Kvaliteet ja keskkond

Hedengreni emaettevõttele ja kodumaistele tütarfirmadele on antud kvaliteedi-ja keskkonnasertifikaadid ISO9001:2015 ja ISO14001:2015. Sertifikaat on tunnustus klientide, tellijate, personali, omanike ja muude sidusrühmade kasuks toimuva tegevuse süstemaatilise arendamise eest.

Kontserni ja selle äriüksuste peamised eesmärgid on kasumlikkus, klientide rahulolu ning sisemiselt sujuv ja tõhus praktiline toimimine. Tagame iga päev klientide rahulolu oma kiire, professionaalse ja teenusekindla tegevusega. Teeme seda, mida me lubame, ja täidame meile esitatavad nõuded. Oleme pühendunud oma tegevuse arendamisele ja muudame oma tegevussüsteemi pidevalt paremaks, tõhusamaks ja tulusamaks. Samuti järgime ühiseid toimimisreegleid, mis on kokku lepitud kvaliteedi säilitamiseks.

Keskkonnaprogrammi eesmärk on tagada, et keskkonnaaspektid on osa Hedengreni igapäevaelust. Väärtused ja eetilised reeglid teenivad meid meie igapäevase tegevuse suunisena. Järgime seadusi ja määrusi ning tegutseme ühiskonna vastutustundliku liikmena. Arendame aktiivselt oma tegevust ja tegevussüsteemi nii, et meie äri koormaks võimalikult vähe keskkonda. Keskkonnaaspekti võetakse arvesse ka meie pakutavate toodete, teenuste ja lahenduste juures.

Kvaliteedi- ja keskkonnasertifikaat käsitleb alljärgnevaid teemasid:

Oy Hedengren Ab: Kontserni logistika ja ühised tegevused

Oy Hedengren Security Ab: Turvaelektroonika importimine, projekteerimine, valmistamine, müük, paigaldus-ja hooldusteenused.

Hedengreni hooldus: Elektroonika ning masinate ja seadmete hooldus ning nendega seotud toimingud.

Oy Hedtec Ab: Hoone tehnosüsteemide ja tööstuse elektriliste ja santehniliste toodete importimine, ladustamine, ettevalmistamine ja müük.

Oy Hedengren Direct Ab: Kodumajapidamises ja ettevõtetes kasutatavate õhupuhastusseadmete importimine ja müük ning koristusvahendite ja-tarvikute importimine ja müük.

 

 

SGS_ISO-14001

SGS_ISO-9001ISO9001 sertifikaatti