbeidspartnere med en virksomhet og et engasjement de kan stole på, også i vanskelige tider.

 

Berndt Johansson styreformannen
Styreformannen tror at den nåværende markedsutviklingen øker verdien av lokalt eierskap. - Når datterselskapsformen og institusjonelt eierskap øker, setter kundene mer og mer pris på engasjerte og kjente selskap, som utfører oppdragene på en pålitelig måte og også hjelper kundene i å klare seg gjennom dårlige tider.

En bærekraftig samfunnsbygger

Ifølge Johansson er bærekraft den største verdien bak både selskapets virksomhet og den nye strategien.  
- Målet vårt er å gjøre Hedengren til en bedrift som også sysselsetter og betjener de kommende generasjonene. I dette arbeidet spiller langvarige systemer og livssyklustjenester av høy kvalitet en viktig rolle.
    
Bærekraft er ifølge Johansson også å ta vare på selskapets gode omdømme.
- Omdømmet er vår viktigste ressurs. Vi kan ikke unngå å gjøre feil, men vi kan løse situasjonene sammen og støtte hverandre – både når feilen skjer i kundegrensesnittet eller blant våre egne ansatte. Og det endelige ansvaret ligger til syvende og sist på oss eierne.
Samfunnsansvaret ønsker det hundre år gamle selskapet å bære like sterkt som de har gjort hittil.

- Vi har vokst opp hånd i hånd med vårt 100 år gamle Finland, og vi vil også fortsette å føre hele bransjen og samfunnet fremover inn i fremtiden. Vi fremmer for eksempel utviklingen av tjenestevirksomhet og bygningsautomatikk med våre strategiske prosjekter. Vi prøver også å inspirere nye unge aktører til å komme inn i bransjen ved hjelp av nye samarbeidsmodeller.