Painemittareiden liittimet

Saatavana on oikea liitin kaikenlaisiin pumpun ja painemittarin yhdistelmiin.

Tyypeissä AAM201 ja AVM202 on pyörivä mittariliitäntä.

4 tuotetta