Prodex FIREscape

Et unikt, henvisende flerfunksjonssystem med muligheter til sammenkobling

Prodex FIREscape brann/nødlys sentral

De to viktigste sikkerhetssystemene i en bygning, brannvarslerne og nødbelysningen, er integrert i en brukervennlig helhet med en egen multifunksjonssentral. Utgangspunktet for planleggingen av multifunksjonssentralen har vært brukervennlighet: den er planlagt for integrering av nødbelysnings- og brannvarslingssystemer. I en krisesituasjon leder det intelligente systemet personene i bygningen den sikreste veien ut ved hjelp av veiledende henvisningsarmaturer med skiftende symboler. Systemet kan kobles sammen i et komplett nettverk av flere sentraler ved hjelp av bussintegrering.

Prodex FIREscape gir betydelige kostnadssparinger allerede i planleggingsfasen, under installeringen og i løpet av hele livssyklusen; både i service-, vedlikeholds- og brukskostnadene sammenlignet med andre vanlige løsninger. Kostnadssparingene kan også bli betydelige ved bruk av svakstrømsledninger, for ikke å glemme det lave energiforbruket.

Det aktive systemet følger med på både skittenhetsgraden på brannvarslerne og standen på LED-lampene i nød- og henvisningsarmaturene. Prodex FIREscape tilbyr brukerne informasjon om systemets tilstand på en helt annen måte enn de nåværende systemene, og derfor kan service og vedlikehold utfører mer målrettet.

Brannsikkerhetssystemet for dagens generasjon passer til alle typer bygninger, som alt fra kjøpesentre, kontorbygninger og industribygninger til mer krevende spesialbyggverk. Prodex FIREscape-multifunksjonssentralen har mange allsidige fordeler, og den kan derfor betjene både eieren av bygningen og myndighetene på en unik måte i en krisesituasjon. Systemets brannvarslingssentral, brannvarslere og nødlys oppfyller EN54-kravene, og nødlysene oppfyller også EN-standardene som gjelder disse, som bl.a. standarden EN50172.

Vil du vite mer? Ring 22 27 22 22 eller send en e-post til Post@hedengren.no.

Miljøvennlig
Med de adresserbare Neptolux-nød- og henvisningsarmaturene oppnår man et energiforbruk som er 90 % lavere enn ved vanlig nødbelysning med sentralbatteri. Systemet har et svært lavt strømforbruk.
Ekstra sikkerhet med henvisningsarmaturer med skiftende symboler
I en krisesituasjon veileder det intelligente systemet personene i bygningen den sikreste veien ut ved hjelp av veiledende henvisningsarmaturer med skiftende symboler.
Én sentral, ett kabelsystem – to systemer
Den brukervennlige multifunksjonssentralen inneholder en egen veiledende menystruktur for nødlys og brannvarslere. Derfor er det enda enklere for brukeren enn før å operere enten nødlys- eller brannvarslersiden når han ønsker det.
Kostnadseffektivt under hele livssyklusen
Prodex FIREscape tilby kostnadssparinger både i planleggingsfasen, under installeringen og hele livssyklusen, medregnet kostnadene ved installering av svakstrømkabler samt alle service-, vedlikeholds- og brukskostnader.
Lett, kostnadseffektiv kabelinstallasjon
Krever ikke tunge brannsikre ledningssystemer. Muligheter til enkelt utvidelse, og det passer også utmerket til krevende bygninger. Kablene kan legges på en usynlig, enkel og kostnadseffektiv måte.
Mange forskjellige muligheter til gradvis fornyelse av brannvarslere og nødbelysning
Man kan enkelt gjennomføre en gradvis sanering av brannvarslings- og nødlyssystemene i bygningen med Prodex FIREscape, ved å starte med det systemet man ønsker å fornye først.

Til planleggeren

Les planleggingsguiden | Last ned pdf

Prodex FIREscape er et nordisk, ansvarsfullt alternativ for automatiske brannvarslings- og nødlyssystemer i bygninger. Den intelligente, energieffektive og FIREscape-multifunksjonssentralen med en stilig design er den eneste i sin art. Nødbelysningen i systemet har en energieffektivitet i toppklasse.

Som grunnlag for Prodex FIREscap-systemet fungerer en brukervennlig multifunksjonssentral, som kombinerer alle brannvarslings- og nødlyssystemene i én helhet i samme kabel og overvåkning. Utgangspunktet for planleggingen av multifunksjonssentralen har vært brukervennlighet: den er planlagt for integrering av nødbelysnings- og brannvarslingssystemene. Sentralen passer også fint som sentral kun for enten brannvarslings- eller nødlyssystemet. Planleggingen og gjennomføringen av saneringen av bygningens brannvarslings- og nødlyssystemer blir lettere, for man kan gjennomføre fornyelsen av to systemer i ett system på den måten og etter det tidsskjemaet man ønsker.

Multifunksjonssentralen har en modulær struktur, som gjør en objektiv tilpasning mulig på en enkel og grei måte i gjennomføringsfasen. Sentralen har én integrert adressert linje som standard. Sentralen kan utvides med adresserte og/eller konvensjonelle linjekort. Sentralen har dekkende koblinger, ved hjelp av bussintegreringer kan man danne én helhet av flere sentraler.

I planleggingsfasen av Prodex FIREscape kan man velge nyteknologiske henvisningslamper med skiftende symboler, som viser den sikreste ruten med vanlige grønne ledesymboler og den mest usikre ruten med røde kryss. De foran nevnte tingene gjør at evakueringen fungerer smidig og øker sikkerheten ved å lede folk ut av bygningen etter de sikreste rutene. Systemet oppfyller EN 54-standardene, samt bl.a. standardene EN 50172 og EN 62034 ATS.

Designen på armaturene og brannvarslingsapparatene påvirker også det utseendemessige preget og arkitekturen i bygningen, og det er viktig å ta hensyn til dette i planleggingen. Man kan ved behov også få armaturene og brannvarslingsapparatene i systemet i en farge som passer til lokalene. Det er også mulig å få innfelte henvisnings- og nødarmaturer.

Installeringen er enkel å planlegge, uten brannsikre ledningssystemer
Brannvarslere, nød- og henvisningsarmaturer på samme linje – én felles sløyfeinstallasjon
Nøyaktig planlegging av veiledningen med nøyaktige adresser
Ledningsinstallasjonen kan programmessig deles inn i for eksempel etasjer eller områder
Man kan legge opp til 12 FIREscape-sentraler inn i samme databuss
Adresserte henvisnings- og nødlysarmaturer samt brannvarslere bruker samme base
Henvisningsarmaturer med skiftende symboler gir ekstra sikkerhet
Et driftssikkert system med lang levetid

Se bygninger med Prodex FIREscape-løsninger

Finland: Logomo, Åbo

Se bygninger med Prodex FIREscape-løsninger

Boutique-hotell F6 Helsinki, Finland

Se bygninger med Prodex FIREscape-løsninger

Finland: Kemi Snow Castle, hotel, church and ice restaurant

Se bygninger med Prodex FIREscape-løsninger

Kjøpesenter AINOA Espoo, Finland

0104

Henvisningsarmaturer med skiftende symboler gir bedre flyt i evakueringen

muuttuvasymbolinen opastevalo

Henvisningsarmaturer med skiftende symboler viser den sikreste ruten med vanlige grønne ledesymboler og den mest usikre ruten med røde kryss. De foran nevnte tingene gjør at evakueringen fungerer effektivt og øker sikkerheten ved å lede folk ut av bygningen etter de sikreste rutene.

Henvisning til og bruk av den sikreste rømningsveien reduserer risikoen for røyk- og personskader og spredning av en eventuell brann. Ved å unngå å åpne døren til den mest usikre ruten, hindrer man at brannen og farlige røykgasser brer seg fra én brannavdeling til en annen. Man må unngå å flykte til et røykfylt rom, som for eksempel en trappeoppgang full av røyk, for røykgassene er livsfarlige og gjør at man raskt mister bevisstheten (Innenriksministeriet i Finland / Redningsavdelingen 2018).

Tar hensyn til de kritiske stedene i bygningen med tanke på evakueringen
Bedre flyt i evakueringen
Reduserer røykskadene
Minimaliserer risikoen for personskader i en brannsituasjon
Passer sammen med Prodex FIREscape-systemet
Fås med en leseavstand på 20 m og 40 m

Våre eksperter hjelper deg med å velge og planlegge brannvarslingen

+47 906 49 222
post@hedengren.no